Skip to main content
search
0
All Posts By

root@oirp

Ankieta dla aplikantów w sprawie przeniesienia części zajęć na platformę szkoleniową e-KIRP

By ,

Szanowni Aplikanci,

W wyniku wprowadzonej w ostatnich dniach przez KRRP zmiany Regulaminu odbywania aplikacji dopuszczono możliwość odbywania części zajęć przewidzianej jej programem w formie e-learningu, rozumianego jako udostępnienie nagrań zajęć do samodzielnego odtworzenia na platformie e-KIRP.

Jako, że to Wy jesteście słuchaczami tych zajęć i beneficjantami wiedzy podczas nich przekazywanej przez wykładowców, a ich finansowanie odbywa się z wnoszonych przez Was opłat za aplikację, przed podjęciem przez Radę decyzji co do przejścia w dopuszczalnym zakresie (max. 20% przewidzianego dla danego rocznika aplikacji wymiaru zajęć) na tą ich formułę chcielibyśmy poznać Waszą opinię na ten temat. W związku z tym zachęcamy do podzielenia się Waszym stanowiskiem poprzez wzięcie udziału w ankiecie. Link do ankiety został wysłany do każdego z aplikantów na adres email.

W związku z zaplanowanym na 24.11.2022 r. spotkaniem Rady OIRP w Szczecinie, prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 23.11.2022 r. do godz. 20:00.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Nieodpłatna Pomoc Prawna na 2023 rok

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r., uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. uchwałą Nr 60/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 112/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 13 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2023 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Marii Krekory

W latach 2015-2019 roku była przewodniczącą Klubu Seniora,
od 2019 r. pełniła funkcję Rzecznika OIRP w Szczecinie w Kapitule Funduszu Seniora.
Odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Laureatka honorowego tytułu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”,
za nieustanne zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym,
wyczulona na krzywdę i ubóstwo ludzi chorych i starszych.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłej Koleżanki
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 4 listopada br.,
o godz. 10.00 msza św. w Kościele Dominikanów, o godz. 13:15 Cmentarz Centralny, kaplica nr 3.

Konferencja on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM

By

W imieniu Przewodniczącego Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej konferencji on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniu 20 października 2022 roku (za pośrednictwem aplikacji Zoom ). Konferencja rozpoczyna się o godzinie 15.00 z przewidywanym czasem trwania ok. 1:45 min.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://www.webankieta.pl/ankieta/816652/rejestracja-na-konferencje-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym.html

Agenda konferencji do pobrania TUTAJ

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Kondolencje

By

Członkowi Rady
Panu Mariuszowi Kowalewskiemu oraz jego bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Mamy
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie.

Tydzień mediacji – panel dyskusyjny

By ,

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie został Partnerem Merytorycznym panelu dyskusyjnego „Ugoda Mediacyjna, panaceum w czasach kryzysu gospodarczego”

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. w godz. 10:00-14:30, w sali nr 313 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 17.

Udział w wydarzeniu może zostać zakwalifikowany jako udział w seminarium. Na podstawie zaświadczenia o udziale obejmującego liczę godzin i program każdy radca prawny będzie mógł uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

Panel jest kierowany do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców, jednostek finansów publicznych, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

W trakcie wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach wdrożenia ugody zawieranej także z udziałem podmiotu publicznego – z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji, jak również dyscypliny finansów publicznych i kalkulacji biznesowej.

Prelegenci to praktycy reprezentujący przeróżne środowiska: naukowe, biznesowe, jednostek sektora finansów publicznych, organów kontroli i egzekucyjne.

Różnorodność ta powinna pozwolić na przeprowadzenie bardzo ciekawej dyskusji i spojrzeć na temat przewodni z różnych perspektyw.

Więcej o wydarzeniu po linkiem:
https://app.evenea.pl/event/panel-19pazdziernika2022-szczecin/

ZAPRASZAMY
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Wolne miejsca na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie informuje, że pozostało 14 wolnych miejsc na szkolenie pt. – „MEDIATOR zawód z potencjałem”, którego program odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Finansów.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23 i rozpoczyna 30.09.2022 o godz. 16.00

Wszystkich chętnych i osoby, które nie zdążyły przesłać zgłoszenia w pierwotnie wyznaczonym terminie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń 28.09.2022 r. (godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie https://oirp.szczecin.pl/nabor-na-szkolenie-mediator-zawod-z-potencjalem/

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Close Menu