Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 

Przekazujemy Państwu materiał pt. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów. Publikacja dotyczy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kancelarii radcy prawnego i w kancelarii adwokackiej. W poradniku zostały przedstawione podstawowe zasady przetwarzania danych oraz obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do działalności radcy prawnego lub adwokata. Częścią publikacji są również wzory podstawowych dokumentów wykonujących obowiązki z RODO do zastosowania w kancelarii radcy prawnego lub adwokata.

Dokument zostaje Państwu udostępniony w celu wykorzystywania przez radców prawnych, spółki, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.), aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych. Publikacja jest udostępniana w celu wykorzystywania i opracowywania wyłącznie na Państwa cele wewnętrzne, czyli w celu wdrożenia wymagań RODO w kancelarii.

Materiał został przygotowany przez zespół z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Materiał dostępny na:

oirp_zabezpieczone_pliki

Dokumentacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie została przygotowana, przez wyspecjalizowaną kancelarię, dokumentacja zawierająca politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w kancelariach. Obowiązek wdrożenia tego typu dokumentów w kancelariach wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Biorąc pod uwagę fakt zapowiadanych i już realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli wykonywania przez kancelarie ww. obowiązków każdy radca prawny prowadzący kancelarię winien wdrożyć taką dokumentację w swojej kancelarii.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie nabyła prawa do wzorcowej dokumentacji na zasadzie licencji, która upoważnia do udzielenia sublicencji na rzecz członków naszej Izby. Warunkiem otrzymania wzorcowej dokumentacji jest uzupełnienie i dostarczenie do Izby podpisanej przez danego radcę umowy sublicencji załączonej do niniejszej wiadomości. W umowie należy wskazać adres poczty elektronicznej na który Izba prześle pliki elektroniczne zawierające dokumentację w dwóch wariantach:

  • dla kancelarii radców prawnych, które zdecydowały się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, albo
  • dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach wyodrębnionego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji.

Zaznaczam, że prawo otrzymania powyższej dokumentacji przysługuje jedynie radcom prawnym zrzeszonym w OIRP Szczecin oraz że nie może być ona wykorzystywana w sposób komercyjny inny niż wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w kancelarii prowadzonej przez takiego radcy prawnego.

Informuję również, że jeżeli znaczna część osób które otrzymają dokumentację będzie miała problem z jej wypełnieniem to zostanie zorganizowane szkolenie w tym przedmiocie. Dlatego też proszę o możliwie szybkie dostarczenie do Izby umów sublicencyjnych (najlepiej wypełnionych komputerowo), tak aby możliwe było dokonanie oceny konieczności przeprowadzenia takiego szkolenia.

Z poważaniem
r. pr. Piotr Sydor
Sekretarz OIRP W Szczecinie