Informacje nt kolokwiów

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienione Uchwałą nr 69/X/2018  z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  21 maja 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 7 czerwca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 26 czerwca 2018 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 13 października 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 27 października 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 17 listopada 2018 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienione Uchwałą nr 68/X/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. oraz zmieniona Uchwałą nr 70/X/2018  z dnia 6 marca 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.