Informacje nt. kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z prawa cywilnego i postępowania cywilnego
Termin: 09.11.2022 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.

Kolokwium z prawa cywilnego i postępowania cywilnego
Termin: 12.10.2022 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30

Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych – sala 22-24 (łączona) przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie

Kolokwium dodatkowe poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 03.09.2022 r. – od godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.

Kolokwium poprawkowe z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 23.07.2022 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 .
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
Termin: 09.07.2022 r. – od godz. 8.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 i ul. Gen. Rayskiego 23/4.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach.

Kolokwium poprawkowe dodatkowe z postępowania cywilnego
Termin: 28.12.2021 r. – godz. 16.00 do 19.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.45
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie, sala wykładowa nr 22-24.

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 39/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji dla aplikantów I roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa cywilnego i postępowania cywilnego:
  I termin – 12 października 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 9 listopada 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 2 grudnia 2022 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
  I termin – 9 lipca 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 23 lipca 2022 r. ;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 3 września 2022 r. 

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 40/XI/2021  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 41/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

Uchwała nr 42_XI_2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2022
Pytania na kolokwium ustne:
Prawo pracy prawo ubezpieczeń społecznych.