Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z postępowania cywilnego.
Termin: 04.10.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala łączona (32-34).
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.
Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 24.07.2021 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3.


Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 17.07.2021 r. – od godz. 8.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3.


Kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 03.07.2021 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach.


Kolokwium poprawkowe z prawa cywilnego.
Termin: 21.04.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Rozwiązanie


Kolokwium z prawa cywilnego.
Termin: 30.03.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.
Rozwiązanie

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 12/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa cywilnego:
  I termin – 30 marzec 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 21 kwietnia 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 7 maja 2021 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
  I termin – 3 lipca 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 17 lipca 2021 r. ;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 24 lipca 2021 r. 
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
  I termin – 4 października 2021 r.;
  II termin / kolokwium poprawkowe – 25 października 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 15 listopada 2021 r.

  Uchwała nr 35_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia składów komisji do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II, III.
  Uchwała nr 33_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia składów komisji do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II, III.
  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 11/XI/2020  
  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 9/XI/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała nr 10_XI_2020 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2021

  Pytania na kolokwium ustne:

  zbior-pytan-2021-i-rok-prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-1