Menu
All Posts By

root@oirp

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów

By |

Drodzy Aplikanci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 r. w Łukęcinie. 
 
Miejsce wyjazdu: Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
Cena: 130 zł za osobę (dodatkowo 250 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu z OIRP w Szczecinie)
Termin: 24-26 maja 2019 r. 
Transport: OIRP w Szczecinie pokrywa koszt przejazdu uczestników wyjazdu dwoma autokarami (miejsce zbiórki parking pod Pleciugą 24.05.2019 r. o godz. 16:15, powrót 26.05.2019 r. ok. godz. 12:15)
 
Do dyspozycji uczestników wyjazdu pozostają m.in. komfortowe pokoje, jacuzzi i sauna.

Cena obejmuje:

 • dwa noclegi ze śniadaniem,
 • ognisko integracyjne z jedzeniem i napojami,
 • udział w szkoleniu,
 • lunch,
 • uroczysty bankiet z DJem, cateringiem i napojami

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny odbędzie się pod warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe co najmniej 100 aplikantów radcowskich.

Szczegółowy program wyjazdu znajduje się w pliku poniżej:

Program wyjazdu

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza internetowego do 31 marca 2019 roku: https://oirp.szczecin.pl/dla-aplikantow/zapisy-na-wyjazd-szkoleniowo-integracyjny-aplikantow/

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 35 1020 4795 0000 9702 0402 2018
Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie potwierdzenia dokonania przelewu. 
 
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji,
Aplikantka radcowska
Karolina Piliman
karolinapiliman@gmail.com

Kondolencje

By |

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi radcy prawnego Grzegorza Neumanna zmarłego nagle dnia 27 stycznia 2019 roku.

Różaniec w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie w intencji zmarłego odbędzie się o godzinie 12:00 dnia 01 lutego 2019 roku.

Msza pogrzebowa o godzinie 13:00 celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę odbędzie się w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie, po której ciało Zmarłego zostanie odprowadzone na cmentarz w Mierzynie.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Sędziowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznik Dyscyplinarny składają serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Szkolenie wyjazdowe w Kołobrzegu

By |

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że dniach 12-14 kwietnia 2019 r. (piątek-niedziela) odbędzie się wyjazdowe szkolenie zawodowe radców prawnych Izby Szczecińskiej (na szkolenie mogą się zapisywać wyłącznie radcowie prawni z naszej Izby).

Ramowa tematyka szkolenia obejmuje:

 1. w dniu 12 kwietnia:
  1. RODO w działaniach kancelarii i obsłudze podmiotów;
  2. Radca prawny a raportowanie schematów podatkowych (MDR);
 2. w dniu 13 kwietnia:
  1. Zamówienia publiczne;
  2. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego;
 3. w dniu 14 kwietnia:
  1. Radca prawny w postępowaniu dyscyplinarnym;
  2. Naruszenia ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego jako źródła odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Łącznie 20 godzin szkolenia, szczegółowy program do pobrania pod linkiem – PROGRAM SZKOLENIA
Uczestnikom za udział w szkoleniu zostanie przyznane 40 punktów szkoleniowych.

Miejsce szkolenia – Hotel AQUARIUS, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg.

Odpłatność:

 • zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – 700,- zł;
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 600,- zł.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń, których można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie Izby.

Pierwszeństwo w zapisach będą miały, o czym informowaliśmy w październiku, osoby regularnie opłacające od października 2018 r. składkę samorządową oraz ubezpieczeniową i nie posiadające z tego tytułu zaległości.

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia z załączonym potwierdzeniem wpłaty na rachunek Izby nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772 oraz wskazaniem rodzaju pokoju, w którym ma nastąpić zakwaterowanie uczestnika.

W imieniu Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
serdecznie zapraszamy,

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Przemysław Mijal
Dziekan Rady

Ankieta dla aplikantów

By |

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach (tj. najpóźniej do 14.12.2018 r. ) na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2018 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne przez tydzień.

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka naszego samorządu ś.p. dr. hab. prof. US Stanisława Czepity

Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi składa w imieniu samorządu radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie zostanie odprawiona Msza Święta żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Wołczkowie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By |

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109 ze zm.) (dalej „ustawa”), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 05 listopada do godz. 09.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

 • imię i nazwisko radcy prawnego,
 • nr wpisu,
 • telefon kontaktowy,
 • email,
 • adres korespondencyjny.

Lista radców, którzy chcą świadczyć taką pomoc zostanie przesłana Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacje na temat programu można znaleźć pod adresem:
https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Nabór do NPP trwa

By |

Szanowni Państwo,

Trwa procedura naboru radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2018 r. znajdują się w zakładce “Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

Zgłoszenia elektroniczne do udziału w Systemie NPP są przyjmowane jeszcze w dniu dzisiejszym (22.10.2018 r. ) do godziny 13.00.

Koordynator ds. NPP Rady OIRP w Szczecinie
r.pr. Anna Mazurek – Różynek

Rozpoczęcie procedury wyznaczania radców prawnych do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na rok 2019

By |

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2019 r. znajdują się w zakładce “Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal