Menu
All Posts By

Sekretariat OIRP

IX Spotkanie Integracyjne “Mazury Cud Natury”

By |

Koleżanki i Koledzy,
Uprzejmie informujemy że, Komisja Integracji KRRP organizuje “IX Spotkanie Integracyjne MAZURY – CUD NATURY “, które odbędą się w dniach 13.06.-16.06.2019 r. w Mikołajkach.
Ze względu na coraz większą atrakcyjność programową imprezy serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

W załączeniu materiały do pobrania.

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Michał Korwek

Informacja o przetwarzaniu danych

Mikołajki Karta

Mikołajki Ogłoszenie strona

Mikołajki Program

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Jeżowskiej nawiąże współpracę

By | ,

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Jeżowskiej nawiąże współpracę z Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim/Radcą Prawnym.
Szczegóły współpracy w ogłoszeniu poniżej.

ogłoszenie prawnik, aplikant radcowski, radca prawny

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jezowska@dalkowska-jezowska.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: “Współpraca”)

Oferta pracy Delegatury CBA w Szczecinie

By |

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby w CBA, którzy są absolwentami studiów prawniczych, magisterskich, specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym lub handlowym (ukończona aplikacja lub III rok będzie dodatkowym atutem), których wyróżnia: zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i dyspozycyjność.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej, kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego, stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania (od kwoty około 2.850 zł netto plus możliwość uzyskania dodatku do najmu w przypadku braku własnego mieszkania).

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Więcej informacji na stronie:

http://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/118,dok.html

Wpis na listę radców prawnych

By |

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Agnieszka Kordecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

 

Korespondencja od Prezesa KRRP

By |

Zgodnie z prośbą Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza poniżej zamieszczamy uchwały:

– Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21.09.2018 r.

pismo_Prezes SA P-ń   Uchwała SSA P-ń

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24.09.2018 r.

2018-09-27-13-52-25-01

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.09.2018 r.

SO w Warszawie 25.09.2018 r.

– Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 27.09.2018 r.

SKM_C30818100518220

Korespondencja ws. legitymacji z mikroprocesorem stykowym – ciąg dalszy

By | ,

Kontynuując wątek zakupu legitymacji z mikroprocesorem stykowym poniżej zamieszczamy korespondencję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiotowej sprawie.

Pismo uzupełniające- zamawianie legitymacji PWPW

Poniżej zamieszczamy pismo Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w sprawie produkcji legitymacji  z możliwością osadzania podpisu elektronicznego na mikroprocesorze stykowym.

pismo PWPW ws. legitymacji z mikroprocesorem stykowym

Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym

By |

Na prośbę przedstawiciela Komisji Praw Człowieka Pani Marii Napiontek zamieszczamy informacje związane z inicjatywą utworzenia listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego. W celu ułatwienia i uporządkowania zapisów utworzony został specjalny formularz zgłoszeniowy będący jedyną drogą zgłoszenia na wspomnianą listę. Formularz dostępny jest poprzez zakładkę „Prawa człowieka” na stronie internetowej KIRP pod linkiem: http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-postepowaniu-przygotowawczym/.

Dodatkowo został utworzony odrębny formularz dla radców prawnych deklarujących chęć występowania jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pod linkiem:  http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-etpcz/

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do Pani Marii Napiontek na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Pismo KRRP z dnia 04.04.2018

Wpis na listę radców prawnych

By |

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2018 r., zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 17 maja br. Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną rozpoznane na czerwcowym posiedzeniu Rady. W związku z zaplanowanym na dzień 6 lipca 2018 r. uroczystym ślubowaniem prosimy jednak o jak najszybsze składanie dokumentów, tak aby do dnia ślubowania Minister Sprawiedliwości mógł podjąć i doręczyć Izbie decyzję w przedmiocie sprzeciwu od uchwały o wpisie, na co ma 30 dni od dnia jej doręczenia przez Izbę.