Informacje nt kolokwiów

**********************************************************************

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 24/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:

  • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  1. I termin –  25 maja 2017 r.;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 czerwca 2017 r.;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 czerwca 2017 r.
  • Kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  1. I termin – 7 października 2017 r.;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 14 października 2017 r.;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 21 października 2017 r.

Terminy kolokwiów zostały zmienione Uchwałą nr 45_X_2017 Prezydium Rady OIRP W Szczecinie.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 23/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2017 r.

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 17/X/2016 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów, zmienione Uchwałą 20-X-2016.