Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

– do 3 lutego 2018 r. – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej

– do 27 lutego 2018 r. – osoby, które odbyły aplikację radcowską w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację radcowską

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie mogą składać dokumenty osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby Izby przy ul. Gen. L. Rayskiego 23/3.

Poniżej udostępniamy wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób, które: