Skip to main content
search
0
All Posts By

Malwina Krynicka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie.

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie.
Obrady konferencji odbędą się 20 października 2021 roku w formule online.

Obszarem rozważań konferencji ma być uchwycenie pryncypialnych przemyśleń, jakie na temat prawa mają do wypowiedzenia wybitni prawnicy, zdefiniowanie kim jest autorytet, a także ustalenie tego, jaką rolę odgrywa autorytet dla prawa i dla prawnika oraz czy jego podstawowe przymioty w zmieniającym się świecie pozostaną niezmienione.

Jeżeli przyjmą Państwo zaproszenie do wystąpienia podczas naszej konferencji, uprzejmie proszę, aby do dnia 20 września 2021 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresemhttps://bit.ly/rejestracja-autorytety.W formularzu należy zamieścić abstrakt, który nie powinien przekraczać 1000 wyrazów.

Zaproszenie OKN Kryzys autorytetu 20.10.2021

Zaproszenie na szkolenie w Zakopanem 23-26 wrzesień 2021 r.

By

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” oraz Krajowa Izba Radców Prawnych zapraszają do malowniczej stolicy Tatr na trzydniowy pobyt, a w nim 20 godzin szkoleniowych z profesjonalistami z zakresu prawa, psychologii i biznesu.
Termin szkolenia to 23-26 września 2021 roku. Biorąc udział w szkoleniu otrzymują Państwo 40 punktów szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Tematyka szkolenia obejmuje nowe Prawo zamówień publicznych – założenia, oczekiwania, rzeczywistość oraz szeroko rozumiane społeczne potrzeby mózgu, czyli samoregulację emocjonalną, odporność psychiczną i skuteczne radzenie sobie ze stresem. Wykładowcami są uznani eksperci i wykładowcy: Bogdan Artymowicz – radca prawny, zajmujący się problematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat oraz prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak – prof. UWM, dyplomowany coach, synergolog, komunikolog, kulturoznawca, medioznawca, trener oraz doradca biznesowy.  R. pr. Bogdan Artymowicz jest wykładowcą na wielu seminariach, szkoleniach, konferencjach oraz uczelniach wyższych. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Współautor projektu nowego Prawa zamówień publicznych. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych.  Prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak dotąd zrealizowała ponad 8900 godzin szkoleniowych. Dyrektor Instytutu Dyplomacji. Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnomocnik Prezydenta WSM ds. Rozwoju Uczelni. Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Ekspert Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP zajmująca się obszarem rynku pracy. Ekspert medialny w zakresie etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, CSR, PR, PA i wystąpień publicznych.

Decydując się na udział w szkoleniu zyskują Państwo:

  • 20 godzin szkoleniowych z profesjonalistami
  • 40 punktów doskonalenia zawodowego
  • konsultacje z wykładowcami

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi  1490 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 23.09.2021 r. do śniadania w dniu 26.09.2021 r.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych.

Pobyt szkoleniowy rozpoczyna się w czwartek 23 września od spotkania informacyjnego oraz kolacji w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu możliwe jest w godzinach 19-24. W piątek po dniu wypełnionym wykładami przewidziana jest kolacja integracyjna. Sobota jest drugim dniem szkoleniowym, w którym, podobnie jak w dniu poprzednim, wykłady trwają od godziny 9 do 19. W sobotę organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na kolację pożegnalną w formie grilla. Niedziela 26 września to czas na śniadanie i wymeldowanie, które możliwe jest do godziny 12.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły i rejestracja:  https://szkolenia.kirp.pl/details.aspx?szk=316&typ=2

Linki do informacji na www oraz postów w social mediach:
www:https://kirp.pl/wrzesniowe-szkolenie-w-zakopanem-zapisy-trwaja/
Facebook:https://www.facebook.com/events/197763645708814
Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6833712111919669248/
Twitter: https://twitter.com/home?lang=pl

V edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej-aplikanci I i II roku

By

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano
w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 sierpnia 2021 r.
Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne. Nagrodę mogą stanowić także płatne praktyki. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/prokuratoria/v-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Klub Seniora zaprasza do współpracy

By

Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że Klub Seniora Radcy Prawnego przy naszej Izbie istnieje i nadal działa. Członkiem Klubu może być osoba na emeryturze, niezależnie od tego czy nadal jest aktywna zawodowo. Mimo pandemii próbujemy nadal się spotykać. Wszelkie informacje o pracy Klubu znajdują się w zakładce Klub Seniora na stronie internetowej Izby.

Kontakt osobisty do przewodniczącej Klubu : Elżbieta Konury tel. 692 780 077.

Zapraszamy do współpracy.

Konferencja: „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministarcyjną”

By

W imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. Natalii Klima-Piotrowskiej, serdecznie zapraszam na konferencję „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministarcyjną” organizowaną wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara i Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencja odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. w godzinach 9:00–15:00 w formule hybrydowej: stacjonarnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz w internecie i za pośrednictwem platformy zoom. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele biura RPO, adwokaci oraz sędziowie.

Wykład wprowadzający do konferencji wygłosi dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski.

Konferencja jest adresowana do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, prokuratorów, a także przedstawicieli innych profesji prawniczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji do 28 czerwca 2021 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu mailowego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji).

Z uwagi na obostrzenia covidowe liczba osób mogących osobiście uczestniczyć w konferencji jest ograniczona do 20, a o udziale osobistym w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozostali zainteresowani będą mogli wziąć udział w konferencji za pośrednictwem platformy zoom, a nadto będzie ona także transmitowana w internecie na kanale YouTube Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na fanpage’u Naczelnej Rady Adwokackiej na portalu Facebook.

Uczestnicy chcący uzyskać potwierdzenie uczestnictwa w konferencji proszeni są o zaznaczenie tej okoliczności w zgłoszeniu udziału w konferencji celem otrzymania linku do platformy Zoom. Udział w konferencji zapewnia uczestnikom 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

 

Szczegóły:

Procedury chore na covid Program Konferencji_final

 

Klub Seniora OIRP-aktualne informacje

By

Koleżanki i Koledzy,

od dawna nie spotykamy się, jednak chcemy przekazać kilka informacji.

Z Kapituły Funduszu Seniora otrzymaliśmy informację opracowaną w ramach akcji „Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać” przez Stowarzyszenie Manko. Otrzymaliśmy również ofertę Letniej Szkoły Seniora ZUT. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach. Z KIRP otrzymaliśmy ofertę udziału w turnusie rehabilitacyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech” w Kołobrzegu. Odmiennie niż w poprzednich latach, osoby zainteresowane pobytem na turnusie zgłaszają się indywidualnie w Sanatorium potwierdzając członkostwo w samorządzie radców prawnych  oraz opłacając cały koszt turnusu.

W dniu 6 maja 2021 r. Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej. Członkowie OIRP mogą ubiegać się do końca 2021 r. o udzielenie pomocy socjalnej. Treść uchwały wraz  z załącznikiem i wnioskiem o zapomogę na stronie internetowej OIRP w Szczecinie w zakładce – Pomoc socjalna.

Sądzimy, że większość z nas jest już zaszczepiona, nie będzie więc przeszkód aby podjąć spotkania na świeżym powietrzu.

Maria Krekora- Rzecznik Funduszu Seniora

Elżbieta Konury- Przewodnicząca Klubu Seniora

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.     

Stop manipulacji – nie daj się oszukać

Letnia Szkoła Seniora- ZUT

Konkurs dla młodych prawników CCBE i ERA nt. prawa UE

By

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE oraz Akademia Prawa Europejskiego ERA zaprasza do udziału w „Konkursie dla młodych prawników”

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu lub dostępne są również na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/konkurs-ccbe-i-era-dla-aplikantek-i-aplikantow-zgloszenia-do-01-09-2019-r/ oraz na stronie organizatora https://younglawyerscontest.eu/

Rekrutacja do Delegatury CBA w Szczecinie

By

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje prawników gotowych podjąć służbę w CBA i spełniających następujące kryteria:

– wykształcenie wyższe magisterskie; preferujemy osoby specjalizujące się w zakresie prawa karnego, cywilnego i handlowego,

– zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego,

– duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i DYSPOZYCYJNOŚĆ.

 

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

– możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności,

– uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej – pracę w energicznym młodym zespole,

– kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego (dofinansowanie studiów podyplomowych),

– stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania (w zależności od wiedzy, praktyki i umiejętności pierwsza pensja kształtuje się od kwoty 2.850 zł do 3.800 zł netto plus dofinansowanie najmu mieszkania).

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dwa zdjęcia i kwestionariusz osobowy

http://bip.cba.gov.pl/download/2/4865/kwestionariuszosobowy.rtf)

na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Close Menu