Menu

Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie

46345
By 26 kwietnia 2021

W wykonaniu pkt II orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

Pobiedzińska D-OSD-9-21

0