Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 21.10.2017 r. –od godz.: 10.00

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Kolokwium będzie przeprowadzane wg następującego Podziału

 

Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 07.10.2017 r. :

Godzina: Komisja A od godz.: 9.00, Komisja B od godz.: 8.30

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 oraz przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch komisjach wg następującego podziału:

  • Aplikanci przydzieleni do Komisji A według kolejności egzaminowania: Komisja A
  •  Aplikanci przydzieleni do Komisji B według kolejności egzaminowania: Komisja B

**********************************************************************

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 24/X/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, zmienioną Uchwałą nr 45/X/2017 z dnia: 18 września 201 r. wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:

  • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  1. I termin –  25 maja 2017 r.;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 czerwca 2017 r.;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 czerwca 2017 r.
  • Kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  1. I termin – 7 października 2017 r.;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 21 października 2017 r.;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 3 listopada 2017 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 23/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2017 r., zmienione Uchwałą nr 51/X/2017

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 17/X/2016 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów, zmienione Uchwałą 20-X-2016.