DataPunktyGodzinyTematWykładowcaMiejsceOdpłatnośćZapis
23.09.2020617.00-19.30Ubezwłasnowolnienie. Wybrane zagadnieniaSSO Urszula ChmielewskaOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
25.09.2020616:00-18:15Sąd nienależycie obsadzony – problemy teorii i praktyki stosowania prawadr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCSOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
07.10.2020617.00-19.30Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnejr.pr. Rafał MalujdaOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
17.10.2020610.00-12.30Umowy w zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych obowiązującymi od 2021 r.r.pr. Ewa Jasiak-WybraniecOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
21.10.2020617.00-19.30Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego po zmianach w k.p.a.r.pr. Magdalena ŁugiewiczOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
18.11.2020617.00-19.30Wybrane zagadnienia z zakresu przestępstw: kierowanych przeciwko wierzycielom, oszustwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, nadużycia zaufania (296 k.k.)SSR Radosław LorencOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
02.12.2020617.00-19.30Po zmianach w kodeksie postępowania cywilnegoSSO Tomasz RadkiewiczOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się
12.12.2020610.00-12.30Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2021 r.mgr Wojciech BereszkoOIRP ul. Rayskiego 23/430,00 Zapisz się