Menu
All Posts By

root@oirp

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Ś.P. Tadeusza Tórza

W latach 1984-1987 był Wicedziekanem Rady OIRP w Szczecinie.
W 2003 r. odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18.09.2021 r. – o godz. 9:30 msza w kościele p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej 3,
a następnie pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.

Kondolencje

By |

Dziekanowi Rady OIRP w Szczecinie
Panu Przemysławowi Mijalowi
oraz jego bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Dziadka
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Ankieta dla aplikantów

By |

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w pierwszym półroczu w roku szkoleniowym 2021 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne do 30 sierpnia 2021r.

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Romualda Kubika

W 1982 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych,

w latach 1982-1983 był pełnomocnikiem do organizowania tymczasowej OIRP w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 lipca 2021 r. godz. 13:00
w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Informacja w przedmiocie doręczeń pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów

By |

Dzisiaj w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Beata Górska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie Piotr Dobrołowicz oraz dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych dr Przemysław Mijal. Jego tematem był nowy sposób doręczeń pism sądowych w sprawach cywilnych. W części spotkania udział wzięli także wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Edyta Buczkowska – Żuk i sędzia Tomasz Żelazowski.

Dziekani obydwu samorządów prawniczych przedstawili swoje zastrzeżenia do treści ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090). Podniesiono m.in. kwestię wątpliwej podstawy prawnej obowiązku posiadania przez pełnomocnika zawodowego konta w portalu informacyjnym (PI). Nie wszyscy adwokaci i radcowie prawni korzystają z niego, co w prowadzonych przez nich sprawach – w razie publikowania pism sądowych w portalu informacyjnym – może doprowadzić do naruszenia konstytucyjnie gwarantowanego obywatelom prawa do sądu.

Zwrócono także uwagę na istniejące rozbieżności w praktyce sądów w zakresie doręczania pism sądowych za pośrednictwem PI, a także na zdarzające się mylące tytułowanie pism czy niewskazywanie adresata korespondencji. Omówiono kierowane do sądów w ostatnim tygodniu propozycje i krytyczne uwagi – tak ze strony reprezentantów samorządów prawniczych, jak i poszczególnych ich członków.

Na skutek tych działań władze Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w celu ujednolicenia praktyki na obszarze funkcjonowania szczecińskiej apelacji, a także zapewnienia czytelności pism sądowych doręczanych w myśl nowych regulacji, wypracowały i przedstawiły do akceptacji następujące rozwiązanie, które ma wejść w życie na początku przyszłego tygodnia:

a/ pisma sądowe, doręczane za pośrednictwem PI, będą odznaczać się jednolitym nazewnictwem – w nazwie dokumentu zawarte będą jednocześnie trzy informacje:

  • pierwsza: doręczenie na podstawie 15 zzs (9) ust. 2 ustawy,
  • druga: jasne oznaczenie kategorii pisma (wyrok, postanowienie, zarządzenie itp.),
  • trzecia: wskazanie adresata pisma (np. adwokat Jan Nowak),

b/ doręczane pismo sądowe ma zawierać w sobie całość korespondencji, czyli na przykład pismo przewodnie wraz z wyrokiem i uzasadnieniem (w jednym przesyłanym dokumencie); od tej pory nie powinny być odrębnie wysyłane dwa dokumenty w tej samej sprawie dotyczące tej samej materii (pismo przewodnie oraz pismo właściwe – np. postanowienie, wyrok z uzasadnieniem), co w przypadku doręczenia ich w różnych datach mogło wprowadzać niepewność co do biegu terminu na podjęcie czynności.

Prezes SA w Szczecinie zadeklarowała nadto, że pełnomocnicy do tej pory niekorzystający z portalu informacyjnego, a biorący udział w sprawach cywilnych, będą informowani przez sądy o konieczności zarejestrowania się w PI. W takim piśmie, kierowanym tradycyjnie do pełnomocnika zawodowego listem poleconym, zakreślony zostanie termin od 7 do 14 dni na zarejestrowanie się przez niego w portalu. Dopiero po upływie tego terminu sądy realizować będą doręczenia w myśl nowych zasad.

Dalsze, szczegółowe informacje praktyczne zostaną przekazane samorządom prawniczym na początku przyszłego tygodnia.

W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem dalszych funkcji w PI, dlatego praktyka dotycząca doręczeń pism sądowych będzie zapewne modyfikowana. Aktualna pozostaje prośba o nieustannie dzielenie się przez Państwa, odpowiednio z ORA w Szczecinie i Radą OIRP w Szczecinie, swoimi uwagami na temat funkcjonowania portalu informacyjnego sądów.

Piotr Dobrołowicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
Dr Przemysław Mijal, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP

By |

W wykonaniu pkt 10 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-10-21

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
Nikodema Jończaka

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 kwietnia br. o godz.13.00 w kościele
Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przy ul. Słowackiego.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Centralnym (brama główna).

Kondolencje

By |

Członkom samorządu radcowskiego

Pani Profesor Ewelinie Cała-Wacinkiewicz
Dziekanowi WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz
Panu Profesorowi  Danielowi  Wacinkiewiczowi
Zastępcy Prezydenta Szczecina

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia
i otuchy w trudnych chwilach z powodu śmierci

Mamy i Teściowej

w imieniu samorządu radców prawnych składa
Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Ankieta dla aplikantów

By |

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2020.

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne przez tydzień.

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
dr Macieja Kłodawskiego

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

0