Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z prawa gospodarczego.
Termin: 23.10.2021 r. – od godz. 8.00
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gen. Rayskiego 23/3 oraz ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.


Kolokwium  poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia .
Termin: 06.09.2021 r. – godz.10.30-13.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 10.20
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.


Kolokwium  z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia .
Termin: 12.07.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna – sala 22-24 (łączona), ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 31.05.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 10.05.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Termin: 19.04.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.
Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 29.03.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 08.03.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 15.02.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Szczegółowe informacje zostaną wysłane za pośrednictwem Extranet.
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem Extranet.
Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 12/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  I termin – 15 luty 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 8 marca 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 marca 2021 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
  I termin – 19 kwietnia 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 10 maja 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 31 maja 2021 r.
 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
  I termin – 12 lipca 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 6 września 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 27 września 2021 r.
  • kolokwium z prawa gospodarczego:
   I termin – 23 października 2021 r. ;
   II termin/kolokwium poprawkowe – 20 listopada 2021 r. ;
   III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 4 grudnia 2021 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 11/XI/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 9/XI/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała nr 10_XI_2020 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

   Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2021

   Pytania na kolokwium ustne:
   zbior-pytan-2021-ii-rok-prawo-gospodarcze