Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 181/XI/2020 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2021.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 24

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla III roku zajęcia będą prowadzone we wtorki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.
2. Wykład z Prawa administracyjnego z r. pr. dr hab.  Danielem Wacinkiewiczem zaplanowany na dzień 23.02.2021 r. zostanie zrealizowany w dniu 08.06.2021 r. od godziny 10.30 do 12.45, natomiast wykład z Prawa konstytucyjnego z r. pr. dr Przemysławem Mijalem odbędzie się  dnia 23.02.2021 r. w godzinach od 13.00 do 15.30.
3. Zmiana w planie w dniu 02.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
14.30 – 16.45 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.
4. Zmiana w planie w dniu 09.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
14.45 – 15.30 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.
5. Zmiana w planie w dniu 16.03.2021 r., wykład odbędzie się w godzinach:
13.45 – 14.30 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” r. pr. dr Radosław Rycielski.
6. Zmiana w planie w dniu 16.03.2021 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
8.00 – 10.15 “Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne” z r.pr. Magdaleną Ługiewicz
10.30 – 13.30 “Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne” z r.pr. Martą Tymoszuk-Lewandowską”
7.
W dniu 22.06.2021 r. (wtorek) zajęcia dla aplikantów odbędą się w 2 blokach tematycznych:
9.00 do 11.15 r. pr. Anna Biel – ćwiczenia-  Psychologiczne aspekty pracy prawnika.
15.30 do 19.15  r.pr. Baumgart  Błażej    – ćwiczenia – Przygotowanie do pisania piątej części egzaminu radcowskiego, Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego.
8. Ćwiczenia Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne z r. pr. Maciejem Nowakowskim zaplanowane na dzień 01.06.2021 r. zostaną zrealizowany w dniu 25.05.2021 r. od godziny 11.15 do 13.30, natomiast ćwiczenia Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika z r. pr. dr Przemysławem Mijalem odbędzie się  dnia 01.06.2021 r. w godzinach od 11.15 do 14.15.
9. Ćwiczenia Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika z r. pr. Anną Biel zaplanowane na dzień 29.06.2021 r. zostaną zrealizowane w dniach 5-6.07.2021 r. w godz. 9.00 – 11.15, natomiast ćwiczenia Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem odbędą się w dniu 29.06.2021 r. w godz.12.00 – 14.15.
10. Ćwiczenia zaplanowane  na dzień 12-13.07.2021 godz. 9.00 – 11.15 “Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika” z r. pr. Stefanem Mazurkiewiczem zostaną zrealizowane w dniach 13-14.09.2021 r. od godz. 10.30 do 12.45.
11. 
Ćwiczenia zaplanowane na dzień 12-13.07.2021 r. godz. 11.30 -14.30 “Zasady wykonywania zawodu etyka radcy prawnego ”  z r. pr. Elżbietą Dąbrowską zostaną zrealizowane w godzinach od 8.00 do 11.00.
12
. Zmiana w planie w dniach 19-20.07.2021 r., zajęcia odbędą się w godzinach:
13.00 – 14.30 “Marketing usług prawniczych, zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika” r. pr. dr Przemysław Mijal, ćwiczenia odbędą się w Wyższej Szkole Humanistycznej ul. Monte Cassino 15 sala 22-24.
Zajęcia z Aleksandrem Cieśliński odbędą się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom ( dla grup A i B) w dniu 20.07.2021 r. (wtorek) od godz. 15.00 do 19.30.
13. Ćwiczenia zaplanowane na dzień 7.09.2021 r. zostaną  zrealizowane w dniu 14.09.2021 r., od godziny 13.00 do 15.15 (dla grupy B) “Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony Prawnej w Polsce”  z r. pr. dr Kamilem Dąbrowskim.
14. Zmiana w planie:
Ćwiczenia zaplanowane w dniach 25-26.10.2021 r. odbędą się w jednej grupie w dniu 26.10.2021 r. 
Ćwiczenia  zaplanowane w dniach 8-9.11.2021 r. odbędą się w jednej grupie w dniu 9.11.2021 r.