Informacje nt. kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Termin: 31.08.2023 r. – od godz. 16.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 .


Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 10.06.2023 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 .
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 27.05.2023 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 51_XI_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
  I termin – 27 maj 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 10 czerwiec 2023 r. ;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 17 czerwiec 2023 r. 
 • kolokwium z prawa cywilnego i postępowania cywilnego:
  I termin – 18 października 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 15 listopada 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 5 grudnia 2023 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 52_XI_2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 53_XI_2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Oświadczenie aplikanta kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w 2023 roku

  Pytania na kolokwium ustne:
  Zbiór pytań 2023 I rok prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych