Praktyki w sądach i prokuraturze

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Sądach Rejonowych – harmonogram – zostanie opublikowany w styczniu 2018 r.

Praktyki w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie-harmonogram – zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

karta praktyk  w Sądach i Prokuraturze

Praktyki w Prokuraturze:

Prokuratura Rejonowa-harmonogram – zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Prokuratura Okręgowa-harmonogram – zostanie opublikowany w terminie późniejszym.