Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 522 X 2017  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2018.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

WSAP – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2.

  1. Wykład z Prawa spółek handlowych zaplanowany z r. pr. Jolantą Górą w dniu 9.05.2018 r. odbędzie się w godzinach: od 8.00-9.30 (2h), natomiast wykłady z Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z SSR Jarosławem Łazarskim odbędzie się tego dnia w godzinach od: 9.45- 12.00 (3h).
  2.  Wykład z Prawa spółek handlowych zaplanowany z r. pr. dr Danielem Dąbrowskim w dniu 9.05.2018 od godzinny 12.15-14.30  (3h) jest odwołany. Odrobienie tych zajęć odbędzie się w dniu: 16.05.2018 od godziny: 15.00-17.15 (3h).
  3. Ćwiczenia dla Grupy B z Prawa spółek handlowych zaplanowany z r. pr. Tomaszem Parusem w dniu 8.06.2018 r. o godzinie 8.00 – 10.15 zostanie zrealizowany w dniu 15.06.2018 r. od godziny od 10.30-12.45.
  4. Ćwiczenia dla Grupy B z Prawa spółek handlowych zaplanowany z r. pr. dr Danielem Dąbrowskim w dniu 15.06.2018 od godziny 10.30-12.45 zostaną zrealizowane w dniu 8.06.2018 r. od godziny 8.00-10.15.
  5. Ćwiczenia dla Grupy B zaplanowane w dniu 1.06.2018 r. zostaną zrealizowane w całości w dniu 29.05.2018 r. Godziny bez zmian.
  6. Ćwiczenia z Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zaplanowane z r. pr. Marcinem Filipowiczem w dniu 13.06.2018 r. odbędą się w godzinach od 10.30-12.45 natomiast Ćwiczenia z Prawa spółek handlowych zaplanowane z r. pr. dr Danielem Dąbrowskim w dniu 13.06.2018 r. odbędą się w godzinach od 8.00- 10.15.
  7. Wykład z Prawa gospodarczego zaplanowany z r. pr. Anną Mazurek-Różynek w dniu: 12.09.2018 r. odbędzie się w dniu: 19.09.2018 r. o godz. 13.00 (2h), natomiast wykład z Prawa gospodarczego zaplanowany z r. pr. Tomaszem Parus w dniu 19.09.2018 r. odbędzie się w dniu 12.09.2018 r. o godz. 13.00 (2h).
  8. Ćwiczenia z Prawa gospodarczego zaplanowane z r. pr. Izabelą Piskor w dniu 19.10.2018 r. dla grupy B o godz. 11.30 (3h) odbędą się w dniu 26.10.2018 r. o godzinie 8.00 (3h). Natomiast Ćwiczenia z Prawa gospodarczego zaplanowane z r. pr. Andrzejem Oryl w dniu 26.10.2018 r dla Grupy B o godz. 8.00 (3h) odbędą się w dniu 19.10.2018 r. o godz. 11.30 (3h).