Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z postępowania cywilnego.
Termin: 06.11.2020
r. – godz. 11.30 do 14.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 11.20 
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.
Rozwiązanie

Kolokwium z postępowania cywilnego.
Termin: 19.10.2020
r. – godz. 16.00 do 19.00 oraz godz. 16.30 do 19.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.30 dla gr A oraz 16.00 dla Gr B
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzone z podziałem na dwie grupy.
Informację dot. godziny zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.
Kolokwium dodatkowe poprawkowe z prawa cywilnego.
Termin: 2.09.2020
r. – godz. 8.00 do 11.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 7.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 11.07.2020 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3.
Kolokwium będzie przeprowadzane w w jednej grupie.

Kolokwium poprawkowe z prawa cywilnego.
Termin: 29.06.2020 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Rozwiązanie

Wyniki


Kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 27.06.2020 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału: Grupa A Grupa B


Kolokwium z prawa cywilnego.
Termin: 8.06.2020 r. – godz. 16.00 do 19.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Rozwiązanie
Kolokwium z prawa cywilnego.
Termin: 27.03.2020 r. – godz. 9.0 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna sala nr 32-34 (łączona) przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 109_X_2020  z dnia 14 maja 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

kolokwium z prawa cywilnego:
I termin – 8 czerwca 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 29 czerwca  2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 2 września 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 103_X_2020  z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

kolokwium z prawa cywilnego:
I termin – 26 maja 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 16 czerwca  2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 czerwca 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 27 marca 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 22 kwietnia 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 08 maja 2020 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
 1. I termin – 27 czerwca 2020 r.; 
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 11 lipca 2020 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 22 lipca 2020 r. 
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 19 października 2020 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 06 listopada 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 23 listopada 2020 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała 106_X_2020 Prezydium Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

  Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_

  Pytania na kolokwium ustne:

  zbior-pytan-kolokwium-na-i-roku-aplikacji-w-2020-r.