Plan szkolenia

Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 1168_XI_2023  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2024.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia  – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoriumOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR  1164_XI_2023  ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2024.

 Zmiany w planie