Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 1165/X/2019  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2020.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla III roku zajęcia będą prowadzone we wtorki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.

2. Ćwiczenia z Prawa administracyjnego w dniu 7.04 od godziny 9.00 poprowadzi r. pr. Joanna Maruszewska.
3. Ćwiczenia w dniach 9.06 oraz 16.06 rozpoczną się o godzinie 9.00 z prowadzącym r. pr. dr hab. Aleksandrem Cieślińskim.

4. Zmiana w planie ćwiczenia z Prawa karnego dnia 2.11.2020 r. godz. 10.00-12.15 z prowadzącym SSR Radosławem Bieleckim.