Informacje nt kolokwiów

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 22 marzec 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 13 kwietnia 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 kwietnia 2018 r.
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 6 lipca 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 23 lipca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 5 września 2018 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 1. I termin – 27 października 2018 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 9 listopada 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 24 listopada 2018 r.

 

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.