Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 522 X 2017  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2018.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

WSAP – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2.