Informacje nt kolokwiów

**********************************************************************

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 24/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 5 czerwca 2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 22 czerwca 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 11 lipca 2017 r.
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 12 czerwca 2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 29 czerwca 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 lipca 2017 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 1. I termin – 18 listopada 2017 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 25 listopada 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 2 grudnia 2017 r.

Terminy kolokwiów zostały zmienione Uchwałą nr 45_X_2017 Prezydium Rady OIRP W Szczecinie.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 23/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2017 r.

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 17/X/2016 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów, zmienione Uchwałą 20-X-2016.