Plan szkolenia

Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 539/XI/2021 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2022.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla III roku aplikacji odbywać się będą w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM do dnia 28 lutego 2022 r.

ćwiczenia  – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

wykładyWyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 24

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla III roku zajęcia będą prowadzone we wtorki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.
2. Wykład z dnia 22.02.2022 r., z r. pr. dr hab. Danielem Wacinkiewiczem zostanie zrealizowany w dniu 8.03.2022 r., godz. 10.30-12.45, natomiast wykład z r. pr. Pawłem Lipińskim z dnia 8.03.2022 r., zostanie zrealizowany w dniu 22.02.2022 r., godz. 10.30-13.30.
3. 
Zmiana w planie:
Konwersatorium z dnia 01.03.2022 r., Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne zostanie zrealizowane w dniu 22.02.2022 r., godz. 13.45-15.15.
4. Zmiana w planie w dniu 15.03.2022 r., dla grupy B:
8.00-10.15 ćwiczenia „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” z r. pr. Magdaleną Ługiewicz,
10.30-13.30 ćwiczenia „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” z r. pr. Martą Tymoszuk-Lewandowską.
5. Konwersatorium z dnia 01.03.2022 r., „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka ”  z r. pr. dr hab. Eweliną Całą – Wacinkiewicz zostanie zrealizowane w dniu 14.06.2022 r., godz. 10.30-13.30, natomiast konwersatorium „Prawo konstytucyjne. Ustrój organów
ochrony Prawnej w Polsce” z r. pr. dr Przemysławem Mijalem zostanie zrealizowane dnia 1.03.2022 r., godz. 8.00-11.00.
6. Zmiana w planie w dniu 04.04.2022 r., dla gr A:
8.45-10.15 „Prawo administracyjne ustrojowe i materialne” r. pr. Maciej Nowak
10.30-12.45 „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne ” r. pr. Magdalena Ługiewicz
13.00-15.15 „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. Maciej Nowakowskim.
7. Zmiana w planie dla Gr. A
Ćwiczenia „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” z r. pr. Magdaleną Ługiewicz z dnia 30.05.2022 r., zostaną zrealizowane w dniu 23.05.2022 r., godz. 11.15-14.15, natomiast ćwiczenia „Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika” z r. pr. dr Przemysławem Mijalem zostaną zrealizowane w dniu 30.05.2022 r. godz. 8.00-11.00.
8.
Zmiana w planie w dniu 05.07.2022 r., zajęcia z marketingu usług prawniczych z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem odbędą się w godz. 13.30-15.45, natomiast ćwiczenia z r. pr. Błażejem Baumgartem odbędą się zgodnie z planie od godz. 10.30.
9. Zmiana w planie w dniach 18-19.07.2022 r.
Zajęcia z 05-06.09.2022 r. zostaną zrealizowane w dnia 18-19.07.2022 r.
8.00-11.00 – r. pr. dr Kamil Dąbrowski „Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony Prawnej w Polsce”
11.15-12.45 – r. pr. dr Kamil Dąbrowski „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka ”
13.00-14.30 – r. pr. dr Przemysław Mijal „Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika ”
14.45-16.15  – r. pr. dr Kamil Dąbrowski „Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony Prawnej w Polsce”
10. Zmiana w planie dla gr „B” ćwiczenia z dnia 18.10.2022 r., „Postepowanie cywilne” z SSO Tomaszem Radkiewiczem  zostaną zrealizowane w dniu 04.10.2022 r., godz. 11.15-13.30
11. 
Zajęcia z dnia 13.09.2022 r., „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka” z r. pr. dr hab Jerzym Ciapałą zostaną zrealizowane w dniu 20.09.2022 r., od godz. 8.00 do 12.45.
12. 
Zmiana w planie dla gr „B” ćwiczenia z dnia 4.10.2022 r., „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka” z r. pr. dr Kamilem Dąbrowskim zostaną zrealizowane w dniu 11.10.2022 r., godz. 15.30-17.00.
13. 
Zmiana w planie dla gr „B” w dniach:
8.11.2022 r., godz. 9.00-11.15 „Postępowanie karne” SSR Marek Dalidowicz
15.11.2022 r., godz. 9.00-12.00 „Postępowanie karne” SSR Marek Dalidowicz