Kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej urzędów i instytucji publicznych

Warszawa,  22 listopada 2018 r., godz.9.30-14.30

Szkolenie prowadzi: dr Michał Wiśnicki – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Polonistyki UW (studia magisterskie i doktoranckie). Dziennikarz mediów drukowanych (agencje prasowe, tygodniki). Obecnie prowadzi własną działalność m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów; pracuje także w administracji samorządowej jako specjalista ds. promocji. Swoje zainteresowania językoznawcze koncentruje na poprawności językowej oraz perswazji i manipulacji w mediach. Ekspert z dziedziny słowotwórstwa. Wieloletni współpracownik Ośrodka Edukacyjnego FORUM.

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie
  1.1.Norma językowa w urzędzie – czy jest (jeszcze) potrzebna?
  1.2. Pisma urzędowe jako akt komunikacyjny 
  1.3. Język w urzędzie – stan obecny i stan pożądany
 2. Błędy w tekstach urzędowych – zapis
  2.1.Błędy ortograficzne
  2.1.1.Błędne stosowanie wielkich i małych liter
  2.1.2. Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
  2.1.3. „Pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
  2.1.4. Pisownia wyrazów z cząstką „nie”
  2.1.5. Pisownia wyrazów z cząstką „by”
  2.2. Błędy interpunkcyjne
  2.2.1. Błędne stosowanie kropki
  2.2.2. Błędne stosowanie przecinka
  2.2.3. Pozostałe znaki interpunkcyjne stosowane w pismach urzędowych (dwukropek, średnik, cudzysłów)
  2.2.4. Interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
  2.2.5. Interpunkcja skrótów
 3. Błędy w tekstach urzędowych – budowa zdania
  3.1.Błędy związane z odmianą wyrazów
  3.1.1. Problemy z odmianą i stosowaniem skrótowców
  3.1.2. Odmiana imion i nazwisk
  3.1.3. Odmiana liczebników w tekstach urzędowych
  3.2. Błędne konstrukcje zdaniowe
  3.2.1. Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
  3.2.2. Nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych 
  3.2.3. Przypadkowa wieloznaczność zdań
  3.2.4. Zdania z zaimkiem „który”
  3.2.5. Błędny szyk zdań złożonych
 4. Błędy w tekstach urzędowych – treść i styl
  4.1.Błędy związane ze złym słownictwem
  4.1.1.Wyrazy nadużywane w pismach urzędowych
  4.1.2. Szablonowość pism urzędowych 
  4.1.3. Wyrazy o błędnym znaczeniu w pismach urzędowych
  4.2. Styl i stylistyka pism urzędowych
  4.2.1. Styl nominalny
  4.2.2. Konstrukcje bezosobowe 
  4.2.3. Brak dostosowania stylistycznego do treści
  4.2.4. Mieszanie konwencji stylistycznych

miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72,

cena szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT)

cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu – około 6 godzin dydaktycznych
 • materiały szkoleniowe
 • dyplom imienny potwierdzający udział w szkoleniu
 • serwis kawowo – kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
VAT zwolniony – w przypadku finansowania szkolenia w min. 70% zw środków publicznych.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmanntel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicztel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelectel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Szkolenie dla praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Informacje

Studia podyplomowe Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Studia podyplomowe są oferowane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, najstarszą prywatną uczelnię prawniczą której jako Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa jesteśmy Założycielem. Wszystkie kierunki studiów są pod naszym patronatem.

Nowością są studia podyplomowe przez internet z możliwością nauki w dowolnym czasie i miejscu.

Rekrutacja trwa do 16 listopada 2018 r.

Z ofertą można zapoznać się na stronie http://ewspa.edu.pl/home/oferta-edukacyjna/studia/podyplomowe-2-0/

Kontakt w sprawie oferty i dofinansowania e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818 (wszystkie dni tygodnia 9.00-20.00)

Z poważaniem
Małgorzata Wirtek
Biuro Zarządu
Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa

Podyplomowych Studiach Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Zielonogórski) zaprasza Radców Prawnych do udziału w
Podyplomowych Studiach Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego w rok akad. 2018/2019r.

Szczegółowe informacje na temat Studiów Podyplomowych dostępne są na stronie: http://www.wpa.uz.zgora.pl w zakładce studia/studia podyplomowe
oraz pod nr telefonu: +48 68 328 2606.

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego