KADRA

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Anna
Mazurek-Różynek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA APLIKANTÓW

Dyżury w czwartki od 14:15 do 15:15.
Dyżur dnia 11.02.2021 r. (czwartek) odwołany.

Olena
Diachuk

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Dyżur: poniedziałek- środa godz. 12-13.00, czwartek godz. 14-16.00

Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich.

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz pierwszy organizuje Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o arbitrażu oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz jego przestrzegania. Wydarzenie to zostało objęte patronatem dziennika „Rzeczypospolita”.
Turniej Arbitrażowy to prestiżowy w środowisku prawniczym konkurs polegający na symulacji rozprawy arbitrażowej. W zmaganiach udział wezmą czteroosobowe drużyny, reprezentowane przez aplikantów radcowskich. Podczas Turnieju uczestnicy przygotowują pisma – sporządzają pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, który inspirowany jest realnymi postępowaniami arbitrażowymi. W finałowym starciu aplikanci wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3 osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu.
Turniej Arbitrażowy pozwoli aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w szczególności arbitrażowymi.
Rejestracja rozpoczyna się dzisiaj tj. 6 września i potrwa do 1 października 2021 roku.
Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie turnieju https://turniejarbitrazowy.kirp.pl

Strona
https://kirp.pl/ruszyly-zapisy-do-turnieju-arbitrazowego-dla-aplikantow-radcowskich/

Facebook
https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4469156509812849

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/10953861/admin/

Twitter
https://twitter.com/radcy_krrp/status/1434872413527891976

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich “Spory budowlane w orzecznictwie SN”

 • POSTAW na swoją karierę
 • BUDUJ pozycję na rynku pracy
 • SIĘGAJ po cenne nagrody

Zapraszamy do udziału!

Celem konkursu jest położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.
W załączniku poniżej szczegółowe informacje:
Drodzy Aplikanci

IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Skuteczny prawnik musi dysponować szeregiem umiejętności interpersonalnych, w tym z całą pewnością, kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja uczestników startuje 15 lutego o godzinie 12.00 na stronie http://turniej.kirp.pl.

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w całości w formie on-line.

Zapraszamy trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na zgłoszenia czekamy 15 marca.

UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Aby przejść do kolejnego etapu każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest dołączyć do swojego zgłoszenia zaświadczenie ukończenia e-learningowego kursu „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”. Kurs jest dostępny bezpłatnie na platformie https://e-learning.kirp.pl.  Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie turnieju uczestnicy mają czas do 18 marca.

Kolejny etap Turnieju, to etap półfinałowy, który będzie miał formę quizu negocjacyjnego on-line i odbędzie się 20 marca o godz. 12:00.  Data finału zostanie ogłoszona na stronie turnieju po zakończeniu etapu półfinałowego.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.
Będę wdzięczny za powiadomienie o konkursie szkolących się w Państwa Izbie aplikantów I i II roku, w zwyczajowo przyjętej przez Państwa formie, np. drogą mailową, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, czy na profilu mediów społecznościowych.
Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2018 roku i nie później niż 31 października 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.
Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 października 2020 r. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniach (np. niedołączenia określonych dokumentów) uczestnicy będą wzywani do ich uzupełnienia.
Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, 3000 zł i 2000 zł brutto. Nagrodę może stanowić także staż z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Komunikat dotyczący wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla aplikantów radcowskich

Drodzy Aplikanci!
Uprzejmie informujemy, że wyjazd szkoleniowo-integracyjny w dniach 29-31 maja 2020 r. w Łukęcinie zostanie zorganizowany w innym terminie.

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Drodzy Aplikanci!
Rusza druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

 • WYGRAJ cenne nagrody
 • ZWIĘKSZ rozpoznawalność na rynku pracy
 • BUDUJ swoją karierę

 Cel: położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

 Harmonogram:

 • 25 lutego – rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN
 • 25 lutego – 21 marca- opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN
 • 10 kwietnia –  ogłoszenie listy Finalistów
 • 21 kwietnia (Finał) – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową

 Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego), Wydawnictwo C.H.Beck i firma szkoleniowa Inspire Leadership

Konkurs zrealizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich
Więcej: www.jdp-law.pl/konkurs

LinkedIn | Facebook

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL).

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.
KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2020!

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z Organizatorami: m.dudzinska@gessel.pl lub maciej.gniewosz@wkb.pl

Więcej informacji na stronie Konkursu: www.kal.org.pl

VIII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w sobotę 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 29 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.
Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl. Strona dostępna będzie od 1 lutego  od godz. 10:00.
Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej  zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia  8 marca na stronie turnieju.
Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 marca o godz. 12:00.
Finał turnieju odbędzie się 30 maja  w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich.

IV edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy mamy zaszczyt poinformować Państwa o organizowanej przez nas IV edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, a także zachęcić do wzięcia w nim udziału.
Konstytucyjny Turniej Sądowy oparty jest na formule moot court i stanowi niepowtarzalną okazję do nabycia oraz rozwinięcia umiejętności analizy sprawy zawisłej przed sądem, przygotowywania spójnej argumentacji oraz jej prezentacji podczas symulowanej rozprawy.
Turniej został zorganizowany z myślą o studentach prawa, aplikantach adwokackich i radcowskich. W tegorocznej edycji uczestnicy zmierzą się ze sprawą zawisłą przed Sądem Najwyższym, będą musieli opracować skargę kasacyjną w oparciu o opracowany kazus turniejowy, odpowiedź na skargę kasacyjną, a następnie zaprezentować argumentację prawniczą podczas symulowanej rozprawy przez Sądem Najwyższym. Pomocne w rozwiązaniu kazusu turniejowego może być odwołanie się do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.
W załącznikach poniżej przesyłamy oficjalne pismo oraz pakiet niezbędnych informacji dotyczących Turnieju.

Informacje

Propozycja wspólnego najmu pomieszczenia biurowego:

Kancelaria Radców Prawnych Grupa Legato i Kancelaria AMAR uprzejmie informuje, że ma wolne miejsca w pokoju przez siebie wynajmowanym.

Kancelaria wynajmuje pokój nr 212 w biurowcu JEDYNKA SA w Szczecinie, przy  ul. Bohaterów Warszawy 34. Dużo miejsca na parkowanie samochodów własnych i klientów, w okolicach stacji benzynowej CIRCLE K (kiedyś Statoil) na Turzynie.
Dotychczas z pokoju korzystały 4 osoby, które uzgodniły sposób wspólnego korzystania z pokoju, aby sobie nie przeszkadzać, a mieć możliwość  spokojnej pracy bądź umówienia się z klientem, oraz podawać adres  biura jako adres do doręczeń dla poczty, sądów i urzędów.
Jeden z kolegów wyprowadza się do odległej dzielnicy i rezygnuje z biura. Za miesiąc z tego samego powodu wyprowadzi się jeszcze koleżanka. W związku z czym są dwa miejsca wolne.

Czynsz miesięczny dzielony na czterech współnajemców wynosił 210 zł netto + opłata za energię, co drugi miesiąc ok. 30 zł. W przypadku podziału na 3 części – koszt będzie wynosił ok. 300 zł. Pokój jest umeblowany, ale jest możliwość wstawienia swojego biurka (od marca) bądź regału na akta/książki.

Współnajemcy chętni do korzystania z pokoju za  zasadach dotychczasowych lub wspólnie wynegocjowanych proszeni są o kontakt tel. 501-72-15-15 albo mail: jerzy.rawski@amar.pljerzy.rawski.acer@gmail.com lub A.Nowosad@grupalegato.pl.

VI Edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 marca od godz. 10:00.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia 7 kwietnia na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.

Finał turnieju odbędzie się w maju w siedzibie KIRP w Warszawie (data zostanie podana w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają m.in.: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy aż 5-krotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w Turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich “Spory budowlane w orzecznictwie SN”

 • POSTAW na swoją karierę
 • BUDUJ pozycję na rynku pracy
 • SIĘGAJ po cenne nagrody

Zapraszamy do udziału!

Celem konkursu jest położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.
W załączniku poniżej szczegółowe informacje:
Drodzy Aplikanci

IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Skuteczny prawnik musi dysponować szeregiem umiejętności interpersonalnych, w tym z całą pewnością, kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja uczestników startuje 15 lutego o godzinie 12.00 na stronie http://turniej.kirp.pl.

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w całości w formie on-line.

Zapraszamy trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na zgłoszenia czekamy 15 marca.

UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Aby przejść do kolejnego etapu każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest dołączyć do swojego zgłoszenia zaświadczenie ukończenia e-learningowego kursu „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”. Kurs jest dostępny bezpłatnie na platformie https://e-learning.kirp.pl.  Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie turnieju uczestnicy mają czas do 18 marca.

Kolejny etap Turnieju, to etap półfinałowy, który będzie miał formę quizu negocjacyjnego on-line i odbędzie się 20 marca o godz. 12:00.  Data finału zostanie ogłoszona na stronie turnieju po zakończeniu etapu półfinałowego.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.
Będę wdzięczny za powiadomienie o konkursie szkolących się w Państwa Izbie aplikantów I i II roku, w zwyczajowo przyjętej przez Państwa formie, np. drogą mailową, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, czy na profilu mediów społecznościowych.
Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2018 roku i nie później niż 31 października 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.
Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 października 2020 r. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniach (np. niedołączenia określonych dokumentów) uczestnicy będą wzywani do ich uzupełnienia.
Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, 3000 zł i 2000 zł brutto. Nagrodę może stanowić także staż z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Komunikat dotyczący wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla aplikantów radcowskich

Drodzy Aplikanci!
Uprzejmie informujemy, że wyjazd szkoleniowo-integracyjny w dniach 29-31 maja 2020 r. w Łukęcinie zostanie zorganizowany w innym terminie.

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Drodzy Aplikanci!
Rusza druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

 • WYGRAJ cenne nagrody
 • ZWIĘKSZ rozpoznawalność na rynku pracy
 • BUDUJ swoją karierę

 Cel: położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

 Harmonogram:

 • 25 lutego – rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN
 • 25 lutego – 21 marca- opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN
 • 10 kwietnia –  ogłoszenie listy Finalistów
 • 21 kwietnia (Finał) – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową

 Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego), Wydawnictwo C.H.Beck i firma szkoleniowa Inspire Leadership

Konkurs zrealizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich
Więcej: www.jdp-law.pl/konkurs

LinkedIn | Facebook

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL).

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.
KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2020!

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z Organizatorami: m.dudzinska@gessel.pl lub maciej.gniewosz@wkb.pl

Więcej informacji na stronie Konkursu: www.kal.org.pl

VIII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w sobotę 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 29 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.
Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl. Strona dostępna będzie od 1 lutego  od godz. 10:00.
Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej  zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia  8 marca na stronie turnieju.
Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 marca o godz. 12:00.
Finał turnieju odbędzie się 30 maja  w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich.

IV edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy mamy zaszczyt poinformować Państwa o organizowanej przez nas IV edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, a także zachęcić do wzięcia w nim udziału.
Konstytucyjny Turniej Sądowy oparty jest na formule moot court i stanowi niepowtarzalną okazję do nabycia oraz rozwinięcia umiejętności analizy sprawy zawisłej przed sądem, przygotowywania spójnej argumentacji oraz jej prezentacji podczas symulowanej rozprawy.
Turniej został zorganizowany z myślą o studentach prawa, aplikantach adwokackich i radcowskich. W tegorocznej edycji uczestnicy zmierzą się ze sprawą zawisłą przed Sądem Najwyższym, będą musieli opracować skargę kasacyjną w oparciu o opracowany kazus turniejowy, odpowiedź na skargę kasacyjną, a następnie zaprezentować argumentację prawniczą podczas symulowanej rozprawy przez Sądem Najwyższym. Pomocne w rozwiązaniu kazusu turniejowego może być odwołanie się do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.
W załącznikach poniżej przesyłamy oficjalne pismo oraz pakiet niezbędnych informacji dotyczących Turnieju.

Informacje

Propozycja wspólnego najmu pomieszczenia biurowego:

Kancelaria Radców Prawnych Grupa Legato i Kancelaria AMAR uprzejmie informuje, że ma wolne miejsca w pokoju przez siebie wynajmowanym.

Kancelaria wynajmuje pokój nr 212 w biurowcu JEDYNKA SA w Szczecinie, przy  ul. Bohaterów Warszawy 34. Dużo miejsca na parkowanie samochodów własnych i klientów, w okolicach stacji benzynowej CIRCLE K (kiedyś Statoil) na Turzynie.
Dotychczas z pokoju korzystały 4 osoby, które uzgodniły sposób wspólnego korzystania z pokoju, aby sobie nie przeszkadzać, a mieć możliwość  spokojnej pracy bądź umówienia się z klientem, oraz podawać adres  biura jako adres do doręczeń dla poczty, sądów i urzędów.
Jeden z kolegów wyprowadza się do odległej dzielnicy i rezygnuje z biura. Za miesiąc z tego samego powodu wyprowadzi się jeszcze koleżanka. W związku z czym są dwa miejsca wolne.

Czynsz miesięczny dzielony na czterech współnajemców wynosił 210 zł netto + opłata za energię, co drugi miesiąc ok. 30 zł. W przypadku podziału na 3 części – koszt będzie wynosił ok. 300 zł. Pokój jest umeblowany, ale jest możliwość wstawienia swojego biurka (od marca) bądź regału na akta/książki.

Współnajemcy chętni do korzystania z pokoju za  zasadach dotychczasowych lub wspólnie wynegocjowanych proszeni są o kontakt tel. 501-72-15-15 albo mail: jerzy.rawski@amar.pljerzy.rawski.acer@gmail.com lub A.Nowosad@grupalegato.pl.

VI Edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 marca od godz. 10:00.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia 7 kwietnia na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.

Finał turnieju odbędzie się w maju w siedzibie KIRP w Warszawie (data zostanie podana w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają m.in.: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy aż 5-krotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w Turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.
Będę wdzięczny za powiadomienie o konkursie szkolących się w Państwa Izbie aplikantów I i II roku, w zwyczajowo przyjętej przez Państwa formie, np. drogą mailową, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, czy na profilu mediów społecznościowych.
Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2018 roku i nie później niż 31 października 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.
Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 października 2020 r. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniach (np. niedołączenia określonych dokumentów) uczestnicy będą wzywani do ich uzupełnienia.
Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, 3000 zł i 2000 zł brutto. Nagrodę może stanowić także staż z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Komunikat dotyczący wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla aplikantów radcowskich

Drodzy Aplikanci!
Uprzejmie informujemy, że wyjazd szkoleniowo-integracyjny w dniach 29-31 maja 2020 r. w Łukęcinie zostanie zorganizowany w innym terminie.

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Drodzy Aplikanci!
Rusza druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

 • WYGRAJ cenne nagrody
 • ZWIĘKSZ rozpoznawalność na rynku pracy
 • BUDUJ swoją karierę

 Cel: położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

 Harmonogram:

 • 25 lutego – rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN
 • 25 lutego – 21 marca- opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN
 • 10 kwietnia –  ogłoszenie listy Finalistów
 • 21 kwietnia (Finał) – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową

 Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego), Wydawnictwo C.H.Beck i firma szkoleniowa Inspire Leadership

Konkurs zrealizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich
Więcej: www.jdp-law.pl/konkurs

LinkedIn | Facebook

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL).

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.
KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2020!

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z Organizatorami: m.dudzinska@gessel.pl lub maciej.gniewosz@wkb.pl

Więcej informacji na stronie Konkursu: www.kal.org.pl

VIII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w sobotę 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 29 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.
Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl. Strona dostępna będzie od 1 lutego  od godz. 10:00.
Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej  zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia  8 marca na stronie turnieju.
Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 marca o godz. 12:00.
Finał turnieju odbędzie się 30 maja  w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich.

IV edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy mamy zaszczyt poinformować Państwa o organizowanej przez nas IV edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, a także zachęcić do wzięcia w nim udziału.
Konstytucyjny Turniej Sądowy oparty jest na formule moot court i stanowi niepowtarzalną okazję do nabycia oraz rozwinięcia umiejętności analizy sprawy zawisłej przed sądem, przygotowywania spójnej argumentacji oraz jej prezentacji podczas symulowanej rozprawy.
Turniej został zorganizowany z myślą o studentach prawa, aplikantach adwokackich i radcowskich. W tegorocznej edycji uczestnicy zmierzą się ze sprawą zawisłą przed Sądem Najwyższym, będą musieli opracować skargę kasacyjną w oparciu o opracowany kazus turniejowy, odpowiedź na skargę kasacyjną, a następnie zaprezentować argumentację prawniczą podczas symulowanej rozprawy przez Sądem Najwyższym. Pomocne w rozwiązaniu kazusu turniejowego może być odwołanie się do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.
W załącznikach poniżej przesyłamy oficjalne pismo oraz pakiet niezbędnych informacji dotyczących Turnieju.

Informacje

Propozycja wspólnego najmu pomieszczenia biurowego:

Kancelaria Radców Prawnych Grupa Legato i Kancelaria AMAR uprzejmie informuje, że ma wolne miejsca w pokoju przez siebie wynajmowanym.

Kancelaria wynajmuje pokój nr 212 w biurowcu JEDYNKA SA w Szczecinie, przy  ul. Bohaterów Warszawy 34. Dużo miejsca na parkowanie samochodów własnych i klientów, w okolicach stacji benzynowej CIRCLE K (kiedyś Statoil) na Turzynie.
Dotychczas z pokoju korzystały 4 osoby, które uzgodniły sposób wspólnego korzystania z pokoju, aby sobie nie przeszkadzać, a mieć możliwość  spokojnej pracy bądź umówienia się z klientem, oraz podawać adres  biura jako adres do doręczeń dla poczty, sądów i urzędów.
Jeden z kolegów wyprowadza się do odległej dzielnicy i rezygnuje z biura. Za miesiąc z tego samego powodu wyprowadzi się jeszcze koleżanka. W związku z czym są dwa miejsca wolne.

Czynsz miesięczny dzielony na czterech współnajemców wynosił 210 zł netto + opłata za energię, co drugi miesiąc ok. 30 zł. W przypadku podziału na 3 części – koszt będzie wynosił ok. 300 zł. Pokój jest umeblowany, ale jest możliwość wstawienia swojego biurka (od marca) bądź regału na akta/książki.

Współnajemcy chętni do korzystania z pokoju za  zasadach dotychczasowych lub wspólnie wynegocjowanych proszeni są o kontakt tel. 501-72-15-15 albo mail: jerzy.rawski@amar.pljerzy.rawski.acer@gmail.com lub A.Nowosad@grupalegato.pl.

VI Edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 marca od godz. 10:00.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia 7 kwietnia na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.

Finał turnieju odbędzie się w maju w siedzibie KIRP w Warszawie (data zostanie podana w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają m.in.: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy aż 5-krotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w Turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Drodzy Aplikanci!
Rusza druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

 • WYGRAJ cenne nagrody
 • ZWIĘKSZ rozpoznawalność na rynku pracy
 • BUDUJ swoją karierę

 Cel: położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

 Harmonogram:

 • 25 lutego – rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN
 • 25 lutego – 21 marca- opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN
 • 10 kwietnia –  ogłoszenie listy Finalistów
 • 21 kwietnia (Finał) – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową

 Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego), Wydawnictwo C.H.Beck i firma szkoleniowa Inspire Leadership

Konkurs zrealizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich
Więcej: www.jdp-law.pl/konkurs

LinkedIn | Facebook

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL).

VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.
KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2020!

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z Organizatorami: m.dudzinska@gessel.pl lub maciej.gniewosz@wkb.pl

Więcej informacji na stronie Konkursu: www.kal.org.pl

VIII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w sobotę 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 29 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.
Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl. Strona dostępna będzie od 1 lutego  od godz. 10:00.
Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej  zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia  8 marca na stronie turnieju.
Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 marca o godz. 12:00.
Finał turnieju odbędzie się 30 maja  w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich.

IV edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy mamy zaszczyt poinformować Państwa o organizowanej przez nas IV edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, a także zachęcić do wzięcia w nim udziału.
Konstytucyjny Turniej Sądowy oparty jest na formule moot court i stanowi niepowtarzalną okazję do nabycia oraz rozwinięcia umiejętności analizy sprawy zawisłej przed sądem, przygotowywania spójnej argumentacji oraz jej prezentacji podczas symulowanej rozprawy.
Turniej został zorganizowany z myślą o studentach prawa, aplikantach adwokackich i radcowskich. W tegorocznej edycji uczestnicy zmierzą się ze sprawą zawisłą przed Sądem Najwyższym, będą musieli opracować skargę kasacyjną w oparciu o opracowany kazus turniejowy, odpowiedź na skargę kasacyjną, a następnie zaprezentować argumentację prawniczą podczas symulowanej rozprawy przez Sądem Najwyższym. Pomocne w rozwiązaniu kazusu turniejowego może być odwołanie się do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.
W załącznikach poniżej przesyłamy oficjalne pismo oraz pakiet niezbędnych informacji dotyczących Turnieju.

Informacje

Propozycja wspólnego najmu pomieszczenia biurowego:

Kancelaria Radców Prawnych Grupa Legato i Kancelaria AMAR uprzejmie informuje, że ma wolne miejsca w pokoju przez siebie wynajmowanym.

Kancelaria wynajmuje pokój nr 212 w biurowcu JEDYNKA SA w Szczecinie, przy  ul. Bohaterów Warszawy 34. Dużo miejsca na parkowanie samochodów własnych i klientów, w okolicach stacji benzynowej CIRCLE K (kiedyś Statoil) na Turzynie.
Dotychczas z pokoju korzystały 4 osoby, które uzgodniły sposób wspólnego korzystania z pokoju, aby sobie nie przeszkadzać, a mieć możliwość  spokojnej pracy bądź umówienia się z klientem, oraz podawać adres  biura jako adres do doręczeń dla poczty, sądów i urzędów.
Jeden z kolegów wyprowadza się do odległej dzielnicy i rezygnuje z biura. Za miesiąc z tego samego powodu wyprowadzi się jeszcze koleżanka. W związku z czym są dwa miejsca wolne.

Czynsz miesięczny dzielony na czterech współnajemców wynosił 210 zł netto + opłata za energię, co drugi miesiąc ok. 30 zł. W przypadku podziału na 3 części – koszt będzie wynosił ok. 300 zł. Pokój jest umeblowany, ale jest możliwość wstawienia swojego biurka (od marca) bądź regału na akta/książki.

Współnajemcy chętni do korzystania z pokoju za  zasadach dotychczasowych lub wspólnie wynegocjowanych proszeni są o kontakt tel. 501-72-15-15 albo mail: jerzy.rawski@amar.pljerzy.rawski.acer@gmail.com lub A.Nowosad@grupalegato.pl.

VI Edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 marca od godz. 10:00.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia 7 kwietnia na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.

Finał turnieju odbędzie się w maju w siedzibie KIRP w Warszawie (data zostanie podana w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają m.in.: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy aż 5-krotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w Turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

Mikroflota dla kancelarii

Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach projektu wspierającego prowadzenie kancelarii przez członków naszej korporacji zawarła umowę o współpracy z PKN ORLEN.

W oparciu o nią, każdy radca prawny oraz aplikant radcowski (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu paliwa z upustem na każdej stacji firmowanej przez PKN ORLEN, ponadto otrzyma inne rabaty na stacjach, będzie miał możliwość bezgotówkowego płacenia za przejazdy autostradami, opłacania parkowania w największych miastach w Polsce, korzystania z usługi serwisowej pojazdów, a także mobilnych płatności przy dystrybutorze – to wszystko dzięki Karcie MIKROFLOTA:

• rabat 12 gr na litr paliwa,
• rabat 5% na zakupy na stacjach
• 2 zbiorcze faktury w miesiącu,
• kredyt kupiecki 6000 zł,
• możliwość płacenia za autostrady,
• opłacanie parkowania w największych miastach Polski (mobiparking)
• możliwość płatności kartą za kompleksową usługę serwisową pojazdów w ramach usługi InterCars
• możliwość skorzystania z mobilnej płatności przy dystrybutorze (mFlota)

Każda z izb okręgowych dysponuje unikalnym kodem, dzięki któremu można skorzystać z oferty dedykowanej członkom KIRP. Kod dla OIRP Szczecin to 14OIRPSZC50709

Przedstawiamy instrukcję skorzystania z oferty specjalnej Programu MIKROFLOTA:

Wariant I – Nowy Klient:
1. Na stronie mikroflota.pl dokonaj rejestracji klikając w zakładkę Rejestracja.
2. Zaloguj się na MIKROFLOTA.orlen.pl i wypełnij formularz z danymi firmy, w polu kod promocyjny wpisz swój kod rabatowy otrzymany od OIRP, w której jesteś zrzeszony.
3. Po uzupełnieniu formularza (wraz z liczbą zamówionych kart i/lub numerami rejestracyjnymi samochodów) kliknij „Weryfikuj zabezpieczenie i wyślij”.
4. Po chwili otrzymasz komunikat czy weryfikacja uzyskała status pozytywny.
5. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji wygeneruj umowę.
6. Odeślij do PKN ORLEN: podpisaną umowę w 2 egzemplarzach, dokumenty rejestrowe firmy: zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON oraz aktualny wyciąg z CEIDG bądź KRS. Adres do wysyłki: PKN ORLEN S.A.: Dział Sprzedaży Kart Flotowych, Program MIKROFLOTA, PKN ORLEN S.A.; ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
Wariant II- klient, który ma już zawartą umowę z PKN Orlen S.A. – (poprawa warunków handlowych):
1. Zaloguj się na stronie flota.orlen.pl
2. Wejdź w zakładkę Moja flota wybierze Akcje promocyjne.
3. W polu kod promocyjny wpisz swój kod rabatowy otrzymany od OIRP, w której jesteś zrzeszony

Zaproszenie do udziału w projekcie Lekcji prawa w szkołach

Serdecznie zapraszamy Aplikantów Radcowskich  do udziału w projekcie „Lekcje prawa w szkołach”.

Więcej informacji tutaj

Protokołowanie posiedzeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP.

W dniu 08.11.2016 r. Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla protokolantów, będących aplikantami, na poziomie 80,00 zł brutto za posiedzenie. Osoby chętne do protokołowania prosimy zgłaszać swe kandydatury na adres saddyscyplinarny@oirp.szczecin.pl Posiedzenia Sądu odbywają się zazwyczaj w poniedziałki i środy od godziny 16:00. Wyboru protokolantów do konkretnej sprawy będzie dokonywała Przewodnicząca Sądu.

ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ PRO BONO PRZEZ APLIKANTÓW

Szanowni Państwo,
Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono uprzejmie informuje, iż nadal trwa   współpraca  z   Caritas Polska oraz dyżury raz w miesiącu. Dyżury są udzielane na mocy umowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z Caritas Szczecin w Seminarium, ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie w godzinach od 16:00 do 18:00. Porady są  ustne, 15-minutowe. Dyżury takie odbywają  się raz w miesiącu w tym seminarium w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.  Projekt jest skierowany do osób, którym brak środków na płatną pomoc prawną. W związku z kontynuowaniem współpracy Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono poszukuje Aplikantów,  gotowych do pomocy prawnej w tym zakresie oraz odbywania dyżurów w siedzibie  Caritas Szczecin w Seminarium, ul. Papieża Pawła VI  2.

Najbliższe dyżury:

 • …………………………
 • ……………………………

Zapisywać się można pod numerem 501 957 184 oraz pod adresem d.pecold@gmail.com u aplikanta radcowskiego Damiana Pecold.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Katarzyna Borzęcka –
Przewodnicząca Zespołu do spraw świadczenia pomocy pro publico bono
Tel 790 200 308
katarzynasolarska@wp.pl

Informuję, że na mocy uchwały nr 512/IX/2014 z dnia lipca 3 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad świadczenia pomocy pro publico bono przez aplikantów w ramach odbywania aplikacji radcowskiej, stworzona została możliwość udzielania przez aplikantów nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dyżurów odbywanych w instytucjach wspomagających osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.
Udzielanie porad będzie odbywało się pod nadzorem radcy prawnego, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, w wymiarze dwóch godzin.
Zapraszam serdecznie do zgłaszania się aplikantów II i III roku aplikacji chętnych do zaangażowania się w świadczenie pomocy prawnej i zdobywania doświadczenia.
Zgłoszenia wraz z podaniem telefonu i adresu mailowego do kontaktu proszę przesyłać na adres: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Proszę również o podanie informacji, z jaką częstotliwością jesteście Państwo w stanie pełnić dyżury w wyznaczonej instytucji  (obecnie ma być zawarte porozumienie z CARITAS w Szczecinie).
Osoby, które zadeklarują swój udział w projekcie zostaną wpisane na listę a następnie powiadomione o terminie, miejscu pełnienia dyżuru i osobie radcy prawnego pełniącego nadzór.