Menu
All Posts By

root@oirp

Kancelaria nawiąże współpracę z radcą lub aplikantem

By | ,

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Jeżowskiej nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem radcowskim

Powiększamy zespół i poszukujemy osoby, która będzie aktywnie wspierać nas i naszych klientów.

Zadania (m. in.):

 • sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych,
 • kontakt z klientami, sądami, komornikami, urzędami,
 • przygotowywania dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego (uchwały, wnioski do KRS);

Wymagania:

 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, samodyscyplina i sumienność, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność działania pod presją czasu lub w sytuacjach stresowych;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą i przyjazną atmosferę w młodym oraz dynamicznym zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na poniższy adres mailowy (w tytule wiadomości proszę wpisać: “Współpraca”): rekrutacja@dalkowska-jezowska.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Specjalista ds. prawnych / Radca Prawny

By |

 

Polska Żegluga Morska P.P.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych/Radca Prawny

Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:

 • opiniowanie umów i innych dokumentów,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie działalności przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, wewnętrznych aktów prawnych, opinii i korespondencji,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z zakresem działalności przedsiębiorstwa,
 • obsługa spółek prawa handlowego i innych osób prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, współpraca i wsparcie merytoryczne w tym zakresie innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek prawo,
 • mile widziane odbywanie aplikacji radcowskiej/adwokackiej (II,III rok),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność,
 • komunikatywność, otwartość,
 • odporność na stres, zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin lub umowę zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatna opieka medyczna,
 • pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30.08.2019 r. na adres kadry.ladowe@polsteam.com.  Kontakt telefoniczny: (91) 3594 800.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w przyszłych rekrutacjach przez Grupę Kapitałową Polska Żegluga Morska zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduję na stronie internetowej: https://www.polsteam.com/rodo/info_praca.htm

Zastępca radcy prawnego

By |

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, radcy prawnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Półmetek cyklu szkoleń zawodowych

By |

Koleżanki i Koledzy,

Z końcem czerwca minęła połowa kolejnego cyklu szkoleniowego, którego zakończenie będzie miało miejsce 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą KRRP nr 103/IX/2015z 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych… (zał. do uchwały Prezydium KRRP nr 85/X/2017 z 22.06.2017 r.), każdy z czynnych radców prawnych winien w cyklu szkoleniowym uzyskać 40 punktów.

Punkty przyznawane są za udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, nie tylko za udział w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę. Warunkiem zaliczenia innych form doskonalenia zawodowego jest złożenie do OIRP w Szczecinie zaświadczenia lub innego dowodu potwierdzającego realizację doskonalenia zawodowego, do czego nieustannie zachęcamy.

Namawiamy również do udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę w II półroczu bieżącego roku, których harmonogram zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

W ich ramach uruchomimy pilotażowo nową formułę możliwości uczestnictwa w tych szkoleniach poprzez transmisję w czasie rzeczywistym w sieci internet, tzw. webinarium.

Poniżej podajemy aktualne dane dot. realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, które nakłoniły do zamieszczenia tej informacji.

dane na dzień 30 czerwca 2019 r. (narastająco od początku cyklu)

 1. Liczba radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych, na których ciąży obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych: 868
 2. Liczba radców prawnych, którzy wypełnili obowiązek doskonalenia zawodowego: 215
  • uzyskali powyżej 50% punktów szkoleniowych: 99
  • uzyskali do 50% punktów szkoleniowych: 192
  • nie uzyskali punktów szkoleniowych (0): 362

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Ogólnopolski Turnus Sanatoryjny

By | ,

Drodzy Seniorzy!

Uprzejmie informuję, że w terminie od dnia 7 września do 21 września 2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych – seniorów w Kołobrzegu w Sanatorium Uzdrowiskowym “LECH”.

Wnioski o przydział i dofinansowanie proszę składać nie później niż do 8 sierpnia br. do Rzecznika Funduszu Seniora tut. biura OIRP w Szczecinie

Serdecznie pozdrawiam
Danuta Kordonowska-Głowa

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

By |

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów
w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r.
na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia 2019r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

PROGRAM

Rekomendacja hotel Nadmorski

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Przypomnienie o ankiecie dla aplikantów

By |

Szanowni Państwo,

W dniu 09.07.2019 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w I półroczu 2019r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 31.07.2019 do godz. 12.00

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Ślubowanie Radców Prawnych 2019 – Wersja rozszerzona

By |
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem ze Ślubowania Radców Prawnych 2019. Mowę gratulacyjną wygłosili: Przemysław Mijal – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, SSA Krzysztof Górski – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Włodzimierz Łyczywek – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Ślubowanie Radców Prawnych 2019 – Klip

By |
Niespodzianka. Wspólnie z naszym partnerem Expromo przygotowaliśmy film ze ślubowania radców prawnych. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam taka forma komunikacji. To kolejny krok w nowoczesnej komunikacji w Naszej Izbie, jaki zrobiliśmy w ostatnich 3 latach.