Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe  z Prawa Gospodarczego:

Termin: 24.11.2018 r. –od godz.: 9.00

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzone wg następującego podziału

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

 

 

Kolokwium z Prawa Gospodarczego:

Termin: 10.11.2018 r. –od godz.: 9.00

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i 23/4 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach wg następującego podziału:

-Aplikanci przydzieleni do Komisji A według kolejności egzaminowania:A

-Aplikanci przydzieleni do Komisji B według kolejności egzaminowania:B

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

 

Pytania na kolokwium ustne:

uchwala_prezydium_krrp_156_x_2017

zbiór-pytań-II-rok

 

Kolokwium poprawkowe z Prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:

Termin: 24.07.2018 r. godz. 10.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3

 

Kolokwium z Prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:

Termin: 09.07.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209 i 204

 

Kolokwium poprawkowe z Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

Termin: 14.05.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209.

 

Kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

Termin: 23.04.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209 i 306

 

Kolokwium poprawkowe/dodatkowe z Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia:

Termin: 26.04.2018 r. godz. 14.30

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul Gen. Rayskiego 23/3

 

Kolokwium poprawkowe z Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia:

Termin: 05.04.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sala informatyczna 208-209

 

Kolokwium z Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia:

Termin: 15.03.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209 i 306

 

———————————————————————————————

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienione Uchwałą nr 69/X/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
 1. I termin – 15 marca  2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 5 kwietnia 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 26 kwietnia 2018 r.
 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 23 kwietnia 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 maja 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 maja 2018 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego:
 1. I termin – 10 listopada 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 listopada 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 8 grudnia 2018 r.;
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:
 1. I termin – 9 lipca 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 lipca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 3 września 2018 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 68/X/2018  z dnia 6 lutego 2018 r., zmienioną Uchwałą nr 70/X/2018  z dnia 6 marca 2018 r. oraz zmienioną Uchwałą nr 73_X_2018  z dnia 12 czerwca 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.