Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 855/X/2018  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2018.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

  1. Ćwiczenia z “Prawa finansowego, prawa podatkowego i celnego” zaplanowane w dniach 1-2.04.2019 r. z r. pr. Martą Tymoszuk-Lewandowską odbędą się w dniach 6-7.05.2019 r. od godz. 8.00 (3h), natomiast ćwiczenia z “Zajęć z negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktem” zaplanowane w dniach 6-7.05.2019 r. z r. pr. Anną Mazurek-Różynek odbędą się w dniach 1 i 2.04.2019 r. od godz. 8.00 (3h).