Skip to main content
search
0

Ogłoszenia dla aplikantów

Konferencja Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0 – zaproszenie do składania abstraktów

By ,

𝗧𝗿𝘇𝗲𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗱𝘆𝗰𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶 𝗡𝗮𝘂𝗸𝗼𝘄𝗲𝗷 „𝗣𝗿𝗮𝘄𝗼 𝘄 𝗠𝗲𝗱𝘆𝗰𝘆𝗻𝗶𝗲 – 𝗠𝗲𝗱𝘆𝗰𝘆𝗻𝗮 𝘄 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗶𝗲” w ramach panelów naukowych i doktoranckich skierowana jest do studentów kierunków prawniczych, medycznych, doktorantów, a także aplikantów i przedstawicieli zawodów medycznych i prawniczych. Konferencja odbędzie się w 2024 roku w dwóch terminach:
𝟏𝟐. 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫𝐨𝐤𝐮 – 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐨𝐰𝐲 „𝐏𝐫𝐚𝐰𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐰 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐞” (𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞)
𝟏𝟑. 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫𝐨𝐤𝐮 – 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤𝐢 (𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞)
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie

Oferta pracy

By

Zbroja Adwokaci ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Jesteś ambitnym prawnikiem, który ma już doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i będzie w
stanie samodzielnie prowadzić ciekawe, wielowymiarowe, często również skomplikowane sprawy? Dobrze organizujesz swój czas pracy i umiejętnie nim zarządzasz, wyznaczając priorytety i cele? Może to właśnie Ciebie szukamy!
Szczegóły ogłoszenia w załączeniu:
Ogłoszenie

Ogólnopolski Prawniczy Turniej Negocjacyjny

By

Organizatorami turnieju są Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Uczestnikami turnieju mogą być:

 • aplikanci adwokaccy;
 • aplikanci radcowscy;
 • studenci 4-5 roku studiów prawniczych;
 • absolwenci wydziałów prawa do ukończenia 28 roku życia (na dzień zgłoszenia), którzy uzyskali tytuł magistra prawa i nie posiadają uprawnień zawodowych (na dzień rozgrywek półfinałowych i finałowych);
 • pracownicy Prokuratorii Generalnej spełniający jedno z ww. kryteriów, a także referendarze PGRP.

Uczestnicy zgłaszają swój udział jako 3-osobowa drużyna, przesyłając formularz rejestracyjny, na adres turniej@prokuratoria.gov.pl , do 14 kwietnia 2024.

Przebieg konkursu:

 • Praca pisemna – m.in. analiza sytuacji negocjacyjnej wybranej strony w kazusie – kwalifikacja do rozgrywek półfinałowych;
 • Rozgrywki półfinałowe i finałowe (przeprowadzone w ciągu jednego dnia) – symulacja negocjacji.

Nagrody:

 • 1 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 9.000 zł dla drużyny, tj. po 3.000 zł dla każdego z  członków drużyny oraz nagrody książkowe;
 • 2 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 6.000 zł dla drużyny, tj. po 2.000 zł dla każdego z członków drużyny oraz nagrody książkowe.

Pozostałe drużyny zakwalifikowane do rozgrywki półfinałowej są laureatami turnieju i otrzymują nagrody książkowe. Organizatorzy mogą ponadto przyznać indywidualne wyróżnienia dla członków drużyn zakwalifikowanych do rozgrywki półfinałowej.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/prokuratoria/ogolnopolski-prawniczy-turniej-negocjacyjny2

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (KAL) organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowany do aplikantów adwokackich i radcowskich (w tym aplikantów, którzy ukończyli aplikację w dniu 31 grudnia 2023 r.).

By

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (KAL) organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowany do aplikantów adwokackich i radcowskich (w tym aplikantów, którzy ukończyli aplikację w dniu 31 grudnia 2023 r.).

KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2024!

Więcej informacji o KAL jest dostępnych:

 1. na stronie internetowej: www.kal.org.pl
 2. na profilu LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11485422/admin/feed/posts/
 3. na profilu Facebook: https://www.facebook.com/konkursarbitrazowy

Harmonogram:
KAL

Ankieta dla aplikantów – przedłużenie terminu składania

By ,

Szanowni Państwo,

W dniu 19.02.2024 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w II półroczu 2023 r.

Ze względu na małą liczbę wypełnionych ankiet przedłużamy termin ich składania do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Close Menu