Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 855/X/2018  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2019.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

 1. Ćwiczenia z “Prawa finansowego, prawa podatkowego i celnego” zaplanowane w dniach 1-2.04.2019 r. z r. pr. Martą Tymoszuk-Lewandowską odbędą się w dniach 6-7.05.2019 r. od godz. 8.00 (3h).
 2. Ćwiczenia z “Zajęć z negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktem” zaplanowane w dniach 1-2.07.2019 z mediatorem sądowym Zdzisławem Kubickim odbędą się w dniach 1 i 2.04.2019 r. od godz. 8.00 (3h).
 3. Ćwiczenia z “Zajęć z negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktem” zaplanowane w dniach 6-7.05.2019 r. z r. pr. Anną Mazurek-Różynek odbędą się w dniach 1 i 2.07.2019 r. od godz. 11.30 (3h)
 4. Wykład z “Prawa finansowego, prawa podatkowego i celnego” z r. pr. Robertem Gochem w dniu 25.02.3019 r. zostały odwołane i odrobione zostaną w dniu 4.03.2019 r. od godz. 17.15 (3h).
 5. Ćwiczenia z “Prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego” z r. pr. dr Maciejem Nowakiem z dnia 19.03.2019 r. dla Grupy B (2h) zostaną odrobione w dniu 2.04.2019 r. o godz. 14.45.
 6. Ćwiczenia z “Prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego”  zaplanowane z r. pr. dr Maciejem Nowakiem w dniu 30.04.2019 r. dla grupy B odbędą się o godzinie 8.00 (2h), natomiast ćwiczenia z “Postępowania administracyjnego i sądowo‐administracyjnego” zaplanowane w ww. dniu z r. pr. Magdaleną Ługiewicz od godziny 9.45 (7h).
 7. Ćwiczenia dla grupy A w dniu 15.04.2019 r. odbędą się zgodnie z planem.
 8. Ćwiczenia z ” Prawa gospodarczego” zaplanowane z r. pr. Jolantą Górą w dniach 30.09.2019 r. i 01.10.2019 r. odbędą się w dniach 07 i 08.10.2019 r. natomiast ćwiczenia “Prawa gospodarczego” zaplanowane z r. pr. Tomaszem Parus w dniach 07 i 08.10.2019 r. odbędą się w dniach 30.09.2019 r. i 01.10.2019 r.
 9. Ćwiczenia z ” Prezentacji i przekonywania w praktyce” zaplanowane na 02.09.2019 r.  z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem  odbędą się w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 9:00 ( grupa A i B ).
 10. Ćwiczenia  z r.pr. Elżbietą Dąbrowską w dniu 2.09.2019 r. odbywają się w terminie wyznaczonym w planie, a w dniu 3.09.2019 r. rozpoczynają się o godz. 13.00
 11. Ćwiczenia “Sztuka prezentacji i przekonywania ” z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem odbędą się 14.10.2019 r. o godzinie 8:00 dla grupy A i 15.10.2019 r.o godzinie 8:00 dla grupy B.
 12. Ćwiczenia z ” Prawa gospodarczego” zaplanowane z r. pr. Jolantą Górą w dniu 07.10.2019 r. rozpoczynają się o godzinie 9:30 dla grupy A, w dniu 8.10.2019 r. rozpoczynają się o godzinie 8:30 dla grupy B.