Informacje nt kolokwiów

———————————————————————————————

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 1 kwietnia 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 kwietnia 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 10 maja 2019 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
 1. I termin – 06 lipca 2019 r.; 
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 20 lipca 2019 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 31 lipca 2019 r. 
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 21 października 2019 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 08 listopada 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 25 listopada 2019 r.

 

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.