Lekcje prawa w szkołach

Realizowany już kilka lat przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie projekt „Lekcje prawa w szkołach” po raz kolejny wystartował w roku szkolnym 2019/2020.

Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności w klasach o profilu prawnym, społecznym, dziennikarskim lub podobnym. Uczniowie szkół, które przystąpią do udziału w projekcie w bieżącym roku szkolnym będą mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, podczas których prezentowane będą wybrane zagadnienia m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i karnego.

Prowadzone w ramach projektu zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu począwszy od października do maja, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów lekcji z prowadzącymi zajęcia. Dokładne tematy poszczególnych zajęć lekcyjnych oraz forma, w jakiej będą prowadzone zajęcia (wykład, dyskusja, ćwiczenia, etc.) są każdorazowo ustalane bezpośrednio między wskazanym przez szkołę wychowawcą/nauczycielem danej klasy i prowadzącym zajęcia dla uczniów tej klasy radcą prawnym lub aplikantem radcowskim. Każda z zaproszonych szkół może zgłosić do udziału w projekcie jedną lub dwie klasy.

Na zakończenie programu uczestniczący w nim uczniowie otrzymują certyfikaty.

W ramach programu możliwe jest również zorganizowanie wyjście uczniów do jednego ze szczecińskich sądów.

Lista szkół uczestniczących w programie wraz z prowadzącymi zajęcia:

  1. I Liceum Ogólnokształcące- r. pr. Jakub Cieślicki
  2. V Liceum Ogólnokształcące- r. pr. Tomasz Szotkowski
  3. VI Liceum Ogólnokształcące- r. pr. Magdalena Czaja
  4. XI LO Szczecin- r. pr. Agata Moleska
  5. Zespół Szkół nr 3 Technikum Organizacji i Zarządzania- r. pr. Anna Korzeniewska-Miszczuk
  6. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi- r. pr. Krzysztof Kaczmarek

Katarzyna Borzęcka
Koordynator Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie do realizacji projektu „Lekcje prawa w szkołach”

Realizacja programu

W związku z realizacją programu Lekcji Prawa w Szkołach Średnich, z inicjatywy osób prowadzących zajęcia w XIII LO w Szczecinie – mec. Paweł Mikołajczyk i mec. Anna Koziura w roku szkolnym 2018/2019, zostały zorganizowane zajęcia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Z pomocą Prezesa i Wiceprezesów Sądu, w szczególności SSR Rafała Pietrzak zajęcia okazały się bardzo owocne i atrakcyjne. Podczas wizyty w Sądzie, uczniowie mieli nie tylko możliwość zapoznania się nie tylko z strukturą organizacyjną Sądu, BIO, areszt, sal sądowych, uczestniczyli również w wykładzie dot. podstawowych informacji dot. procesu sądowego, Jednak podstawowym atutem zajęć, była możliwość udziału w charakterze publiczności w rozprawie.