Miejsce zajęć

– wykłady – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2.
– ćwiczenia – OIRP w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4 oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2 – w dni oznaczone na planie jako  WSAP .

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 152-X-2016  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2017. Plan został zmieniony  Uchwałą 170-X-2016 .  

1. Wykład z Prawa cywilnego – rzeczowego w dniu 13.02.2017 r. zaplanowany od godz. 14.15 (3h) z SSR Ziemowitem Parzychowskim, nie odbędzie się.  Wykład odbędzie się w dniu 20.02.2017 r. od godz. 8.15 (2 h) oraz w dniu 27.02.2017 r. dodatkowa 1 godzina po wykładzie zaplanowanym od 15.15.

2. Ćwiczenia dla grupy B  z postępowania cywilnego w dniu 29.03.2017 r. zaplanowane od godz. 11.00 (2h) z – SSO Dorotą Gamrat – Kubeczak, nie odbędą się.  Ćwiczenia odbędą się w dniu 12.04.2017 r. od godziny 9.15 w OIRP.

3. WykładyZasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych zaplanowane w dniu: 01.09.17 (5h) prowadzone będą przez r. pr. Kingę Przybylską-Charif. Natomiast ww. wykłady zaplanowane w dniach: 25.09.17 (3h) i 9.10.2017 (2h) prowadzone będą przez r.pr. Błażeja Baumgart.

4. Ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego. Ustroju organów ochrony prawnej w Polsce prowadzone przez  r. pr. dr Przemysława Mijal zaplanowane od godz. 12.30-14.45 w dniu: 23.10.2017 r. zostały odwołane. Zajęcia te zostaną odrobione w dniu: 30.10.2017 r. od godz. 9.45 (3h)