Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 16.03.2020 r. – godz. 14.00 do 17.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 13.50
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie

Wynik

Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 02.03.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.15
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki

Rozwiązanie


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 10.02.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.00
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A    Wyniki_B

Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 10 lutego 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 02 marca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 16 marca 2020 r.

  kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :

  1. I termin – 30 marca 2020 r.;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 15 kwietnia 2020 r.;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 kwietnia 2020 r.

   kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :

I termin – 24 czerwca 2020 r.;

II termin/kolokwium poprawkowe – 13 lipca 2020 r.;

III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 lipca 2020 r.

  • kolokwium z prawa gospodarczego:
  1. I termin – 07 listopada 2020 r. ;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 21 listopada 2020 r. ;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 05 grudnia 2020 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_