Informacje nt kolokwiów

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
 1. I termin – 15 marca  2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 5 kwietnia 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 26 kwietnia 2018 r.
 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 23 kwietnia 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 maja 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 maja 2018 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego:
 1. I termin – 10 listopada 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 listopada 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 8 grudnia 2018 r.;
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego:
 1. I termin – 9 lipca 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 lipca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 3 września 2018 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.