Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 27.10.2018 r. –od godz.: 9.30

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzone wg następującej kolejności

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

 

Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 13.10.2018 r. –od godz.: 8.30

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i 23/4 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach wg następującego podziału:

 • Aplikanci przydzieleni do Komisji A według kolejności egzaminowania:A
 • Aplikanci przydzieleni do Komisji B według kolejności egzaminowania:B

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

 

Pytania na kolokwium ustne:

uchwala_prezydium_krrp_156_x_2017

zbior-pytan-iii-rok

 

Kolokwium poprawkowe z Prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego:

Termin: 07.06.2018 r. godz. 8.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na

 •  miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Kolokwium będzie przeprowadzone w jednej grupie.

 

Kolokwium z Prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego:

Termin: 21.05.2018 r. godz. 9.00

Aplikanci zobowiązani są przybyć na miejsce kolokwium najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, a przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, al. Wojska Polskiego 128- sale informatyczne 208-209 i 306

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 62/X/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienione Uchwałą nr 69/X/2018  z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  21 maja 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 7 czerwca 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 26 czerwca 2018 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 13 października 2018 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 27 października 2018 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 17 listopada 2018 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą 61/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 68/X/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., zmienioną Uchwałą nr 70/X/2018  z dnia 6 marca 2018 r. oraz zmienioną Uchwałą nr 73_X_2018  z dnia 12 czerwca 2018 r. zmienioną  Uchwała nr 75/X/2018  z dnia 2 października 2018 r.

   

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 56/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.