Menu

Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie

46022
By 25 marca 2021

W wykonaniu pkt V orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-4-21

0