Informacje nt kolokwiów

———————————————————————————————

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
 1. I termin – 14 marca  2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 2 kwietnia 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 kwietnia 2019 r.
 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 15 kwietnia 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 13 maja 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 maja 2019 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
 1. I termin – 8 lipca 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 23 lipca 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 2 września 2019 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego:
 1. I termin – 28 października 2019 r. ;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 9 listopada 2019 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 23 listopada 2019 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.