Menu
All Posts By

Albert Kuźmiński

Świąteczna Paczka OIRP w Szczecinie- aktualizacja 19 grudnia

By

Aktualizacja 19 grudnia- Zakończyliśmy zbiórkę. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zebraliśmy kwotę ponad 4.800,00 zł. Będziemy Państwa informować o dalszych etapach realizacji naszej pomocy.

Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie po raz kolejny organizuje zbiórkę na pomoc potrzebującym. Zbiórka dostępna jest pod adresem:
zrzutka.pl_cfx9mg

Zbiórka ma trwać do 17 grudnia, prosimy zatem wszystkich chętnych o możliwie pilny udział w niej.

W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc:

Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr Misjonarek Miłości– Siostry prowadzą noclegownię i pomagają osobom bezdomnym (przykładowo codziennie rozdając setki obiadów), nie korzystając przy tym z pomocy (rządowej czy samorządowej) w jakiejkolwiek formie. Jest to w zasadzie jedyne takie miejsce w Szczecinie. Zgromadzone na ich rzecz środki przeznaczone zostaną na środki czystości, ręczniki, pościel, leki pierwszej pomocy, ubrania, bieliznę,

Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Choszcznie– zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup dobrej jakości mokrej karmy dla psów oraz kotów, ubranek dla psów, ciepłych kocy, długich smyczy, suplementów na stawy, podkładów medycznych, czy też obroży na pchły Foresto i żwirka dla kotów. Potrzeby Schroniska pozostają duże.

Przy dokonywaniu wpłaty każdy wpłacający ma możliwość wskazania, na który z celi ma zostać przeznaczona jego darowizna.

Istnieje również możliwość wpłaty na rachunek bankowy (subkonto) założony specjalnie na potrzeby zbiórki: 69105001616951000000002021. Gdyby ktoś wolał pomóc poprzez przyniesienie niezbędnych rzeczy (np. ciepłych ubrań) prosimy o wcześniejszy kontakt.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy !

Szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r.

By

Zapraszamy do zapisów na szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r. Szkolenia będą odbywały się w formie hybrydowej. 12 osób będzie mogło w nich uczestniczyć bezpośrednio na sali w siedzibie Izby, a pozostałe osoby za pośrednictwem naszej aplikacji do szkoleń online. W tym półroczu, z przyczyn logistycznych, szkolenia wyjątkowo będą odbywać się głównie we wtorki.

Lista szkoleń i formularz zapisów na:
https://oirp.szczecin.pl/…/srody-radcowskie/lista-szkolen/

Wyjazd szkoleniowo- integracyjny dla aplikantów radcowskich- przedłużenie zapisów do dnia 26.07

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy o przedłużeniu zapisów do udziału w wyjeździe szkoleniowo- integracyjnym, który odbędzie się w dniach 17-19 września w Łukęcinie, do dnia 26 lipca do końca dnia. Do udziału w wyjeździe zapraszamy również osoby, które w zeszłym roku ukończyły w naszej izbie aplikację radcowską.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów radcowskich 2021

Stanowisko Prezesa SA w Szczecinie w sprawie doręczeń przez portal informacyjny

By

Koleżanki i Koledzy,

poniżej zamieszczamy link do stanowiska Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w przedmiocie doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów. Stanowisko w sposób klarowny przestawia zasady doręczeń za pośrednictwem portalu w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazana w piśmie praktyka jest rekomendowana sądom apelacji szczecińskiej, co jednak nie oznacza że została ona już w nich wdrożona. Przyjęta praktyka jest efektem rozmów przeprowadzonych przez dziekanów samorządów radcowskiego i adwokackiego z Prezes Sądu Apelacyjnego niezwłocznie po wejściu w życie przepisów dotyczących e-doręczeń.

Stanowisko_PrezesaSA

Piknik Radcowski- zapisy na autobus. Odbiór opasek z biura Izby.

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż do poniedziałku 12 lipca do godziny 15:00 zbieramy zgłoszenia osób chętnych na skorzystanie z zapewnionego przez naszą Izbę autobusu zbiorowego, który w dniu imprezy przez cały dzień kursować będzie pomiędzy centrum miasta (zatrzymując się na kolejnych przystankach na trasie) a miejscem imprezy. Celem wyrażenia chęci skorzystania z transportu, prosimy o przesłanie we wskazanym terminie maila na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl, ze wskazaniem ilości osób zainteresowanych transportem.

Ponadto informujemy, iż w biurze Izby można odbierać opaski uprawniające do wstępu na teren imprezy. Zapraszamy do odbioru. Osoby nie posiadające ze sobą opaski nie będą wpuszczane na teren imprezy.

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo

By

Koleżanki i Koledzy,

Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie praktyk programowych dla studentów kierunku prawo proszone są o kontakt:

dr Rafał R. Wasilewski
rafal.wasilewski@usz.edu.pl

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo student musi zaliczyć w okresie III-V roku studiów, co do zasady w okresie letnim, międzysemestralnym. Docelowo praktyki powinny odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień i trwać 4 tygodnie.

Jeżeli radcowie prawni w ramach prowadzonych kancelarii byliby chętni na stałą współpracę w zakresie realizacji praktyk programowych, możliwe jest zawarcie umowy ramowej, określającej szczegóły takiej współpracy, w tym miesiące, w których kancelaria oferuje odbywanie praktyk oraz liczbę miejsc.

Powyższa prośba o rozważenie umożliwienia studentom odbywania praktyk programowych skierowana jest także do radców prawnych, którzy wykonują zawód np. w urzędach/instytucjach oraz różnego rodzaju działach prawnych – uprzejmie prosimy o rozważenie, czy w Państwa jednostkach jest możliwość i zainteresowanie przyjęciem na praktyki studentów kierunku prawo.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

By

Koleżanki i Koledzy,

w związku z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w tym roku odbędą się w dniach od 22 lutego do 28 lutego.
Nasz samorząd chciałby włączyć się do tej inicjatywy. W konsekwencji, zwracamy się z pilną prośbą o zgłoszenia osób chętnych do pełnienia dyżurów w nadchodzącym tygodniu. Zgłoszeń prosimy dokonywać mailowo na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl, ze wskazaniem dni oraz godzin, w których zgłaszająca się osoba gotowa jest pełnić dyżur.

Webinar- Modern Bar Association Round Table Meeting

By

Koleżanki i Koledzy,

w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią mec. Joanną Wisłą-Płonką przekazujemy poniższe zaproszenie na wydarzenie organizowane w dniu 28.01.2021 r., w którym wezmą udział izby zagraniczne współpracujące z OIRP w Warszawie.

Tytuł webinaru: Modern Bar Association Round Table Meeting.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie www.mbac.oirpwarszawa.pl

Link do rejestracji:

https://formularze.oirpwarszawa.pl/index.php/917371?newtest=Y

Link do webinaru (28.01. godz. 15:00)

https://us02web.zoom.us/j/87951485938?pwd=ZkUwZnZ4MUNCaWoxamdyU1lYUlZEZz09

Zapraszamy do udziału.

 

Close Menu
0