Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 27.11.2020 r. – godz. 9.00-12.00  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium dodatkowe poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 25.11.2020 r. – godz. 9.00-12.00  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny)
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium poprawkowe z Prawa Gospodarczego:
Termin: 21.11.2020 r
.-od godziny 10.00
Miejsce:
Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzone w jednej grupie, szczegółowe informację zostały wysłane indywidualnie.


Kolokwium z Prawa Gospodarczego:
Termin: 07.11.2020 r
.-od godziny 8.00
Miejsce:
Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach, szczegółowe informację dot. godziny oraz podziału na grupy zostały wysłane indywidualnie za pośrednictwem programu Extranet.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 13.10.2020 r. – godz. 11.00-14.00  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 10.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Wyniki wraz z rozwiązaniem zadania zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 27.07.2020 r. – godz. 15.30-18.30  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.20
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 14.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40 .
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie


Kolokwium poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 13.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00  (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Rozwiązanie

Wyniki


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 2.07.2020 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.40 .
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Rozwiązanie

Wyniki


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 24.06.2020 r. – godz. 9.00-12.00 grupa A (czas rozwiązywania zadania 3 godziny) godz. 9.30-12.30 grupa B (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30 grupa A oraz o godz. 9.00 grupa B.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału Grupa_A sala 22-24 (sala łączona) Grupa_B sala 32-34 (sala łączona).

Rozwiązanie

Wyniki_A    Wyniki_B


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 18.06.2020 r. – godz. 9.00-12.00 grupa A (czas rozwiązywania zadania 3 godziny) godz. 9.30-12.30 grupa B (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30 grupa A oraz o godz. 9.00 grupa B.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału Grupa_A sala 22-24 (sala łączona) Grupa_B sala 32-34 (sala łączona).

Rozwiązanie

Wyniki_A    Wyniki_B


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 16.03.2020 r. – godz. 14.00 do 17.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 13.50
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie

Wynik

Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 02.03.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.15
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki

Rozwiązanie


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 10.02.2020 r. – godz. 9.30 do 12.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.00
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A    Wyniki_B

Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 8/XI/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji:

kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
V termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 listopada 2020 r.
VI termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 4 grudnia 2020 r.

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
IV termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 listopada 2020 r.
V termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 11 grudnia 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 1_XI_2020 z dnia 2 września 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji:

kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
IV termin – dodatkowy/kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 październik 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 109_X_2020 z dnia 14 maja 2020 r. podjęta w trybie głosowania obiegowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 18 czerwca 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 2 lipca 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2020 r.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 105_X_2020 z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 4 czerwca 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 18 czerwca 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 czerwca 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 104_X_2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji  dla aplikantów II roku aplikacji: 

kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
I termin – 5 maj 2020 r.;
II termin/kolokwium poprawkowe – 22 maj 2020 r.;
III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 maj 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 10 lutego 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 02 marca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 16 marca 2020 r.

  kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
 1. I termin – 30 marca 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 15 kwietnia 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 kwietnia 2020 r.

  kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :

I termin – 24 czerwca 2020 r.;

II termin/kolokwium poprawkowe – 13 lipca 2020 r.;

III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 lipca 2020 r.

  • kolokwium z prawa gospodarczego:
  1. I termin – 07 listopada 2020 r. ;
  2. II termin/kolokwium poprawkowe – 21 listopada 2020 r. ;
  3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 05 grudnia 2020 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała 106_X_2020 Prezydium Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

   Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_

   zbior-pytan-kolokwium-na-ii-roku-aplikacji-2020-r.