Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 27.07.2020 r. – godz. 15.30-18.30  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.20
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 14.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40 .
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie


Kolokwium poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 13.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Rozwiązanie

Wyniki


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 2.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40 .
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Rozwiązanie

Wyniki


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 24.06.2020 r. – godz. 9.00-12.00 grupa A (czas rozwiązywania zadania 3 godziny) godz. 9.30-12.30 grupa B (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30 grupa A oraz o godz. 9.00 grupa B.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału Grupa_A sala 22-24 (sala łączona) Grupa_B sala 32-34 (sala łączona).

Rozwiązanie

Wyniki_A    Wyniki_B


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 18.06.2020 r. – godz. 9.00-12.00 grupa A (czas rozwiązywania zadania 3 godziny) godz. 9.30-12.30 grupa B (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30 grupa A oraz o godz. 9.00 grupa B.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału Grupa_A sala 22-24 (sala łączona) Grupa_B sala 32-34 (sala łączona).

Rozwiązanie

Wyniki_A    Wyniki_B


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 16.03.2020 r. – godz. 14.00 do 17.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 13.50
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie

Wynik

Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 02.03.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.15
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki

Rozwiązanie


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 10.02.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.00
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A    Wyniki_B

Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 1_XI_2020 z dnia 2 września 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji:

kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
IV termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 październik 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 109_X_2020 z dnia 14 maja 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 18 czerwca 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 2 lipca 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 105_X_2020 z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 4 czerwca 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 18 czerwca 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 czerwca 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 104_X_2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 5 maj 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 22 maj 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 maj 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 10 lutego 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 02 marca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 16 marca 2020 r.

  kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
 1. I termin – 30 marca 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 15 kwietnia 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 kwietnia 2020 r.

  kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :

I termin – 24 czerwca 2020 r.;

II termin/kolokwium poprawkowe – 13 lipca 2020 r.;

III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 lipca 2020 r.

  • kolokwium z prawa gospodarczego:
  1. I termin – 07 listopada 2020 r. ;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 21 listopada 2020 r. ;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 05 grudnia 2020 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała 106_X_2020 Prezydium Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

   Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_

   zbior-pytan-kolokwium-na-ii-roku-aplikacji-2020-r.