Menu
All Posts By

Albert Kuźmiński

Impreza integracyjna- Rajd Rowerowy i Impreza w Tarzanii-22 września

By |

Koleżanki i Koledzy,

Rada serdecznie zaprasza do udziału w imprezie integracyjnej, która odbędzie się w dniu 22 września 2019 r.

O godzinie 11:00 rozpocznie się Rajd rowerowy trasą szczecińskich jezior i kąpielisk”, tj. Głębokie-Goplana-Arkonka-Głębokie, około 9 km, drogami szutrowymi i asfaltem wokół Arkonki z około 100 m kolizją z drogą publiczną. Idealna dla dzieci na godzinę spokojnej jazdy.

Spotykamy się pod wejściem na Głębokie.

Po Rajdzie o godzinie 12:00 organizujemy wspólne ognisko w Parku Linowym Tarzania. Równocześnie, chętni będą mogli przejść dostępne tam trasy wspinaczkowe.

Jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów chce uczestniczyć jedynie w Rajdzie, bez udziału w Ognisku, nie jest wymagane zapisanie się. Natomiast w przypadku chęci uczestnictwa również w Ognisku, lub jedynie w Ognisku (bez udziału w Rajdzie) prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza zapisów:

zapisy na ognisko

Za udział w Ognisku pobieramy symboliczną opłatę 5,00 zł od każdej zgłoszonej osoby- członka samorządu oraz od każdego członka jego rodziny. Równocześnie, udział w trasach wspinaczkowych nie wiąże się z dodatkową opłatą. Formularz zawiera pole wyboru umożliwiające wskazanie, czy i ile osób brać będzie udział w przejściu tras.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków naszego samorządu wraz z rodzinami!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

XXIV Wrocławski Turniej Tenisa Prawników Temida 2019

By |

XXIV WROCŁAWSKI TURNIEJ TENISOWY PRAWNIKÓW TEMIDA 2019

6 – 8 września 2019r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
Izba Notarialna we Wrocławiu
Izba Komornicza we Wrocławiu
serdecznie zapraszają:
sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, referendarzy oraz asesorów i aplikantów powyższych profesji, z terenu Dolnego Śląska oraz wszystkich naszych przyjaciół z innych regionów Polski na Turniej Tenisowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r. na kortach “Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)
Uroczyste otwarcie Turnieju w dniu 6 września 2019 r. o godz. 9:30

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach:
masters, turniej mężczyzn (do 50 i powyżej 50 lat), turniej kobiet, debel, turniej rodzinno-mixtowy

Program Turnieju:
4 września 2019 r. – ostatni dzień zgłoszeń do turnieju

5 września 2019 r. – losowanie pierwszej rundy gier singlowych

6 września 2019 r – otwarcie turnieju
10.00 – 19.00 Gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach

7 września 2019 r.
9.00 – 19.00 Dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe
20.00. – Bankiet dla sponsorów, uczestników i kibiców

8 września 2019 r.
11.00 – 15.00 Gry półfinałowe i finałowe

Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie mailowo na adres: monichimowski@oirp.wroclaw.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.09.2019 r.
Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.
Wpłat można dokonywać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122. W tytule przelewu (imię i nazwisko – TEMIDA 2019)
Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w TEMIDZIE 2019 jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz jednoczesnym wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej.
TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!

Klub Seniora- kolejne spotkania

By |

Koleżanki i Koledzy,
informuję o kolejnych propozycjach Klubu Seniorów.

Koło Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej zaprasza w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17,00 po raz kolejny na „XVI Olimpiadę Seniora”. Olimpiada odbędzie się na Syrenich Stawach, Dolina Niemierzyńska – Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński w Szczecinie. Jak zwykle, zapewniona będzie świetna zabawa, o czym wiedzą ci z naszych seniorów, którzy już uczestniczyli w olimpiadach w poprzednich latach. Zapraszamy.
W dniu 16 czerwca 2019 r. odbędzie się w ogrodach restauracji Willa Ogrody coroczny Piknik Radcowski. Zapisy poprzez formularz, wpłata 20 zł od osoby. Szczegóły na stronie Izby. Zapraszamy seniorów do udziału w Pikniku.
W dniu 9 listopada 2019 r. odbędzie się nadzwyczajny koncert – wystąpi Aleksandra Kurzak z towarzyszeniem Marka Ruszczyńskiego. Zamówione zostały bilety ( 10 szt. ). Zapraszamy chętnych.

Przewodnicząca Klubu
Maria Krekora

doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów OIRP w Szczecinie-14.05.2019

By |

W dniu 14 maja odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
W drodze podjętych na Zgromadzeniu uchwał, niemalże jednomyślnie zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęta została także uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. oraz przeznaczeniu wypracowanemu w 2018 r. zysku. Udzielono skwitowania z działalności w roku 2018 r. Radzie, Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Zatwierdzono również roczny plan pracy Rady na 2019 r.
Równocześnie, Zgromadzenie przyjęło 2 stanowiska – w przedmiocie wezwania władz krajowych samorządu radców prawnych do rozpoczęcia debaty wewnątrz samorządu na temat zmian przepisów wewnętrznych samorządu radców prawnych dotyczących zasad przeprowadzania wyborów do jego organów, liczby członków tych organów i zasad ich funkcjonowania, a także wezwania władz krajowych do rozpoczęcia prac nad dopuszczeniem możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego i świadczenia pomocy prawnej w formie spółki kapitałowej. Z treścią stanowisk można zapoznać się na stronie internetowej naszej Izby oraz jej profilu na portalu Facebook.com. Warto dodać, iż głosowanie nad stanowiskami na Zgromadzeniu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem internetowych ankiet, w których zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za podjęciem proponowanych działań.

Podczas Zgromadzenia Dziekan Rady Przemysław Mijal w sposób syntetyczny omówił tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego samorządu na szczeblu krajowym jak i okręgowym, w szczególności aktualnie podejmowane przez Radę akcje promocyjne zawodu radcy prawnego oraz sytuację kadrową w biurze Izby. Dziekan skonstatował, że przebieg Zgromadzenia świadczy o tym, że w szczecińskim samorządzie radców prawnych dzieje się dobrze, nawet bardzo dobrze, a pierwszy od kilku lat dodani wynik finansowy wskazuje, że udało się zrealizować zamierzania Rady w tej materii. Rada składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym Delegatom za udział w Zgromadzeniu, a jego Przewodniczącemu Kol. Stefanowi Mazurkiewiczowi za sprawne przeprowadzenie obrad.

Przemysław Mijal
Dziekan OIRP w Szczecinie

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Klub Seniora- zaproszenia na 21 Wielki Turniej Tenorów

By |

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na 21.Wielki Turniej Tenorów.
Turniej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019r.o godz. 20,30 w pięknej scenerii Teatru Letniego w Szczecinie.
Zamówione zostały bilety – 10 z możliwością zamówienia dodatkowych. Cena biletu 95 zł ( dopłata 50% ).
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 24 maja w Izbie u p. Joanny Żamoić lub u p. Marii Krekora.
Zapraszamy.
Przewodnicząca Klubu Seniora
Maria Krekora

II Kongres Prawników Polskich

By |

Informacja Prezesa KRRP

Koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.

Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej – ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.

Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę kongresprawnikow.info.

Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych