Skip to main content
search
0

Przypomnienie o trwającym trzyletnim cyklu szkoleniowym 2021-2023

58595

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że jesteśmy na półmetku trzyletniego cyklu szkoleniowego 2021 – 2023, w którym radca prawny wykonujący zawód jest zobowiązany uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

       Obowiązek doskonalenia zawodowego wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych, a sprecyzowany został przepisami Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wprowadzony Uchwałą Nr 209/X/20 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r.

         Obowiązek doskonalenia zawodowego może być realizowany poprzez (§ 4 ust. 1):

  • Udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy oraz opracowującego materiał szkoleniowy w formach doskonalenia zawodowego określonych w z zakresu prawa, a także nauki prawniczego języka obcego, z wyłączeniem prowadzenia zajęć przeznaczonych wyłącznie dla uczestników, którzy nie są członkami samorządów zawodowych prawników;
  • Ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa;
  • Publikowanie książek i komentarzy z zakresu prawa oraz glos;
  • Uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach warsztatowych poświęconych doskonaleniu umiejętności miękkich w szczególności dotyczących komunikacji z klientem, współdziałania w zespole, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktem, zarządzania kancelarią, marketingu usług prawniczych, negocjacji lub retoryki.

        W szczególnie uzasadnionych przypadkach radca prawny może ubiegać się  o zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego lub o zmniejszenie jego wymiaru (§8 ust. 2 Regulaminu).

        Informację na temat zdobytych punktów można sprawdzić  logując się w Extranet dla radców prawnych bądź też skontaktować się z naszą izbą pod numerem 668 023 987 lub mailowo: szkolenia@oirp.szczecin.pl

        W związku z powyższym zachęcam wszystkich radców prawnych do korzystania ze szkoleń zaplanowanych w II półroczu 2022 r., organizowanych zarówno przez OIRP w Szczecinie, jak i szkoleń organizowanych przez OIRP z innych miast, a także KIRP w Warszawie.

         Jednocześnie przypominam, że zakup materiałów szkoleniowych wideo dostępnych na naszej stronie internetowej jest równoznaczny z przyznaniem  punktów za takie szkolenie tak i jest liczone jako wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Close Menu