XI Forum polsko – niemieckie 20-22 listopada 2015r.

„Jakie wyzwania stoją obecnie przed prawnikami ?”

Pod takim hasłem odbyło się XI już Forum polsko – niemieckie we Wrocławiu. Współorganizatorem po stronie polskiej, oprócz Okręgowych Izb Radców Prawnych we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Góry, Opola i Wałbrzycha była nasza szczecińska izba. Po stronie niemieckiej współorganizatorami były saksońska i berlińska izba adwokacka. Izbę Saksońską reprezentował adwokat dr. Christoph Munz – Wiceprezes, zaś Izbę Berlińską  adwokat  Marc Wesser – Wiceprezes.  Udział w Forum wzięła również radca prawny Maria Ślązak – Prezydent CCBE, prof. Sara Chandler – Wiceprezydent Adwokatur Europejskich, Adwokat Monique Stengel – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Prawników.

Tematy poruszane na Forum były bardzo ciekawe, wręcz intrygujące. Każdy z uczestników miał swoje przemyślenia i ocenę zmian, które występują i wystąpią na rynku usług prawniczych. Radca prawny Jędrzej Klatka (Przewodniczący Polskiej Delegacji w CCBE, członek Grupy Roboczej CCBE ds. Przyszłości Usług Prawnych) omawiając zmiany oczekiwań klientów i przyszłość rynku usług prawnych w USA i w Europie wieszczył rychłą informatyzację usług  do tego stopnia posuniętą, że prawnika będzie można szukać za pomocą aplikacji w IPhonie, a relację z klientem zastąpi sztuczna inteligencja dysponująca bazą danych, do której 15 minutowy dostęp klient będzie mógł sobie wykupić za przysłowiowego dolara. Z kolei analizując przyszłe wyzwania dla prawnika, dr Peter Diedrich (Przewodniczący Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie) stwierdził, że choć mamy coraz mniej czasu na budowanie relacji z klientem, to jednak klient będzie tej relacji potrzebował i kontakt bezpośredni będzie niezbędny. Wyzwaniem jednak dla prawników będzie organizacja kancelarii w taki sposób, aby móc tę relację z klientem utrzymać. Mecenas Maciej Bobrowicz – entuzjasta mediacji i negocjacji, podkreślił w sporach transgranicznych możliwość realizacji prawników również na tym polu. Moderując dyskusję w tym dniu doszliśmy do ogólnego wniosku, że zmiany w stosunkach klient – prawnik choć dynamiczne są nieuniknione. Stwierdziliśmy, że przyczynami tych zmian są liberalizacja rynku usług prawniczych, wzrost świadomości i oczekiwań klientów oraz wzrost dostępności do internatu. Ale wszystkie te elementy nie zmienią potrzeb obu stron tj. chęci kontaktu osobistego, relacji zaufania i przygotowania merytorycznego. Postawiono również pytanie, jaką rolę w tej rzeczywistości pełnią lub mogą pełnić samorządy prawnicze. Pytanie pozostało retoryczne, choć wywiązała się burzliwa dyskusja na temat specjalizacji radców prawnych i adwokatów oraz reglamentacji nadawania tytułu specjalisty przez samorządy zawodowe. Koledzy z Niemiec zostali bardzo dokładnie przepytani przez uczestników w jaki sposób można uzyskać tytuł specjalisty, czy uzyskanie tytułu specjalisty wpływa na wzrost dochodu kancelarii, na jakiej podstawie czynią to samorządy adwokackie w Niemczech oraz jaki jest stopień zdawalności na egzaminie z określonej dziedziny specjalizacji.

Drugi dzień Forum miał również praktyczny wymiar wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata w obszarze transgranicznym. Radca prawny dr Marek Zalisko omówił zmiany w prawie unijnym dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis. Solicior Dorota Beange – adwokat z uprawnieniami do występowania przed sądami wyższymi w Wielkiej Brytanii omówiła wybór jurysdykcji i wyzwania stojące przed prawnikami w praktyce międzynarodowej w kontekście rozporządzenia Bruksela II bis. Jednak ten dzień został zdominowany przez temat promocji i marketingowi usług prawniczych na rynku niemieckim, brytyjskim oraz polskim, szczególnie w kontekście zasad etycznych obowiązujących w poszczególnych krajach a narzucających prawnikom ograniczenia w tym zakresie. Bardzo ciekawe okazały się wystąpienia adwokata Thierrego Wickers’a – przewodniczącego Delegacji francuskiej CCBE na temat wielkiej transformacji zawodu prawnika, adwokata Martina Pfnür na temat wyzwań dla kancelarii w zakresie działalności transgranicznej. Sue Bramall – przedstawicielka firmy Berners Marketing z Wielkiej Brytanii w prelekcji na temat: Marketing usług prawniczych w Internecie czy poza nim? Jak zachować właściwe proporcje? – omówiła konkretne narzędzia marketingowe. Część dotycząca tematu etycznego marketingu usług prawnych została przedstawiona przez radcę prawnego dr Macieja Skotarczaka.

Na Forum  polsko – niemieckim odnaleźli również swoje miejsce młodzi prawnicy, którzy byli reprezentowani przez przedstawicieli aplikantów radcowskich z każdej izby. Panel rozpoczął się wystąpieniem adwokata Marca Wessera na temat wyzwań młodych prawników. Radca prawny Piotr Bliźniak z Oirp Wrocław,  analizował jak klienci postrzegają młodego radcę prawnego, co zrobić, aby zdobyć ich zaufanie i przekonać o posiadanych kompetencjach. Aplikant radcowski Szymon Herok z Oirp Opole przeznaczył swoje wystąpienie na temat Budowy kariery, oczekiwań młodych prawników a rzeczywistość, czyli jak odnaleźć się na rynku usług prawnych u progu drogi zawodowej. Natomiast studentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Anna Celuch próbowała odpowiedzieć na pytanie Dyplom i co dalej?

Niewątpliwie wszyscy uczestnicy stwierdzili, ze XI Forum polsko – niemieckie we Wrocławiu przeszło do historii jako dotychczas najlepsze, nie tylko z uwagi na dobór ciekawych tematów i prelegentów, ale również dlatego, że współorganizowało to Forum tak wiele osób i uczestniczyło w nim ponad 200 osób

W pamięci również pozostaną długie wieczory w kubańskich rytmach na Rynku Wrocławskim oraz długie dyskusje, szczególnie na temat uzyskania tytułu specjalisty  w rzeczywistości polskiego rynku usług prawnych. Oczywistym jest, że największym sukcesem tego Forum jest nawiązanie nowych znajomości z adwokatami i radcami prawnymi z innych izb, które będą, mam nadzieję, procentować w przyszłości. Za rok spotykamy się na XII Forum polsko – niemieckim  w Dreźnie, zaproszeni do współorganizowania przez Saksońską Izbę Adwokacką.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia: