Plan szkolenia

Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 1168_XI_2023  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2024.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia  – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoriumOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

Zmiany w planie:
1.
Zmiana w planie 18.03.2024 r.
8.00-11.45 r. pr. Magdalena Ługiewicz ćwiczenia „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne”.
2. Zmiana w planie 25.03.2024 r.
8.00-11.00 r. pr. Magdalena Ługiewicz ćwiczenia „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne „.
11.15-13.30 r. pr. dr hab. Maciej Nowak ćwiczenia „Prawo administracyjne ustrojowe i materialne”
3. Zmiana w planie 22.04.2024 r.
11.15-13.30 r. pr. Maciej Nowakowski ćwiczenia „Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne ”
13.45-15.15 r. pr. dr hab. Maciej Nowak ćwiczenia „Prawo administracyjne ustrojowe i materialne”
4. Zmiana w planie 17.06.2024 r.
8.00-9.30 r. pr. Kamil Dąbrowski „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka”
9.45-12.45 r. pr. Elżbieta Dąbrowska „Zasady wykonywania zawodu etyka
radcy prawnego”
13.00-14.30 r. pr. Kamil Dąbrowski „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka”
5. Zmiana w planie 2.09.2024 r.
11.30-13.00 r. pr. dr hab. Jerzy Ciapała „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka”
6.  Zmiana w planie 10.06.2024 r.
9.00-11.15 r. pr. dr Przemysław Mijal „Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym”
11.30-13.45 r. pr. Stefan Mazurkiewicz „Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym”

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR  1164_XI_2023  ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2024.

 Zmiany w planie