Informacje nt. kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z prawa cywilnego, postepowania cywilnego.
Termin: 4.07.2024 r.  – godz. 8.30 do 14.30 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.00
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (sala 22-24) przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 65_XI_2023   z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego :
  I termin – 4 lipiec 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 5 wrzesień 2024 r. ;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 3 październik 2024 r. 
 • kolokwium z etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 19 październik 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 9 listopad 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 listopad 2024 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 64_XI_2023  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 30 listopada 2023 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 66_XI_2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 30 listopada 2023 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Oświadczenie 2024

  Pytania na kolokwium ustne:
  Zbiór pytań 2024 I rok etyka zasady wykonywania zawodu organizacja samorządu