Plan szkolenia

Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 874/XI/2022 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2023.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia  – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

wykładyOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

1. Zmiana w planie w dniu 17.01.2023 r.
8.00-9.15. „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” r. pr. Magdalena Ługiewicz, pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą się zgodnie z planem.
2. Zmiana w planie w dniu 24.01.2023 r.
8.00-13.00
„Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” r. pr. Magdalena Ługiewicz
13.15-15.30 „Prawo administracyjne ustrojowe i materialne” r. pr. dr Maciej Nowak
3. Zmiana w planie w dniu 21.02.2023 r. 
8.00-11.00 „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. Marta Szczęsna
4. Zmiana w planie w dniu 14.03.2023 r.
8.00-11.00 „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. Marta Tymoszuk-Lewandowska
11.15-12.45 „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” r. pr. Magdalena Ługiewicz
13.00-15.15 „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. Paweł Lipiński
5. Zmiana  w planie w dniu 09.05.2023 r.
8.00-10.15 „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” r. pr. dr Bartosz Wilk
10.30-13.30 „Prawo administracyjne ustrojowe i materialne” r. pr. dr Bartosz Wilk
6. Zmiana w planie:
Zajęcia z dnia 19.09.2023 r. „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka” z r. pr. dr hab. Jerzym Ciapała, zostaną zrealizowane w dniu 26.09.2023 r.  w godz. 13.00-14.30