Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Prawa cywilnego:

Termin: 13.04.2018 r. godz. 10.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3

Wyniki_13.04.2018

Rozwiązanie_13.04.2018

 

Kolokwium z Prawa cywilnego:

Termin: 22.03.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209 II piętro i 306 II piętro (Grupa A, Grupa B) oraz Technopark Pomerania Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny ul. Cyfrowa 6 Budynek F2 parter (Grupa C)

Kolokwium będzie przeprowadzone w trzech grupach według następującego podziału:

GRUPA A; GRUPA B; GRUPA C

Wyniki:

Wyniki_22.03.2018_Grupa A

Wyniki_22.03.2018_Grupa B

Wyniki_22.03.2018_Grupa C

Rozwiązanie

Wgląd do prac możliwy w dniu: 29.03.2018 r. od 9.00-15.00 w Biurze Aplikacji.


 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 69/X/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 22 marzec 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 13 kwietnia 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 kwietnia 2018 r.
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 6 lipca 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 23 lipca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 5 września 2018 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 1. I termin – 27 października 2018 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 9 listopada 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 24 listopada 2018 r.

 

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 68/X/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. oraz zmieniona Uchwałą nr 70/X/2018  z dnia 6 marca 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.