Menu

Wydarzenia

Ogólnopolska Akademia-Konkurs Wiedzy o Prawie

Dodana przez | ,

W bieżącym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ponownie bierze udział w organizacji „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie”. W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zostaną przeprowadzone eliminacje okręgowe – Konkursu Wiedzy o Prawie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgminazjalnych. Organizowany konkurs, poza wiedzą prawną, ma prezentować i kształtować u młodych ludzi postawy obywatelskie utożsamiające ich z Państwem oraz jego organami. Dodatkowo, poza stricte merytoryczną częścią konkursu – skupiającą się na zagadnieniach prawnych – forma przeprowadzenia konkursu, implikuje doskonalenie u uczniów inne umiejętności, w szczególności komunikacyjnych i oratorskich, kreatywności i zdolności  argumentacji, zwłaszcza jej prezentacji przed publicznością.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=474

Koordynatorem ds. Edukacji Prawnej ze strony OIRP w Szczecinie jest r.pr. Paweł Mikołajczyk

Sukces apl. rad. Łukasza Rupniaka w I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie (65 km) oraz w Biegu Terenowym (15 km)

Dodana przez | ,

W sobotę 18 lutego w Gdańsku odbyły się I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie (65 km) oraz w Biegu Terenowym (15 km).Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku w ramach tegorocznego Trójmiejskiego Ultra Tracku obejmującego biegi na dwóch dystansach – 65 km oraz 15 km. Biegi odbyły się na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na trasach prowadzących przez las i wzgórza morenowe.

Bieg na dystansie 15 km wygrał aplikant radcowski Łukasz Rupniak, członek naszej Izby.

 

Serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolska inauguracja szkolenia aplikantów radcowskich

Dodana przez | ,

W Warszawie rozpoczęło się posiedzenie plenarne Krajowej Rady Radców Prawnych. W dniu dzisiejszym odbywa się uroczysta inauguracja szkolenia aplikantów radcowskich, na którą zaproszenie otrzymała jedna osoba z każdej izby z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego. OIRP w Szczecinie reprezentuje kol. Dorota Nastaj-Kisielnicka, która uzyskała 128 pkt (na 150 możliwych). Towarzyszą jej Anna Biel, Wicedziekan naszej Izby oraz Anna Mazurek-Różynek, zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów.

P. Dorocie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Obchody III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika

Dodana przez | , ,

Nasza Izba przyłączyła się do obchodów III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika, który świętowany jest przez wszystkich prawników w Europie w dniu 10 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody tego święta mają być realizowane w formie jednodniowego projektu edukacyjnego – lekcji prawa w szkołach ponadpodstawowych w dniu 9 grudnia (z uwagi na fakt, iż 10 grudnia przypada w sobotę). Mając na względzie okoliczność, iż tożsamy projekt oświatowy realizowany jest przez naszą Izbę permanentnie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach lekcyjnych odbywających się w bieżącym tygodniu prowadzący lekcje radcowie prawni informują uczniów o fakcie ustanowienia tego święta, jego inicjatorach i celach.

Wskazania wymaga, iż Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także w celu promowania zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. Tegoroczna edycja obchodów poświęcona będzie dostępowi do wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiedzialną za przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce z ramienia samorządu radców prawnych jest Komisja Praw Człowieka KRRP.

Uroczystość ślubowania aplikanckiego

Dodana przez | ,

W dniu 15 grudnia o godzinie 18:00 w Willi Astoria przy Al. Wojska Polskiego 66 w Szczecinie odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego. Do ślubowania przystąpi 46 adeptów zawodu radcy prawnego. Wszystkich ślubujących serdecznie witamy w szczecińskim samorządzie, życząc wielu sukcesów zawodowych. Przypominamy jednocześnie, iż złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia aplikacji radcowskiej. Po uroczystości ślubowania, o godzinie 20:00 w Grey Club przy ul. Ks. Bogusława X 9/15 odbędzie się dedykowana dla nowych aplikantów impreza integracyjna, połączona z wyborem starostów obu grup aplikanckich. W trakcie spotkania aplikanci będą mieli możliwość  porozmawiania między innymi z Dziekanem OIRP w Szczecinie oraz pozostałymi członkami Rady, a także z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów oraz jego Zastępcą. Natomiast po godzinie 22:00 rozpocznie się impreza klubowa dla aplikantów radcowskich i ich osób towarzyszących oraz ELSA Szczecin.

Z poważaniem,
r. pr. Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Uroczystości w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Dodana przez | , ,

W dniu 18 listopada przedstawiciele Rady naszej Izby- Lucyna Żejmo-Prawicka, Marcin Matuszkiewicz, Radosław Jagodziński oraz Albert Kuźmiński na zaproszenie Dziekana ORA w Szczecinie adw Włodzimierza Łyczywka uczestniczyli w uroczystości nadania dwóm salom konferencyjnym w siedzibie Szczecińskiej Izbie Adwokackiej imion nieżyjących adwokatów dr Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury. W czasie uroczystości odznaczeni zostali też członkowie rodzin zmarłych adwokatów oraz osoby, które miały okazję z nimi współpracować odbywając aplikację adwokacką.Wyróżnieni zostali również wieloletni redaktorzy naczelni miesięcznika “In Gremio”- adw Roman Ossowski oraz adw Piotr Dobrołowicz. Organizatorzy zadbali o bogatą oprawę artystyczną- w tym zaprezentowanie słynnej Obrony Sokratesa. Licznie zgromadzeni goście (w tym prezes NRA mec Andrzej Zwara) mieli jednocześnie możliwość zapoznania się z materiałami stanowiącymi dorobek naukowy i twórczy adw Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury oraz z innymi pozostałymi po nich pamiątkami.
Sukces reprezentacji piłkarskiej we Frankfurcie nad Odrą

Dodana przez | , ,

Reprezentacja piłkarska OIRP Szczecin zajęła 2 miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych we Frankfurcie nad Odrą. Nasza drużyna w pokonanym polu pozostawiła między innymi reprezentacje prawników z Cottbus, Frankfurtu nad Odrą czy zespół “Prokuratorów z Gorzowa Wielkopolskiego”, który w półfinale ograła 2-0. Jedyną drużyną, która w końcowym rozrachunku okazała się lepsza, byli „Adwokaci z Lubuskiego”. Wzięli oni tym samym udany rewanż za finał w zeszłorocznej edycji turnieju, rozegranej w Słubicach, w którym to nasza reprezentacja pokonała „zielonych” w rzutach karnych i zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywkach.

W Turnieju naszą Izbę reprezentowali radcowie prawni Michał Pomianowski, Radosław Jagodziński, Kamil Gródecki, Łukasz Soswa, Krystian Makowski, Bartosz Jakóbczyk, Rafał Janicki oraz Albert Kuźmiński, a także aplikant radcowski Mateusz Mulewski. Drużynie towarzyszyły także wierne kibicki w osobach między innymi r. pr. Martyny Makowskiej oraz r. pr. Anny Kuźmińskiej, a także adw. Magdaleny Pomianowskiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Dodana przez | , ,

W dniu 30 sierpnia br. przedstawiciele naszego samorządu wzięli udział w obchodach 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Stoczni Szczecińskiej, gdzie złożyli wiązankę pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Podkreślić należy, iż delegacja OIRP była jedyną organizacją zawodową działająca na terenie Szczecina uczestniczącą w tych uroczystościach oraz jedynym przedstawicielem szeroko rozumianych środowisk prawniczych.

Ślubowanie Radców Prawnych 2016

Dodana przez | ,

W dniu 24 czerwca 2016r w Radisson Blu Hotel w Szczecinie 51 radców prawnych, którzy w tym roku zdali pozytywnie egzamin zawodowy, złożyło uroczyste ślubowanie. Tradycyjnie wydarzenie miało uroczysty charakter. Obok najważniejszych gości tj. ślubujących radców prawnych i ich rodzin, w wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. SSA Maciej Żelazowski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, SSO Halina Zarzeczna – Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, SNSA Grzegorz Jankowski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, prok. Wioletta Mazurek – Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, prok. Iwona Chrobak-Farquarson – Prokurator Okręgowa w Szczecinie, not. Maria Olszewska – Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, Zbigniew Kuniewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, mec. Beata Poniatowska – przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,  mec. Krzysztof Gorazdowski – członek Komisji Egzaminacyjnej, Ks. Dr Grzegorz Harasimiak, mec. Marian Falco – Dziekan Izby w latach 2003 – 2010 oraz członkowie Rady OIRP w Szczecinie.

W tym roku Rada OIRP w Szczecinie uhonorowała mec. Monikę Grzywnę oraz  mec. Patrycję Nowak, które najlepiej zadały tegoroczny egzamin osiągając średnią 4,5. Nagrodą była toga radcy prawnego – ufundowana przez Radę OIRP w Szczecinie oraz  nagrody książkowe – ufundowane przez wydawnictwa prawnicze Legalis i Wolters Kluwer. Dodatkowo, Rada OIRP w Szczecinie wyróżniła osoby, które zdały egzamin z średnią wyższą lub równą 4,0, tj.: mec. Ewę Jasiak-Wybraniec, mec. Sylwestra Kasprzewskiego, mec. Karolinę Jagiełło, mec. Agnieszkę Puczko, mec. Michała Hubickiego oraz mec. Iwonę Nowak.

W tym roku, Rada OIRP w Szczecinie wyróżniła mec. Katarzynę Borzęcką – z uwagi na Jej szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu radcowskiego oraz pracę na rzecz Zespołu Pro Publico Bono.

Uroczysty wymiar wydarzenia dodatkowo nadała oprawa muzyczna ze strony firmy BBK Oprawa Muzyczna Dariusz Koronczewski, w osobach: Pani Edyty Karpińskiej – skrzypce oraz Pana Olega Wolańskiego – akordeon.

Wszystkim, w tym pracownikom naszego Biura, zaangażowanym w organizację tegorocznego wydarzenia DZIĘKUJEMY i czekamy na następne ślubowanie radców prawnych…

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Galeria z wydarzenia dostępna jest NA TEJ STRONIE