Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 181/XI/2020 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2021.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla III roku zajęcia będą prowadzone we wtorki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
2. Wykład z Prawa administracyjnego z r. pr. dr hab.  Danielem Wacinkiewiczem zaplanowany na dzień 23.02.2021 r. zostanie zrealizowany w dniu 08.06.2021 r. od godziny 10.30 do 12.45, natomiast wykład z Prawa konstytucyjnego z r. pr. dr Przemysławem Mijalem odbędzie się  dnia 23.02.2021 r. w godzinach od 13.00 do 15.30.
3. Zmiana w planie w dniu 02.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
14.30 – 16.45 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.
4. Zmiana w planie w dniu 09.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
14.45 – 15.30 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.
5. Zmiana w planie w dniu 16.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
13.45 – 14.30 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.