Menu

Wpis na listę radców prawnych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Tyborowska złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Niebieski Mikołaj zapisy.

Dodana przez | | Brak komentarzy

Rada OIRP zaprasza wszystkich milusińskich członków naszej Izby (radców i aplikantów) na imprezę mikołajkową „Niebieski Mikołaj”, która odbędzie się w dniu 16 grudnia br. o godz. 16:00 w szczecińskim  Teatrze Lalek Pleciuga. W ramach imprezy gwarantujemy:

  • spektakl – Bałwan i inni;
  • spotkanie z Mikołajem połączone z rozdawaniem drobnych prezentów.

W imprezie mogą uczestniczyć dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w naszej Izbie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W związku z tym, iż kulminacyjnym punktem programu będzie spotkanie ze Świętym Mikołajem warunkiem zapisu jest uiszczenie kwoty 40 zł za każde dziecko celem przygotowania symbolicznej paczki ze słodkościami. Zapisów można dokonywać do dnia 30 listopada br. za pośrednictwem elektronicznego formularza zapisów. Radca zgłaszający dziecko do udziału w imprezie nie może mieć zaległości w składkach na rzecz samorzadu.

 

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

Dodana przez | | Brak komentarzy

Uchwałą nr 366/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. ogłoszono 11 edycję konkursu KRRP „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”- „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”.

W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu (dalej jako Regulamin).

Przypominamy, iż prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje między innymi każdemu radcy prawnemu i aplikantowi radcowskiemu (vide: par. 3 Regulaminu), który zgłoszenie składa do Dziekana naszej Izby, załączając pisemne uzasadnienie zgłoszenia wybranego przez siebie kandydata, a także pisemne oświadczenie kandydata, o którym to oświadczeniu mowa w par. 3 ustęp 3 Regulaminu (w przedmiocie posiadania pełni praw publicznych, braku ukarania orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne, braku prowadzenia wobec niego postępowania karnego lub karnoskarbowego, dyscyplinarnego).

Termin zgłoszeń kandydatów Dziekan naszej Izby określił na dzień 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_366_X_2018

III Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku mam przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów do udziału w III Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych.

Zawody odbędą się 16 lutego 2019 r. w przepięknych lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w ramach znanej w całej Polsce imprezy biegowej Trójmiejski Ultra Trail (TUT).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie.

mp biegi terenowe

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

Dodana przez | | Brak komentarzy

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109 ze zm.) (dalej „ustawa”), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 05 listopada do godz. 09.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Lista radców, którzy chcą świadczyć taką pomoc zostanie przesłana Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacje na temat programu można znaleźć pod adresem:
https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Warsztaty specjalistyczne dla Mediatorów 16-17.11

Dodana przez | | Brak komentarzy

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych informuje o Warsztatach Specjalistycznych dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 16 oraz 17 listopada br.

Poniżej treść listu Dyrektora CMG przy KIRP p. Cezarego Jezierskiego w tym przedmiocie:

Szanowne Koleżanki Mediatorki, Szanowni Koledzy Mediatorzy,

miło mi poinformować, że po długich przygotowaniach Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP uruchamia cykl szkoleń dedykowanych dla mediatorów mających już ukończone podstawowe 40 godzinne szkolenie.
Szkolenia będą miały formę Warsztatów Specjalistycznych i skoncentrowane będą na wybranych fragmentach etapów mediacji i tych zagadnieniach, które zostały wskazane przez naszych mediatorów. Warsztaty będą zatem miejscem rozwiązywania konkretnych problemów występujących w procesie mediacji, jak i platformą wymiany doświadczeń i zgłaszania problemów oraz blokad spotykanych w konkretnych mediacjach.

Korzyści z udziału w Warsztatach Specjalistycznych z całą pewnością odczują zarówno doświadczeni mediatorzy jaki i Ci, którzy dopiero przegotowują się do praktyki mediacyjnej. Scenki, ćwiczenia i symulacje oparte na realnych sytuacjach mediacyjnych, rozmowy z doświadczonymi praktykami, są najlepszą szkołą dla poszukującego mediatora.

Trenerami będą mediatorzy praktycy, mediatorzy dydaktycy, doświadczeni akademicy i prawnicy.

Warsztaty będą się odbywały w Warszawie w ciągu dwóch kolejnych dni: piątku i soboty. Uczestniczyć można w poszczególnych dniach lub w obu, korzystając ze zniżek.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematami najbliższych Warsztatów 16-17 listopada 2018r. i zarejestrowania się do udziału w nich.
Ze względu na formę warsztatową zajęć maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

warsztaty_specjalistyczne

Pozdrawiam serdecznie

Cezary Jezierski

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP