Miejsce zajęć

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 855/X/2018  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich III roku, na rok szkoleniowy 2018.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

  1. Tu będą pojawiać się informacje techniczne dot. odbywania zajęć