Menu
All Posts By

root@oirp

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów radcowskich

By |

Drodzy Aplikanci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, który odbędzie się w dniach 29-31 maja 2020 r. w Łukęcinie.

Miejsce wyjazdu: Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
Cena: 140 zł za osobę (dodatkowo 250 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu z OIRP w Szczecinie)
Termin: 29-31 maja 2020 r.
Transport: OIRP w Szczecinie pokrywa koszt przejazdu uczestników wyjazdu dwoma autokarami
(miejsce zbiórki parking pod Pleciugą 29.05.2020 r. o godz. 16:15, powrót 31.05.2020 r. ok. godz.
12:15)

Do dyspozycji uczestników wyjazdu pozostają m.in. komfortowe pokoje, jacuzzi i sauna.
Cena obejmuje:

  • dwa noclegi ze śniadaniem,
  • ognisko integracyjne z jedzeniem i napojami,
  • udział w szkoleniu,
  • lunch,
  • uroczysty bankiet z DJ-em, cateringiem i napojami

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny odbędzie się pod warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe co najmniej 100 aplikantów radcowskich.
Szczegółowy program wyjazdu znajduje się w pliku poniżej:
POBIERZ

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem e-Izby do dnia 13.03.2020r.
PRZEJDŹ DO ZGŁOSZENIA

Forum Prawa Mediów Elektronicznych w dniach 31 marca-1 kwietnia 2020 r.

By |

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME). Jest to cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa o charakterze niekomercyjnym, organizowana przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Główna problematyka tegorocznej edycji FPME obejmuje trzy zagadnienia, to jest: e-sąd, e-pracę i e-finanse.

Tegoroczna edycja FPME odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. w Nowej Auli Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Na FPME obowiązują zapisy, a udział w konferencji jest odpłatny ( opłata konferencyjna – 50 złotych). Informujemy, że z obowiązku wniesienia opłaty zwolnieni są radcowie prawni i aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz komornicy, asesorowie komorniczy i aplikanci komorniczy Izby Komorniczej w Szczecinie. W sprawie zapisów prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fpme.szczecin@gmail.com.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji. Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: fb.com/xfpme.

Zaproszenie: Pobierz

Program: Program 6. FPME

Maraton Opolski

By |

W imieniu Rady Okręgowej Izba Radców Prawnych w Opolu serdecznie zapraszam wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w VII Mistrzostwach Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 1 O km w dniu 9 maja 2020 r., które to zawody będą odbywały się w ramach imprezy Maraton Opolski 2020.

Bieg odbędzie się ulicami Opola na dystansie półmaratonu oraz 10 km, szczegóły trasy na stronie Maratonu Opolskiego. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zapewnia odrębną klasyfikację w kategorii kobiet i mężczyzn w biegu na dystansie półmaratonu z podziałem na dwie kategorie wiekowe (do 35 roku życia i powyżej 35 roku). Na najlepszych czekają puchary i nagrody. Dla wszystkich biorących udział medale, specjalne koszulki, pasta party, punkty żywieniowe i odżywcze na trasie biegu.

Regulamin biegu, forma zgłoszeń i a udziału, trasa, dojazd dostępne są na stronie www.maratonopolski.pl. Podczas rejestracji na stronie Maratonu Opolskiego prosimy o zaznaczenie udziału w dodatkowe klasyfikacji: ,,Mistrzostwa Polski Radców Prawnych”.

Oprócz rejestracji na w/w stronie internetowej prosimy o dodatkowe potwierdzenie udziału w imprezie przesyłając wiadomość na adres e – mailowy komisja-sportu@oirp.opole.pl

Powyższa informacja będzie również przydatna celem przygotowania spotkania „pasta pruty” w dniu 8 maja 2020 r. w godzinach wieczornych dla biorących udział w mistrzostwach i osób
towarzyszących.

Do udziału w zawodach zachęcamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o Mistrzostwach wśród radców prawnych i aplikantów Izby poprzez opublikowanie komunikatu w sposób zwyczajowo przyjęty w Izbie.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest radca prawny Łukasz Pasieka, tel. 5 16 245 654, e-mail: komisja-sportu@oirp.opole.pl

Katarzyna Bisowska
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Opolu

Obchody “Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku.

By |

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w tym roku będą się odbywały w dniach od 21 do 28 lutego.
W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59, poz. 517) ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacjach pozarządowych.
W celu zorganizowania jak największej liczby punktów, w których można będzie uzyskać pomoc, będę wdzięczny Panu Dziekanowi/Pani Dziekan za włączenie się do tej inicjatywy i koordynację obchodów w Pana/Pani Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz zamieszczenie informacji o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na stronie internetowej w dziale aktualności.
Byłbym wdzięczny, aby na potrzeby obchodów, w pomieszczeniach Okręgowej Izby Radców Prawnych zostały udostępnione w dogodnych godzinach pomieszczenia, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogłyby uzyskać fachową poradę prawną. Wskazane byłoby, aby porad udzielali radcowie prawni i aplikanci na odpowiednio – bez szkody dla wykonywania podstawowych obowiązków – zaplanowanych dyżurach. Informacje o miejscu i godzinach dyżurów proszę przekazać zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Z podobną prośbą wystąpiłem do sądów okręgowych i apelacyjnych, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, władz samorządowych adwokatów jak i również organizacji pozarządowych. Jeżeli Pan/Pani Dziekan uzna to za wskazane, wydaje się, że można dopuścić wspólne obchody w wybranej lokalizacji.
Proszę również o kierowanie pokrzywdzonych, celem uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdzosrodek-
pomocy.
Będę wdzięczny za informacje o liczbie udzielonych porad oraz o osobach zainteresowanych, które zgłosiły się w ramach realizowanych przez Państwa działań związanych z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” celem uzyskania pomocy. Proszę o przesłanie informacji na adres e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Gospodarowicz – sekretarzem w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości pod nr telefonu (022) 23-90-773, e-mail: Anna.Gospodarowicz@ms.gov.pl lub Panem Jakubem Tietz – głównym specjalistą w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości pod nr telefonu
(22) 23-90-378, e-mail: Jakub.Tietz@ms.gov.pl.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Romanowski
Podsekretarz
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pismo do pobrania:

Dokument

Radcowie prawni i aplikanci, którzy wyrażą zainteresowanie powyższą inicjatywą proszeni są o kontakt z Izbą do 20.01.2020r.

Wyjazd szkoleniowy Klubu Seniora

By |

Koleżanki i Koledzy,
W nawiązaniu do informacji podanej na spotkaniu noworocznym, w dniach od 25 do 27 września 2020 r. organizowany jest weekend szkoleniowy w Świnoujściu.
Są już chętni do wzięcia udziału, do końca lutego oczekujemy na deklarację uczestnictwa.
Koszt wyjazdu 206 zł, dojazd własny. Wpłaty przyjmuje Elżbieta Konury do końca lipca.

Z inicjatywy Klubu Seniora w Zielonej Górze – możliwy jest wyjazd 4 dniowy do czeskich uzdrowisk. Proponowany termin – czerwiec 2020 r. W wyjeździe uczestniczyliby seniorzy z Koszalina, Szczecina i Zielonej Góry.
Na dzień dzisiejszy proponowana cena to 1.050 zł od osoby.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 15 marca 2020 r.

Przewodnicząca Klubu
Elżbieta Konury

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Danuty Kordonowskiej-Głowy

W latach 1991-1995 była członkiem Rady, a w latach 1995-2007 Skarbnikiem Rady.
Od 2008 r. pełniła funkcję Rzecznika OIRP w Szczecinie w Kapitule Funduszu Seniora.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Nieustannie zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym, działalnością pozazawodową związana była przede wszystkim z pasją społecznikowską.
Laureatka honorowego tytułu „Kryształowe serce Radcy Prawnego” jako, że Jej działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących,
ubogich i niezaradnych życiowo była powszechnie znana w środowisku radców.

 Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłej Koleżanki
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 07.12.2019 r.
Od godz. 10.00 do godz. 10.30 odbędzie się czuwanie w Kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej 3 (Wzgórze Hetmańskie).
O godz. 10.30 Msza Święta w intencji zmarłej, po mszy przejazd autokarem na Cmentarz Centralny, na miejsce pochówku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By |

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666) (dalej „ustawa”), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 08 listopada 2019 r. do godz. 09.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Lista radców, którzy chcą świadczyć taką pomoc zostanie przesłana Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacje na temat programu można znaleźć pod adresem:

https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Zmiana prowadzącej szkolenia

By |

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana wykładowcy podczas szkolenia „Postępowanie sądowe w sprawie o emeryturę lub rentę”. Szkolenie poprowadzi SSO Aleksandra Mitros. Terminy dwóch szkoleń nie ulegną zmianie.

Procedura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na rok 2020

By |

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18.10.2018 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2020 r. znajdują się w zakładce “Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

0