Uchwała nr 1275/X/2020

z dnia 18.06.2020

w sprawie osobowej: umorzenie należności z tytułu kosztów postępowania sądowego oraz zasądzonego roszczenia wraz z odsetkami