Informacje nt kolokwiów


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów I roku aplikacji:

 •  kolokwium z prawa cywilnego:
 1. I termin – 27 marca 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 22 kwietnia 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 08 maja 2020 r.
 • kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :
 1. I termin – 27 czerwca 2020 r.; 
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 11 lipca 2020 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 22 lipca 2020 r. 
 • kolokwium z postępowania cywilnego:
 1. I termin – 19 października 2020 r.;
 2. II termin / kolokwium poprawkowe – 06 listopada 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe– 23 listopada 2020 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_