Skip to main content
search
0
All Posts By

Ewa Bojek

CBA poszukuje kandydatów do służby w Delegaturze w Szczecinie

By ,

CBA poszukuje kandydatów do służby w Delegaturze w Szczecinie
Oferujemy:
– pracę w charakterze funkcjonariuszy: śledczych, kontrolnych, operacyjnych lub analityków;
– wynagrodzenie od kwoty 4.700 zł netto wzwyż (dot. osoby do 26 roku życia zwolnionej z obowiązku uiszczania podatku) w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia stawka wynagordzenia wzrasta – konkretna kwota ustalana jest w toku rekrutacji,
– tzw dodatkową 13 – nastą pensję;
– kwartalne nagrody motywacyjne za efekty pracy;
– dofinansowanie najmu w przypadku braku własnego mieszkania;
– możliwość uzyskania do 50% dofinansowania do aplikacji radcowskiej lub studiów podyplomowych;
– bezpłatne szkolenia dotyczące zarówno specyfiki służby jak też tematów związanych z prowadzonymi sprawami,
– możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności,
– uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej – pracę w energicznym młodym zespole,

Oczekujemy:
– zdolności umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, dużego potencjału intelektualnego, otwartego umysłu, uczciwości, poczucia odpowiedzialności i dyspozycyjności,
– wykształcenia wyższego z zakresu prawa, administracji lub nauk ekonomicznych;

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dwa zdjęcia i kwestionariusz osobowy https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty/druk_kwestionariusz_osobowy.doc) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D albo mailem na adres: szczecin@cba.gov.pl

Wpis na listę radców prawnych

By

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Dariusz Matoszko złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Wola pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym

By

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu uprzejmie przypomina o możliwości zadeklarowania gotowości do pełnienia dyżuru w postępowaniu przyspieszonym.
Stosownie do §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920):
1. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w godzinach urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.
2. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w siedzibie właściwego sądu rejonowego.
3. Na wniosek adwokata lub radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez adwokata lub radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z adwokatem lub radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z adwokatem lub radcą prawnym.

W konsekwencji powyższego uprzejmie prosimy o deklarowanie przez zainteresowanych radców prawny gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w terminie do 8 listopada 2022 r. na adres e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z wyrazami szacunku
Jakub Cieślicki
Przewodniczący Komisji do spraw wykonywania zawodu

Odbiór uchwał ws. wpisu na listę aplikantów radcowskich

By

Informujemy, iż w dniu 20 października br. Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwały w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.
Wszystkich Państwa, którzy złożyli wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich, serdecznie zapraszamy po odbiór uchwał do siedziby Izby, w godzinach pracy biura.
Uchwały można odbierać do dnia 4 listopada br. Po tym terminie zostaną one wysłane drogą pocztową.

Konkurs dla aplikantów radcowskich

By ,

Wiesz, jak dodatkowo upraktycznić aplikację radcowską? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania zaproszenie na Forum Aplikantów Radcowskich.

Zmiana w sposobie prowadzenia zajęć? Inny podział materiału w programie aplikacji? A może nowa metoda nauczania? Jeśli wiesz, jak upraktycznić aplikację radcowską, weź udział w konkursie na projekt „Praktyczna aplikacja radcowska”. Wystarczy, że masz telefon i chwilę czasu na nagranie krótkiego wideo.

Celem konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych jest przygotowanie oraz prezentacja projektów dotyczących upraktycznienia szkolenia aplikantów radcowskich. Zagadnienie upraktycznienia aplikacji dotyczyć może zarówno samego sposobu prowadzenia zajęć, jak i podziału materiału w programie aplikacji oraz tego, czy zajęcia prowadzone mają być punktowo czy łączyć wiedzę z różnych dziedzin, tak by uczyć, jak skutecznie rozwiązać dany problem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały opublikowane na stronie https://kirp.pl/wiesz-jak-dodatkowo-upraktycznic-aplikacje-radcowska-wez-udzial-w-konkursie-i-wygraj-zaproszenie-na-forum-aplikantow-radcowskich/

informacja o konkursie Praktyczna aplikacja_

Regulamin Konkursu Praktyczna aplikacja radcowska

Kancelaria Prawno-Patentowa nawiąże współpracę z radcą/aplikantem

By ,

Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa nawiąże współpracę z:

  • aplikantką radcowską lub aplikantem radcowskim rozpoczynającym aplikację w styczniu 2023r. (I rok aplikacji) lub rozpoczynającymi w tej dacie II rok aplikacji  (umowa o pracę),
  • radczynią prawną lub radcą prawnym – początkowo w wymiarze 1 lub 2 dni w tygodniu (umowa o współpracę).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@malujda.pl

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów

By

Informujemy, że w dniu 28 września br. drogą pocztową, zostały wysłane uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
Osoby, które uzyskały pozytywny wynik zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę aplikantów.
Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 14 października br.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-liste-aplikantow/
Opłatę należy dokonać poprzez zakładkę e-Izba lub na rachunek Izby: 53 1050 1559 1000 0090 3203 4697.

Close Menu