Miejsce zajęć

– wykłady – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2, wyjątkowo w dniach 24.01 i 06.06.2017 sala nr 112.
– ćwiczenia – OIRP w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4.

 

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 154-X-2016  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2017. Plan został zmieniony Uchwała 172-X-2016

Lista prowadzących została zmieniona Uchwałą nr 44-X-2017 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie.

  1. Wykład z prawa celnego, zaplanowany na 17.01.2017 r., na godz. 11.30, odbędzie się w dniu 07.02.2017 r., o godz.8.45,
  2. Wykład z prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka zaplanowany na 7.02.2017 r. na godz. 9.30, odbędzie się  w dniu 17.01.2017 r., o godz. 12.15
  3. Zaległe wykłady z prawa podatkowego, które miały być przeprowadzone przez r. pr. Roberta Goch w dniach 31.01 oraz 21.02.2017 r. odbędą się przed ćwiczeniami dla każdej z grup w siedzibie OIRP w Szczecinie w następujących terminach:
    gr A – 28.03.2017 r. oraz 04.04.2017 r. w godz. 8.45 do 10.15 – po 2 godziny lekcyjne każde spotkanie,
    gr B30.03.2017 r. oraz 06.04.2017 r. w godz. 8.45 do 10.15 – po 2 godziny lekcyjne każde spotkanie.
  4. Ćwiczenia grupy B zaplanowane na dzień 13.04.2017 r. z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego od godz. 13.00 (3 h) zostaną przeprowadzone przez r.pr. Alicje Kujawę.

  5. Ćwiczenia grupy B zaplanowane na dzień 20.04.2017 r. z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego od godz. 11.15 (3 h) zostaną przeprowadzone przez r.pr. Magdaleną Ługiewicz.

  6. Ćwiczenia ze Sztuki prezentacji i przekonywania (6h) zaplanowane z r. pr. Rafałem Malujda w dniu: 27.06.2017 r. i 29.06.2017 r. odbędą się w dniach: 12.09.2017 r. i 14.09.2017 r. (3h) i w dniach: 19.09.2017 i 21.09.2017 r. (3h) od godz. 15.45. Natomiast ćwiczenia z Zasad wykonywania zawodu, etyka radcy prawnego zaplanowane z r. pr. Elżbietą Dąbrowską w dniu 12.09.2017 r. i 14.092017 r. oraz 19.09.2017 i 21.09.2017 r. odbędą się w dniach: 27.06.2017 r. i 29.06.2017 r. (6h) od godz. 15.00.