Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”,  które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

  • Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient.
  • Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej.
  • Analiza potrzeb i interesów klienta – proaktywność w podejściu do klienta.
  • Psychologia osobowości – typy osobowości klienta.

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie i udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach prawnik – klient.
  • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego podejścia do klienta podczas odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów.
  • Poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji w odniesieniu do różnorodności typów osobowości.
  • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania  w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami własnymi i klienta.

Prowadzący: Maciej Podraska – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarządzania procesem mediacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:

http://cmg22022018.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 22.02.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W imieniu Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego chcielibyśmy zaprosić na konferencję pt.: „Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym”, która odbędzie się 9 grudnia (piątek) 2016 roku w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43 (Metro Wilanowska), aula 130. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 9:30. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu przesyłamy agendę konferencji.

Zgłoszenia do udziału w konferencji proszę przesyłać na adres mailowy: m.saj@lazarski.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 504 018 147 – Ewelina Milan.

Webinarium „Jak przekonać prawnika do mediacji”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. „Jak przekonać prawników do mediacji”.

Szkolenie, prowadzone przez dr. Leszka Mellibrudę, odbędzie się 15 listopada 2016 r. o godz. 11:00.

Webinarium jest nieodpłatne oraz punktowane.
Osoby zainteresowane prosimy o rejestrowanie się z wyprzedzeniem na stronie wydarzenia pod adresem www.rejestracja.webcaster.pl/centrum_mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na warsztat certyfikujący dla radców prawnych, którzy chcieliby zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych Centrum oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 21 – 27 listopada 2016 r.
Miejsce: Zakopane, Zespół Antałówka, ul. Wierchowa 2

Cena: 2.500 zł + VAT (CENA OBEJMUJE NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE)

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dn. 31 października 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie oraz Komisja Praw Człowieka zapraszają na konferencję pt. „Adwokatura w obronie praw człowieka”. Szczegóły w załączniku.

X Seminarium Warszawskie „Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego”. Szczegóły w załączniku.

II edycja Podyplomowych Studiów „Nowy model postępowania karnego” oraz IV edycja Podyplomowych Studiów „Prawo karne skarbowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Szczegóły w załączniku.

 

Uprzejmie informujemy o organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu konferencji pt. „Występowanie przed sądem – sztuka czy rzemiosło?” z udziałem adwokatów z Wielkiej Brytanii. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  w dniu 30 września br.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie na Konferencję Naukową w Szczecinie

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Szczegóły w załączniku.

Oferta studiów podyplomowych

Uczelnia Łazarskiego proponuje ofertę studiów podyplomowych skierowaną do praktyków prawa, w szczególności prawa gospodarczego. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Prawo energetyczne – studia podyplomowe

Studia stanowią kompleksowy, autorski moduł kształcenia, którego celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego, a także umiejętności charakteryzowania i ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji w obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki. Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 8 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów (łącznie 320 godzin). Studia obejmują sześć modułów, kończących się zaliczeniami z oceną.

Więcej szczegółów w pliku zamieszczonym poniżej: