Skip to main content
search
0
All Posts By

root@oirp

IV edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

By
Koleżanki i Koledzy,
Informujemy o rozpoczęciu IV edycji konkursu ,,Ambasador Mediacji ‘’, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.
Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatur (osób fizycznych, organizacji pozarządowych, itp.) przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony. Nasz Ośrodek ma czas do 25.04.2023 r. na zgłoszenie kandydatury.
Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.
Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.
 
Ze względu na wymogi konkursowe prosimy o przesyłanie Waszych propozycji kandydatur do dnia 18.04.2023 r. na adres mediacje@oirp.szczecin.pl wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu

Webinar „Representation and role of lawyer in mediation”

By

Informujemy, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się webinar Representation and role of lawyer in mediation organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Webinar jest nieodpłatny, natomiast wymaga uprzedniej rejestracji ( poniżej link do wykorzystania w tym zakresie ). Przewidywane jest wystawienie zaświadczeń z tytułu uczestnictwa w webinarze. Językiem webinaru jest język angielski.

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarze.

W załączeniu także informacja o webinarze.

Link do rejestracji:
https://aea-eal.eu/join-the-webinar-representation-and-the-role-of-lawyer-in-mediation-march-15-2023/

Kolejna edycja szkolenia „MEDIATOR – zawód z potencjałem”.

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie rozpoczyna nabór do kolejnej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR – zawód z potencjałem”, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w OIRP Szczecin w dniach 31 marca , 01, 02, 14-16 kwietnia 2023 r. Koszt szkolenia 1750 zł. To najprawdopodobniej ostatnia edycja szkolenia w takiej cenie przed zaostrzeniem standardów szkolenia przez Radę ADR.

Więcej szczegółów w zakładce https://oirp.szczecin.pl/nabor-na-szkolenie-mediator-zawod-z-potencjalem-3/. Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Nabór na szkolenie „MEDIATOR – zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie rozpoczyna nabór do kolejnej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR – zawód z potencjałem”.

To najprawdopodobniej ostatnia edycja szkolenia w takiej cenie przed zaostrzeniem standardów szkolenia przez Radę ADR.

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych, aplikantów radcowskich a w przypadku wolnych miejsc także innych osób z wykształceniem prawniczym.
Liczba uczestników: 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) min. 10 osób
Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23
Ilość godzin merytorycznych: 40 h
Terminy spotkań:

 • 31.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 01.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 02.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 14.04.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 15.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 16.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)
Termin płatności: do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00
Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.
Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacja warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Kondolencje

By

Sędziemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
radcy prawnemu Renacie Huninik oraz jej bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty

składają
Przewodnicząca i członkowie Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
oraz członkowie Rady OIRP w Szczecinie.

Ankieta dla aplikantów

By ,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2022 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne przez tydzień.

Nabór na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie planuje przeprowadzenie drugiej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR zawód z potencjałem”

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Liczba uczestników: maksymalnie 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) – min. 10 osób

Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23

Ilość godzin: 40 h

Terminy spotkań:

 • 20.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 21.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 22.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 27.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 28.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 29.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)

Termin płatności: do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00

Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.

Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Nabór do dodatkowego punktu NPP w Powiecie Goleniowskim

By

Wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem w 2023 roku usług w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w dodatkowym punkcie wskazanym przez powiat tj. w lokalizacjach:

1. Maszewo, Urząd Miejski u Maszewie ul. Plac Wolności 2 (sala konferencyjna – parter):

 • poniedziałki – od 12.00 do 16.00
 • wtorki – od 8.00 do 12.00

2. Nowogard, ul. Plac Wolności 9 (parter):

 • środy – od 8.00 – 12.00

3. Goleniów, Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1 (pok. nr 1):

 • czwartki – od 11.30 do 15.30
 • piątki – od 11.35 do 15.35

zapraszam do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego „System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór rozpocznie się 03.01.2023 r. i potrwa do 10.01.2023 r. godz. 12.00

Radcowie prawni muszą mieć własne laptopy i program informacji prawnej, gdyż w większości lokalizacji takiego sprzętu nie ma. Dostępne będą drukarki sieciowe.

Terminarz:

Planuje się, iż procedura wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. w dodatkowym punkcie NPP w powiecie Goleniowskim będzie odbywać się wg następującego harmonogramu:

 • od 03.01.2023 r. do 10.01.2023 r. do godz. 12.00 – przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych – bieżąca weryfikacja radców w systemie,
 • do 10.01.2023 r. do godz. 12.00 – przesyłanie scanów podpisanych deklaracji na emil: pomocprawna@oirp.szczecin.pl – ze względów epidemiologicznych nie przynosimy deklaracji do Biura OIRP.
 • do 10.01.2023 r. do godz. 14.00 – ustalenie list osób zakwalifikowanych do losowania kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. w dodatkowym punkcie NPP
 • 10.01.2023 r. godz. 15.00 – losowanie,
 • do 11.01.2022 r. ustalenie ostatecznej listy kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na 2023 r. w dodatkowym punkcie w powiecie Goleniowkim – wyznaczenie radców przez dziekana Rady OIRP w Szczecinie

Zasady naboru:

1. Każdy radca prawny może przesłać jedno zgłoszenie elektroniczne, na wszystkie wybrane przez siebie lokalizacje w ww. punkcie. System nie przewiduje możliwości składania kolejnych zgłoszeń np. w przypadku przeoczenia przez radcę lokalizacji, w której chciałby świadczyć pomoc.

2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać wszystkie aktualne dane osobowe i kontaktowe, które zostaną przekazane powiatom.

3. Po przesłaniu formularza w ciągu 24 godzin na adres email wskazany w formularzu zostanie wysłany komunikat email z informacją o dalszej procedurze oraz drukiem wygenerowanej deklaracji na wszystkie wybrane lokalizacje. Deklarację te należy wydrukować, podpisać i wysłać w formie scanu na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl w zakreślonym terminie.

4. Zakwalifikowanym do wzięcia udziału w ew. losowaniu może być radca prawny nie podlegający wykluczeniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie tylko, gdy przesłał w formie scanu podpisaną deklarację na adres: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

5. System zakłada przeprowadzenie losowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu losowania.

6. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (zastępcą wyznaczonego) w 2023 r. w PNPP działających na obszarze działania OIRP w Szczecinie nie może być radca prawny:

 • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 • któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej , została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego- przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

Zgłoszenia ww. osób będą wykreślane z listy, bez możliwości ponownego złożenia deklaracji. W przypadku wątpliwości sugeruje się zweryfikowanie swojej sytuacji przed wysłaniem zgłoszenia (np. w zakresie zaksięgowania wszystkich opłaconych składek). Wysłanie zgłoszenia przed uiszczeniem ewentualnych zaległości z tytułu składek członkowskich spowoduje otrzymanie wiadomości email z informacją o negatywnej weryfikacji zgłoszenia. Zmiana statusu będzie możliwa tylko w przypadku wpływu na konto lub do kasy OIRP w Szczecinie zaległości najpóźniej w chwili przesłania scanu podpisanej deklaracji na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Kondolencje

By

Członkowi Prezydium Rady OIRP w Szczecinie,
Sekretarzowi Rady
Panu Piotrowi Sydorowi oraz jego bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Close Menu