Menu

Radek Wasilewski

Szczecin

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy OIRP w Szczecinie pod numerem Sz-1610. Poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego pracuję naukowo jako adiunkt w Uniwersytecie Szczecińskim. Kieruję się dewizą "teoria i praktyka", tzn. przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego opieram się na posiadanej przeze mnie wiedzy prawniczej, którą stale rozwijam (m.in. publikując artykuły naukowe). W relacjach z Klientami skupiam się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do powierzonych spraw, partnerstwie oraz Państwa bezpieczeństwie oraz skuteczności proponowanych rozwiązań.

Ukończyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim i obroniłem rozprawę doktorską "Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów". Jestem absolwentem studiów magisterskich prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych z zamówień publicznych (certyfikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studium podstaw prawa niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Obecnie prowadzę kancelarię radcy prawnego. Uprzednio pracowałem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (wydział cywilny oraz wydział gospodarczy) oraz kancelariach prawnych, a także odbyłem liczne praktyki w Polsce i w Niemczech.

Posługuję się językiem niemieckim (C2) oraz angielskim.


Opis działalności

Na gruncie mojej pracy naukowej oraz doświadczenia zawodowego do moich specjalizacji należą:
- prawo gospodarcze i handlowe (m.in. stała obsługa prawna, prawo spółek, prawo ubezpieczeniowe, umowy gospodarcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów)
- prawo cywilne (m.in. dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, prawo nieruchomości)
- prawo konkurencji i konsumentów (m.in. sprawy antymonopolowe, postępowania przed Prezesem UOKiK, klauzule abuzywne)
- prawo zamówień publicznych (wsparcie prawne zamawiających oraz wykonawców, obsługa przetargów oraz procesu inwestycyjnego, postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - KIO).

W ramach działalności świadczę następujące usługi pomoc prawnej:
- porady prawne
- opinie prawne
- stała obsługa prawna (firm, spółek, urzędów, instytucji, innych jednostek i organizacji)
- windykacja należności (wezwania do zapłaty, postępowania o zapłatę)
- reprezentacja - zastępstwo procesowe, reprezentacja sądowa i pozasądowa, w tym również w ramach mediacji i negocjacji
- umowy i inne dokumenty - przygotowywanie umów, pomoc w negocjacjach, analiza warunków
- compliance / audyt prawny


Informacje dodatkowe

Kontakt z kancelarią e-mail, telefoniczny, bezpośrednio (po uprzednim umówieniu spotkania drogą elektroniczną albo telefonicznie).


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo zamówień publicznych / pomoc publiczna / obsługa procesu inwestycyjnego

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski
Juranda 23/1
71-156 Szczecin

kom.: 518040555
e-mail: kancelaria@radcawasilewski.pl
strona: https://www.radcawasilewski.pl
0