KADRA

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Anna
Mazurek-Różynek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA APLIKANTÓW

Dyżury w czwartki od 14:15 do 15:15

Malwina
Krynicka

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Zaproszenie do udziału w projekcie Lekcji prawa w szkołach

Serdecznie zapraszamy Aplikantów Radcowskich  do udziału w projekcie „Lekcje prawa w szkołach”.

Więcej informacji tutaj

Protokołowanie posiedzeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP.

W dniu 08.11.2016 r. Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla protokolantów, będących aplikantami, na poziomie 80,00 zł brutto za posiedzenie. Osoby chętne do protokołowania prosimy zgłaszać swe kandydatury na adres saddyscyplinarny@oirp.szczecin.pl Posiedzenia Sądu odbywają się w poniedziałki i środy od godziny 16:00. Wyboru protokolantów do konkretnej sprawy będzie dokonywała Przewodnicząca Sądu.

ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ PRO BONO PRZEZ APLIKANTÓW

Szanowni Państwo,
Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono uprzejmie informuje, iż nadal trwa   współpraca  z   Caritas Polska oraz dyżury raz w miesiącu. Dyżury są udzielane na mocy umowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z Caritas Szczecin w Seminarium, ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie w godzinach od 16:00 do 18:00. Porady są  ustne, 15-minutowe. Dyżury takie odbywają  się raz w miesiącu w tym seminarium w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.  Projekt jest skierowany do osób, którym brak środków na płatną pomoc prawną. W związku z kontynuowaniem współpracy Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono poszukuje Aplikantów,  gotowych do pomocy prawnej w tym zakresie oraz odbywania dyżurów w siedzibie  Caritas Szczecin w Seminarium, ul. Papieża Pawła VI  2.

Najbliższe dyżury:

  • 6 marca 2017
  • 3 kwietnia 2017
  • 8 maja 2017
  • 5 czerwca 2017
  • 4 września 2017
  • 2 października 2017
  • 6 listopada 2017
  • 4 grudnia 2017

Zapisywać się można pod numerem 501 957 184 oraz pod adresem d.pecold@gmail.com u aplikanta radcowskiego Damiana Pecold.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Katarzyna Borzęcka –
Przewodnicząca Zespołu do spraw świadczenia pomocy pro publico bono
Tel 790 200 308
katarzynasolarska@wp.pl

Informuję, że na mocy uchwały nr 512/IX/2014 z dnia lipca 3 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad świadczenia pomocy pro publico bono przez aplikantów w ramach odbywania aplikacji radcowskiej, stworzona została możliwość udzielania przez aplikantów nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dyżurów odbywanych w instytucjach wspomagających osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.
Udzielanie porad będzie odbywało się pod nadzorem radcy prawnego, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, w wymiarze dwóch godzin.
Zapraszam serdecznie do zgłaszania się aplikantów II i III roku aplikacji chętnych do zaangażowania się w świadczenie pomocy prawnej i zdobywania doświadczenia.
Zgłoszenia wraz z podaniem telefonu i adresu mailowego do kontaktu proszę przesyłać na adres: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Proszę również o podanie informacji, z jaką częstotliwością jesteście Państwo w stanie pełnić dyżury w wyznaczonej instytucji  (obecnie ma być zawarte porozumienie z CARITAS w Szczecinie).
Osoby, które zadeklarują swój udział w projekcie zostaną wpisane na listę a następnie powiadomione o terminie, miejscu pełnienia dyżuru i osobie radcy prawnego pełniącego nadzór.