Praktyki w sądach i prokuraturze

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Sądach Rejonowych – harmonogram  i informacje organizacyjne.

Praktyki w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie – Harmonogram SA

karta praktyk w Sądach i Prokuraturze 2018

Praktyki w Prokuraturze:

Prokuratura Rejonowa-harmonogram – zostanie opublikowany wrzesień/październik.

Prokuratura Okręgowa-harmonogram – zostanie opublikowany wrzesień/październik.