Menu
All Posts By

Ewa Bojek

V edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych

By |
Wygraj udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych – wystarczy pomysł i telefon komórkowy.

Autorzy najciekawszych pomysłów, którzy wezmą udział w konkursie, znajdą się w gronie młodych radców prawnych, którzy w dniach 5-7 listopada 2021 r. będą uczestnikami V edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Gdańsku.
Do uczestniczenia w konkursie uprawnieni są radcy prawni, którzy nie ukończyli 35 roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
pismo KRRP
regulamin-konkursu_v-forum-radcow-prawnych

oraz na stronie: https://kirp.pl/wygraj-udzial-w-ogolnopolskim-forum-mlodych-radcow-prawnych-wystarczy-pomysl-i-telefon-komorkowy/

Wpis na listę aplikantów radcowskich po zdanym egzaminie wstępnym

By |

W dniu 29 września br. drogą pocztową, zostały wysłane uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich.
Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 20 października br.
Posiedzenie Rady, na którym zostaną podjęte uchwały o wpisie na listę aplikantów radcowskich zaplanowane jest na dzień 28 października 2021 r.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-liste-aplikantow/
Opłatę należy dokonać poprzez zakładkę e-Izba lub na rachunek Izby: 53 1050 1559 1000 0090 3203 4697.

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Andrzej Pinczewski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Żerebecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Zaproszenie do lektury ” Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych”

By |

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Jest to wynik prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał także udział Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. Omówiono także podstawowe aspekty, wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono także uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów, poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak  budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

http://EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

0