Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 523 X-2017  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2018.  Zmianę w planie wprowadzono Uchwałą nr 63/X/2018 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 2.01.2018 r.

Miejsce prowadzenia zajęć:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

  1. Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem  zaplanowane z r. pr. Bartoszem Dąbrowskim w dniu 7.05.2018 r. dla grupy A zostały odwołane. Odrobienie zajęć zostanie uzgodnione.