Informacje nt kolokwiów


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 39/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  I termin – 28 luty 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 21 marca 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 kwietnia 2022 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
  I termin – 23 kwietnia 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 7 maja 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 maja 2022 r.
 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
  I termin – 25 lipca 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 5 września 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 września 2022 r.
  • kolokwium z prawa gospodarczego:
   I termin – 24 października 2022 r. ;
   II termin/kolokwium poprawkowe – 16 listopada 2022 r. ;
   III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 7 grudnia 2022 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 40/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 41/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała nr 42_XI_2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

    

   Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2022

   Pytania na kolokwium ustne: