Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 521 X-2017  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2018.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

WSAP – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2.

WSB – Wyższa Szkoła Bankowa, aleja Wojska Polskiego 128 w Szczecinie sala 301 (III piętro).

1. Wykłady z Prawa Cywilnego zaplanowane w dniu: 18.01.2018 r. z p. SSA Edytą Buczkowską – Żuk od 13.00-15.15 zostaną przeprowadzone przez p. SSO Tomasza Szaj, natomiast zajęcia zaplanowane w dniu: 1.02.2018 r. z SSO Tomaszem Szaj od 15.30-17.45 z Prawa Cywilnego przeprowadzone zostaną z p. SSA Edytą Buczkowską – Żuk.

2. Ćwiczenia dla gr B z Prawa Cywilnego zaplanowane w dniu: 8.03.2018 r. z r. pr. Tomaszem Parus od godz. 13.00 poprowadzi r. pr. Izabela Piskor w godzinach od 13.00-15.15 (3h), natomiast ćwiczenia z Prawa Cywilnego zaplanowane z r. pr. Izabelą Piskor od godz. 16.30 poprowadzi r. pr. Tomasz Parus w godzinach od 15.30- 18.45 (4h).

3. Ćwiczenia z Prawa Cywilnego zaplanowane w dniach: 28.02.2018 r. i 01.03.2018 r. z r. pr. Izabelą Piskor zostaną przeprowadzone w dniach: 14.03.2018 r. oraz 15.03.2018 r. od godz. 16.30 (3h). Natomiast ćwiczenia z Postępowania Cywilnego zaplanowane w dniach: 14.03.2018 r. i 15.03.2018 r. z komornikiem p. Konradem Chęcińskim zostaną przeprowadzone w dniach: 28.02.2018 r, oraz 01.03.2018 r. od godz. 15.30 (3h)

4. Ćwiczenia z Prawa Cywilnego zaplanowane w dniach: 28.02.2018 i 01.03.2018 r. z r. pr. dr Danielem DąbrowskimodwołaneOdrobienie ww. zajęć odbędzie się w dniach: 14.03.2018 r. i 15.03.2018 r. od godziny 11.15-12.45 (2h) w budynku OIRP.

5. Wykłady z Postępowania Cywilnego zaplanowane w dniu: 12.04.2018 r. z SSR dr Tomaszem Radkiewiczem zostaną zrealizowane w całości w dniu: 5.04.2018 r. od godz. 13.00-19.45 (8h). Natomiast wykłady z Postępowania Cywilnego zaplanowane w dniu: 5.04.2018 r. z SSO Doroty Gamrat-Kubeczak zostaną zrealizowane w całości w dniu: 12.04.2018 r. od godz. 13.45- 18.30 (6h).

6. Ćwiczenia  z Postępowania cywilnego zaplanowane z SSR Jakubem Idziorek w dniach 9 i 10.05.2018 r. są odwołane. Odrobienie tych zajęć odbędzie się w dniach: 25 i 26.04.2018 r. w godzinach od 11.15- 12.45 (2h) w OIRP. 

7. Ćwiczenia  z Postępowania cywilnego zaplanowane z SSR Jakubem Idziorek w dniach 16 i 17.05.2018 r. są odwołane. Odrobienie tych zajęć odbędzie się w dniach: 25 i 26.04.2018 r. w godzinach od 15.30-17.00 (2h) w OIRP. 

8. Ćwiczenia  z Postępowania cywilnego zaplanowane z SSR Ziemowitem Parzychowskim w dniach 25 i 26.04.2018 r. są odwołane. Odrobienie tych zajęć odbędzie się w dniach: 9 i 10.05.2018 r. w godzinach od 13.00- 14.30 (2h) oraz w dniach: 16 i 17.05.2018 r. w godzinach od 13.00-14.30 (2h) w OIRP.