Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z prawa gospodarczego.
Termin: 16.11.2022 r. – godz. 9.30 do 13.30 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 9.15
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.


Kolokwium z prawa gospodarczego.
Termin: 24.10.2022 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych – sala 34 przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 29.09.2022 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 05.09.2022 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.45
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 25.07.2022 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych – sala 22-24 (łączona) przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
Termin: 24.05.2022 r.-od godziny 9.00
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
Termin: 07.05.2022 r.-od godziny 8.30
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
Termin: 23.04.2022 r.-od godziny 9.00
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Poprawkowe kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 25.04.2022 r. – godz. 12.15 do 15.15 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 15.00.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.


Poprawkowe kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 21.03.2022 r. – godz. 8.30 do 11.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15.
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 28.02.2022 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie zadania


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą 50/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia terminów kolokwium dla aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej.
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 39/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  I termin – 28 luty 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 21 marca 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 kwietnia 2022 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
  I termin – 23 kwietnia 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 7 maja 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 24 maja 2022 r.
 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
  I termin – 25 lipca 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 5 września 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 28 września 2022 r.
  • kolokwium z prawa gospodarczego:
   I termin – 24 października 2022 r. ;
   II termin/kolokwium poprawkowe – 16 listopada 2022 r. ;
   III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 7 grudnia 2022 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 40/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 41/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

   Uchwała nr 42_XI_2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

    

   Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2022

   Pytania na kolokwium ustne:
   Prawo spółek handlowych prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.