Data Punkty Godziny Temat Wykładowca Miejsce Odpłatność Zapis
Centrum Analiz Eksperckich Uniwersytetu Szczecińskiego
12.05.2021 6 17:00 - 19:30 Skarga, sprzeciw oraz skarga kasacyjna do sadu administracyjnego dr hab. Przemysław Kledzik 30,00  Zapisz się
26.05.2021 6 17:00 - 19:30 Dyscyplina finansów publicznych dr Wojciech Bożek 30,00  Zapisz się
09.06.2021 6 17:00 - 19:30 Ustalenie istnienia stosunku pracy przed sądem dr Mikołaj Rylski 30,00  Zapisz się

MATERIAŁY VIDEO

Temat Wykładowca Punkty Odpłatność Zakup
Postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane problemy (MATERIAŁ VIDEO) Dr hab.prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska 6 30,00  Kup dostęp
Postępowanie zabezpieczające oraz natychmiastowa wykonalność orzeczeń – problemy praktyczne (MATERIAŁ VIDEO) SSO Dr Zbigniew Woźniak 6 30,00  Kup dostęp
Powództwa przeciwegzekucyjne przeciwko tytułom krajowym i zagranicznym. Środki obrony wierzyciela przed tytułami wykonawczyni stwierdzającymi nieistniejące zobowiązania. (MATERIAŁ VIDEO) SSO Dr Zbigniew Woźniak 6 30,00  Kup dostęp
Zmiany w KSH (MATERIAŁ VIDEO) Dr hab.prof. US Zbigniew Kuniewicz 6 30,00  Kup dostęp
Problematyka wnoszenia skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi nadzwyczajnej (MATERIAŁ VIDEO) r.pr. dr. hab. Joanna Studzińska 6 30,00  Kup dostęp
Wybrane instytucje zabezpieczenia wykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym (MATERIAŁ VIDEO) Dr Katarzyna Dadańska 6 30,00  Kup dostęp
Umowne zakazy przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) (MATERIAŁ VIDEO) Dr Szymon Słotwiński 6 30,00  Kup dostęp
Procedura odwoławcza w nowej ustawie PZP (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp
Karno-procesowe zatrzymanie a radca prawny niosący pomoc prawną zatrzymanemu (MATERIAŁ VIDEO) Dr Mateusz Tomczyk 6 30,00  Kup dostęp
Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2021 r. (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp
Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp