Menu
All Posts By

Elżbieta Wierzbicka

Oferta pracy Delegatury CBA w Szczecinie

Dodana przez | | Brak komentarzy

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby, którzy są absolwentami studiów prawniczych, magisterskich, specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym lub handlowym.

„Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom państwa” (preambuła prawno – karnej konwencji o korupcji podpisanej przez Rzeczpospolitą Polską dniu 27 stycznia 1998 r. w Strasburgu)

W związku z powołaniem w dniu 09.06.2006 r. CBA, elitarnej instytucji zwalczającej istotne zagrożenia dla państwowości naszego kraju

poszukujemy:

prawników gotowych podjąć służbę w CBA i spełniających następujące kryteria:

wykształcenie wyższe magisterskie – preferujemy wykształcenie w zakresie prawa karnego, cywilnego i handlowego, zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i dyspozycyjność.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej, kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego, stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Więcej informacji na stronie: http://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/118,dok.html

 

Wpis na listę radców prawnych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Tyborowska złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Wpis na listę radców prawnych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Agnieszka Kordecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

 

VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego

Dodana przez | | Brak komentarzy

W imieniu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zapraszamy do udziału w VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest w dniach 19 – 25 listopada 2018 roku. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku poniżej. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej inicjatywie.

IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego

Korespondencja od Prezesa KRRP

Dodana przez | | Brak komentarzy

Zgodnie z prośbą Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza poniżej zamieszczamy uchwały:

– Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21.09.2018 r.

pismo_Prezes SA P-ń   Uchwała SSA P-ń

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24.09.2018 r.

2018-09-27-13-52-25-01

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.09.2018 r.

SO w Warszawie 25.09.2018 r.

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 27.09.2018 r.

SKM_C30818100518220

Korespondencja ws. legitymacji z mikroprocesorem stykowym – ciąg dalszy

Dodana przez | , | Brak komentarzy

Kontynuując wątek zakupu legitymacji z mikroprocesorem stykowym poniżej zamieszczamy korespondencję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiotowej sprawie.

Pismo uzupełniające- zamawianie legitymacji PWPW

Poniżej zamieszczamy pismo Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w sprawie produkcji legitymacji  z możliwością osadzania podpisu elektronicznego na mikroprocesorze stykowym.

pismo PWPW ws. legitymacji z mikroprocesorem stykowym

Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym

Dodana przez | | Brak komentarzy

Na prośbę przedstawiciela Komisji Praw Człowieka Pani Marii Napiontek zamieszczamy informacje związane z inicjatywą utworzenia listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego. W celu ułatwienia i uporządkowania zapisów utworzony został specjalny formularz zgłoszeniowy będący jedyną drogą zgłoszenia na wspomnianą listę. Formularz dostępny jest poprzez zakładkę „Prawa człowieka” na stronie internetowej KIRP pod linkiem: http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-postepowaniu-przygotowawczym/.

Dodatkowo został utworzony odrębny formularz dla radców prawnych deklarujących chęć występowania jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pod linkiem:  http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-etpcz/

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do Pani Marii Napiontek na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Pismo KRRP z dnia 04.04.2018

Wpis na listę radców prawnych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2018 r., zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 17 maja br. Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem http://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną rozpoznane na czerwcowym posiedzeniu Rady. W związku z zaplanowanym na dzień 6 lipca 2018 r. uroczystym ślubowaniem prosimy jednak o jak najszybsze składanie dokumentów, tak aby do dnia ślubowania Minister Sprawiedliwości mógł podjąć i doręczyć Izbie decyzję w przedmiocie sprzeciwu od uchwały o wpisie, na co ma 30 dni od dnia jej doręczenia przez Izbę.