Menu
All Posts By

Ewa Bojek

Wpis na listę aplikantów radcowskich po zdanym egzaminie wstępnym

By |

W dniu 29 września br. drogą pocztową, zostały wysłane uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich.
Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 20 października br.
Posiedzenie Rady, na którym zostaną podjęte uchwały o wpisie na listę aplikantów radcowskich zaplanowane jest na dzień 28 października 2021 r.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-liste-aplikantow/
Opłatę należy dokonać poprzez zakładkę e-Izba lub na rachunek Izby: 53 1050 1559 1000 0090 3203 4697.

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Andrzej Pinczewski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Żerebecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Zaproszenie do lektury ” Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych”

By |

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Jest to wynik prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał także udział Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. Omówiono także podstawowe aspekty, wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono także uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów, poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak  budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

http://EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

Spotkania z Prawnikami Zagranicznymi: Doing Business in Asia

By |

Spotkania z Prawnikami Zagranicznymi: Doing Business in Asia – system prawny Hongkongu i usługi zarządzania majątkiem.

Szanowni Państwo,

na prośbę Komisji Zagranicznej OIRP w Gdańsku przekazujemy informację o szkoleniu organizowanym przez gdańską Izbę w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Spotkanie na platformie ZOOM
Data: 7 września 2021, godz. 14.00.
Spotkanie z Panem Mecenasem C.M. Chan z Hongkongu.

Mecenas C.M. Chan jest prawnikiem (solicitor) wykonującym zawód w Hongkongu. W praktyce zawodowej skupia się na obsłudze podmiotów gospodarczych, specjalizuje się w prawie handlowym. Mecenas Chan ma rozległe doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym korporacjom, w tym firmom z listy Fortune 500, w zakresie zarządzania aktywami/majątkiem, podatków, sukcesji i zgodności (compliance). Obecnie Pan Chan jest radcą prawnym w firmie inwestycyjnej i konsultantem firmy prawniczej w Hongkongu.

Udział w spotkaniu jest punktowany jak udział w szkoleniu.

Link do spotkania:
https://oirp.gda.pl/aktualnosci/ogolne/spotkania-z-prawnikami-zagranicznymi-hongkong-7-09-2021-1400-1600-doing-business-in-asia-system-prawny-hongkongu-i-uslugi-zarzadzania-majatkiem/

0