Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z prawa gospodarczego, z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 18.06.2024 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godzin).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (sala 22-24) przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie zadania


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 65_XI_2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  I termin – 27 luty 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 19 marzec 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe –……. 2024 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego, z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
  I termin – 18 czerwiec 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 27 sierpień 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 17 wrzesień 2024 r.
 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
  I termin – 6 listopad 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 26 listopad 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 10 grudnia 2024 r.

    Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 64_XI_2023  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 30 listopada 2024 r.

    W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą 66_XI_2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 30 listopada 2024 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

    Oświadczenie 2024