Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 523 X-2017  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2018.  Zmianę w planie wprowadzono Uchwałą nr 63/X/2018 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 2.01.2018 r.

Miejsce prowadzenia zajęć:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

  1. Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem  zaplanowane z r. pr. Bartoszem Dąbrowskim w dniu 7.05.2018 r. dla grupy A zostały odwołane.
  2. Wykłady z Prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka zaplanowane r. pr. dr hab. Jerzym Ciapałą w dniu 04.06.2018 r. jest odwołany. Odrobienie zajęć w dniu: 23.07.2018 r. od godz. 9.00 (2h)
  3. Ćwiczenia ze Sztuki prezentacji i przekonywania z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem w dniach 9 i 10.07.2018 są odwołane. Odrobienie zajęć w dniach: 16 i 17.07.2018 od godziny 10.30 (3h).
  4. Ćwiczenia -rezerwowe z Prawa gospodarczego zaplanowane z r. pr. Jolanta Górą w dniach 15-16.10.2018 r odbędą się w dniach: 19-20.11.2018 r. Natomiast Ćwiczenia – rezerwowe z Postępowania karnego zaplanowane z SSR Markiem Dalidowiczem w dniach: 19-20.11.2018 r. odbędą się w dniach: 15-16.10.2018 r.
  5. Ćwiczenia rezerwowe z Postępowania karnego prowadzone przez SSR Radosława Bieleckiego w dniach: 22-23.10.2018 r. rozpoczną się  od godz. 9.30 (5h).
  6. Ćwiczenia z Prawa gospodarczego – ćw. rezerwowe zaplanowane z r. pr. Jolantą Górą w dniach 19 i 20.11.2018 są odwołane i zostaną odrobione w dniach: 26 i 27.11.2018 r. od godz. 8.30 (5h).
  7. Ćwiczenia z Postępowania cywilnego – ćw. rezerwowe zaplanowane z SSO Tomaszem Szajem w dniu 12.11.2018 dla gr. A są odwołane, odrobienie zajęć będzie w dniu 19.11.2018 od godz. 8.00 (5h).