Zmiany w przepisach

Zmianie uległa interpretacja przepisów podatkowych w zakresie odpowiedniej kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu… (czytaj więcej…)

Z dniem 1 stycznia 2016 r. następuje zmiana przepisów dotyczących korespondencji elektronicznej pomiędzy organem podatkowym a podatnikami i ich pełnomocnikami. Zgodnie z art. 144 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, z póź.zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Jednocześnie art. 138 c§1 ww. ustawy będzie wymagał od 1 stycznia 2016 r., aby pełnomocnictwo w przypadku udzielania go adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu zawierało także jego adres elektroniczny… (czytaj więcej…)

Radcowie zawiadomienie o wykonywaniu zawodu