Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Postępowania cywilnego

Termin: 08.11.2019 r. – godz. 13.00 do 16.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 12.45
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala nr 32 i 34 (łączona).
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki
Rozwiązanie


Kolokwium z Postępowania cywilnego.

Termin: 21.10.2019 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala nr 32 i 34 (łączona).
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A, Wyniki_B
Rozwiązanie_I termin


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Termin: 31.07.2019 r. – od godz. 11.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego  23/4.
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Termin: 20.07.2019 r. – od godz. 9.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego  23/4.
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Kolokwium będzie przeprowadzane wg następującego podziału


Kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Termin: 6.07.2019 r. – od godz. 8.30
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału.


Kolokwium poprawkowe z Prawa cywilnego.

Termin: 24.04.2019 r. – godz. 7.30 do 10.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się o 7.10.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. L. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

WYNIKI_II TERMIN
Rozwiązanie_II termin

Wgląd do prac możliwy w dniu 25.04.2019 r. od 9-15.00


Kolokwium z prawa cywilnego
Termin: 1.04.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się na kolokwium o godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna – sala nr 32 i 34 (łączona) przy ul. Monte Cassino 15  w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_Grupa A, Wyniki_Grupa B
Rozwiązanie_I termin
Wgląd do prac możliwy będzie w dniu:10.04.2019 r. od 9.00-15.00

——————————————————————————————

Wersji demo do programu”KOLOKWIA”: https://www.veeo.pl/kolokwium/

Do prawidłowego działania programu „kolokwia” producent oprogramowania zaleca wyłączenie programu antywirusowego, który błędnie interpretuje częste zapisywanie kopii na nośniku USB.

Zachęcamy Państwa do wykonania testu zapisu na USB:
W tym celu należy pobrać testową wersję programu:
– zapisać ją na pamięci USB,
– uruchomić i w polu pisania postawić znak kropki,
– następnie wybrać opcję ‘zasłoń ekran’,
– w kolejnym kroku powrócić do pisania kolokwium.
– zakończyć kolokwium i upewnić się, że na pamięci USB utworzył się plik PDF.

Dodatkowo posiadając system operacyjny Windows 8/8.1 należy szczególną uwagę zwrócić na kursor, aby nie znalazł się w prawym górnym rogu ekranu, miejsce to służy do otwierania bocznego menu, które przez program jest interpretowane jako czynność niedozwolona.

———————————————————————————————
Uchwałą Nr 556/X/2019 z dnia 10 października 2019 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zmian w wykazie aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019 r.
Załącznik do ww. uchwały:

Uchwałą Nr 389/X/2017 z dnia 8 grudnia 2018r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłosiło zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019 r.
Załączniki do ww. uchwał stanowią zbiory pytań:

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 1 kwietnia 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 kwietnia 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 10 maja 2019 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
 1. I termin – 06 lipca 2019 r.; 
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 20 lipca 2019 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 31 lipca 2019 r. 
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 21 października 2019 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 08 listopada 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 25 listopada 2019 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.