Menu
All Posts By

Malwina Krynicka

Konkurs dla Aplikantów I i II roku o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

By

Szanowni Aplikanci I i II roku,

w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2017 roku i nie później niż 31 sierpnia 2019 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych. Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, 3000 zł i 2000 zł brutto.

Nagrodę może stanowić także staż w Prokuratorii Generalnej z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:

https://www.prokuratoria.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,21&id=127&action=show

Praca dla aplikanta- wykonanie fotokopii akt

By

Radca Prawnych p. Iwona Kacprzak poszukuję aplikanta radcowskiego, który mógłby wykonać fotokopię akt (dosłownie kilku pism) w jednej ze spraw toczących się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (VIII Wydział Gospodarczy).

Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 506 010 075 bądź adresem e-mail: i.kacprzak@jerzmanowski.pl.

Propozycja stawki wynagrodzenia: 100 zł + VAT (mile widziana możliwość wystawienia faktury).

Konkurs dla Aplikantów: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

By

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości zgłoszenia się do konkursu dla aplikantów, organizowanego przez Kancelarię Jara Drapała & Partners: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że osoby które zdecydują się na udział w konkursie dopiero po opublikowaniu orzeczeń, też mogą do niego przystąpić, pod warunkiem zarejestrowania się i przesłania swoich danych na adres: daniela.otto@jara-law.pl

WAŻNE!!!

5 marca,  opublikowane zostały 3 orzeczenia konkursowe, zapraszamy do zapoznania się z nimi: http://jara-law.pl/konkurs/

Czekamy do 2 kwietnia na przesłanie glosy.

Szczegółowy regulamin na stronie: http://jara-law.pl/konkurs/

NAGRODY

Na finalistów czekają ciekawe nagrody:

1 MIEJSCE

 • Opublikowanie zwycięskiej GLOSY w „Monitorze Prawniczym” C.H.Beck
 • Nagroda pieniężna w wysokości 3 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

2 MIEJSCE

 • Nagroda pieniężna w wysokości 2 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

3 MIEJSCE

 • Nagroda pieniężna w wysokości 1 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

4 MIEJSCE

 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

5 MIEJSCE

 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym” *
 • PAKIET: Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–1088. Tom I – II Redakcja: SSN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Szkoda na mieniu i jej naprawienie UW dr hab. Maciej Kaliński
 • Legal English for Corporate Purposes  Małgorzata Cyganik

Konkurs dla Aplikantów pt. „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

By

Konkurs dla aplikantów (wszystkich lat) pt. „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Głównym celem konkursu jest położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

Partnerami konkursu są: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) oraz IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego).

Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o przygotowanie glosy do jednego z trzech wybranych przez Organizatora (Kancelarię) orzeczeń Sądu Najwyższego wraz ze wskazaniem istotnych konsekwencji/kwestii wynikających z wybranego orzeczenia dla branży budowlanej. Finaliści ustnie zaprezentują swoje stanowisko zawarte w glosie przed specjalnie powołaną w tym celu Komisją, której przewodniczyć będzie Prof. Przemysław Drapała.

Początek konkursu – 5 marca. Finał konkursu odbędzie się 24 kwietnia br. (środa) w siedzibie Kancelarii.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. 

Close Menu
0