Data Punkty Godziny Temat Wykładowca Miejsce Odpłatność Zapis
20.03.2021 6 10:00-12:30 Powództwa przeciwegzekucyjne przeciwko tytułom krajowym i zagranicznym. Środki obrony wierzyciela przed tytułami wykonawczyni stwierdzającymi nieistniejące zobowiązania. SSO dr Zbigniew Woźniak 30,00  Zapisz się
24.03.2021 6 17:00-19:30 Nadzwyczajne środki zaskarżenia – subsydiarność i wzajemna zależność z zakresem skargi nadzwyczajnej r.pr. dr. hab. Joanna Studzińska 30,00  Zapisz się
21.04.2021 6 17:00-19:30 Postępowanie zabezpieczające oraz natychmiastowa wykonalność orzeczeń – problemy praktyczne SSO dr Zbigniew Woźniak 30,00  Zapisz się
Centrum Analiz Eksperckich Uniwersytetu Szczecińskiego
10.03.2021 6 17:00 - 19:30 Wybrane instytucje zabezpieczenia wykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym dr Katarzyna Dadańska 30,00  Zapisz się
14.04.2021 6 17:00 - 19:30 Zmiany w KSH dr hab.prof. US Zbigniew Kuniewicz 30,00  Zapisz się
28.04.2021 6 17:00 - 19:30 Dyscyplina finansów publicznych dr Wojciech Bożek 30,00  Zapisz się
12.05.2021 6 17:00 - 19:30 Skarga, sprzeciw oraz skarga kasacyjna do sadu administracyjnego dr hab. Przemysław Kledzik 30,00  Zapisz się
26.05.2021 6 17:00 - 19:30 Postępowanie egzekucyjne a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab.prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska 30,00  Zapisz się
09.06.2021 6 17:00 - 19:30 Ustalenie istnienia stosunku pracy przed sądem dr Mikołaj Rylski 30,00  Zapisz się
Zakończone
24.02.2021 6 17:00 - 19:30 Umowne zakazy przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) dr Szymon Słotwiński 30,00  Zakończone

MATERIAŁY VIDEO

Temat Wykładowca Punkty Odpłatność Zakup
Umowne zakazy przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) (MATERIAŁ VIDEO) Dr Szymon Słotwiński 6 30,00  Kup dostęp
Procedura odwoławcza w nowej ustawie PZP (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp
Karno-procesowe zatrzymanie a radca prawny niosący pomoc prawną zatrzymanemu (MATERIAŁ VIDEO) Dr Mateusz Tomczyk 6 30,00  Kup dostęp
Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2021 r. (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp
Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych (MATERIAŁ VIDEO) mgr Wojciech Bereszko 6 30,00  Kup dostęp