XI kadencja (2020-2024)

Komisja do spraw wpisów

 1. Aleksandra Bór-Apostolu
 2. Jakub Cieślicki
 3. Artur Doskocz
 4. Bożena Licht-Przewodnicząca
 5. Magdalena Ługiewicz
 6. Joanna Wawryniuk-Barańska

Komisja do spraw aplikacji

 1. Radosław Bednarski
 2. Katarzyna Filipczyk- Trela
 3. Mariusz Kowalewski-Przewodniczący
 4. Paweł Kuśmirczuk
 5. Karolina Piliman

Komisja do spraw integracji i promocji zawodu

 1. Monika Grzywna-Kadłubowska
 2. Radosław Jagodziński-Przewodniczący
 3. Ewa Jędrzejewska
 4. Anna Kuźmińska
 5. Albert Kuźmiński
 6. Aleksandra Klich
 7. Krystian Makowski
 8. Łukasz Soswa
 9. Rafał Szarłata
 10. Piotr Regulski
 11. Artur Tobolewski

Komisja do spraw wykonywania zawodu

 1. Jakub Cieślicki-Przewodniczący
 2. Paweł Lipiński
 3. Marcin Matuszkiewicz
 4. Kacper Sobczak

Komisja do spraw współpracy zagranicznej

 1. Karolina Kutniewska
 2. Joanna Maruszewska-Przewodnicząca
 3. Jowita Szczygielska
 4. Marta Turska

Komisja do spraw szkoleń zawodowych

 1. Albert Kuźmiński- Zastępca Kierownika Szkoleń Zawodowych
 2. Kinga Przybylska-Charif-Przewodnicząca, Kierownik Szkoleń Zawodowych
 3. Anna Pazura
 4. Piotr Sydor
 5. Bartosz Wilk

Okręgowy Zespół Wizytatorów

 1. Jolanta Chojnicka- Grabarz
 2. Artur Doskocz
 3. Magdalena Iwaszkiewicz
 4. Monika Kaszczyszyn- Skiba
 5. Magdalena Konkolewska
 6. Mariusz Kowalewski
 7. Barbara Krawczykiewicz
 8. Małgorzata Łęczyńska-Smoter
 9. Adam Nowak
 10. Jerzy Rawski-Zastępca Przewodniczącej
 11. Lucyna Żejmo-Prawicka-Przewodnicząca

Komisja ds. pomocy socjalnej

 1. Adam Jędrzejewski
 2. Maria Krekora
 3. Piotr Sydor – Przewodniczący