Informacje dla aplikantów

Formularz zapisów na system informacji prawnej

Przepisy, pliki do pobrania

Oferty pracy dla aplikantów

KADRA

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Anna
Mazurek-Różynek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA APLIKANTÓW

Dyżury w czwartki od 14:15 do 15:15.

Olena
Diachuk

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Dyżur: poniedziałek- środa godz. 12-13.00, czwartek godz. 14-16.00

Protokołowanie posiedzeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP.

W dniu 08.11.2016 r. Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla protokolantów, będących aplikantami, na poziomie 80,00 zł brutto za posiedzenie. Osoby chętne do protokołowania prosimy zgłaszać swe kandydatury na adres saddyscyplinarny@oirp.szczecin.pl Posiedzenia Sądu odbywają się zazwyczaj w poniedziałki i środy od godziny 16:00. Wyboru protokolantów do konkretnej sprawy będzie dokonywała Przewodnicząca Sądu.