Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z Prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:

Termin: 14.11.2017 r. – godz.: 8.00

Aplikanci obowiązani są przybyć na miejsce kolokwium na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Miejsce:  Wyższa Szkoła Bankowa – sale informatyczne nr 208-209 i 306 przy ul. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach według następującego podziału: Sala 306 Sala 208-209

 

Kolokwium dodatkowe poprawkowe z Prawa Gospodarczego:

Termin: 31.10.2017 r. – od godz. 9.30

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzane wg następującego Podziału

 

Kolokwium poprawkowe z Prawa Gospodarczego:

Termin: 19 października 2017 r. – od godz. 10.30

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Kolokwium będzie przeprowadzane wg następującego: Podziału

 

Kolokwium z Prawa Gospodarczego:

Termin: 16.09.2017 r. – od godz. 9.00.

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch komisjach wg następującego podziału:

-Aplikanci przydzieleni do Komisji A według kolejności egzaminowania: Komisja A

-Aplikanci przydzieleni do Komisji B według kolejności egzaminowania: Komisja B

*******************************************************************

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 24/X/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, zmienioną Uchwałą nr 45/X/2017 z dnia: 18 września 2017 r. wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
 1. I termin – 29 marca  2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 kwietnia 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 kwietnia 2017 r.
 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 15 maja 2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 1 czerwca 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 czerwca 2017 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego:
 1. I termin – 16 września 2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 19 października 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 31 października 2017 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:
 1. I termin – 14 listopada 2017 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 29 listopada 2017 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 11 grudnia 2017 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 23/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2017 r., zmienioną Uchwała nr 32/X/2017 oraz Uchwałą nr 51/X/2017

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 17/X/2016 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów, zmienione Uchwałą 20-X-2016.