Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Prawa Gospodarczego.

Termin: 09.11.2019 r.-od godziny 9.00
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3.
Kolokwium będzie przeprowadzone według następującego podziału

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium z Prawa Gospodarczego.

Termin: 26.10.2019 r.-od godziny 8.00
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 i 23/4 w Szczecinie
Kolokwium będzie przeprowadzone w dwóch grupach wg następującego podziału:
– Aplikanci przydzieleni do komisji A według kolejności egzaminowania: A
– Aplikanci przydzieleni do komisji B według kolejności egzaminowania: B

Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe dodatkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Termin: 02.09.2019 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.45

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. L. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

Wyniki_III termin

Rozwiązanie


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Termin: 23.07.2019 r. – godz. 10.30 do 13.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 10.15

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Gen. L. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_II termin

Rozwiązanie


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Termin: 8.07.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15

Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A, Wyniki_B
Rozwiązanie_I termin


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Termin: 13.05.2019 r. – godz. 16.30 do 19.30 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).

Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 16.10

Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_II termin
Rozwiązanie_II termin

Wgląd do prac możliwy w dniu 22.05.2019 r. od 9.00-15.00


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Termin: 15.04.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie,  sala nr 32 i 34 (łączona).
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A Wyniki_B
Rozwiązanie_I termin

Wgląd do prac możliwy w dniu 29.04.2019 r. od 9-15.00


Kolokwium poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.

Termin: 4.04.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się na kolokwium o godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Bankowa – sala nr 304 (III piętro) przy ul. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_II termin
Rozwiązanie_II termin


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.

Termin: 14.03.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Aplikanci proszeni są, aby stawić się na kolokwium o godz. 8.30 

Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

Miejsce:  Wyższa Szkoła Bankowa – sale nr 301 i 302 (III piętro) przy ul. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału

Wyniki:
Grupa A, Grupa B
Rozwiązanie_I termin

Wgląd do prac możliwy w dniu: 21.03.2019 r. godz. 9-15.00
———————————————————————————————

Uchwałą Nr 555/X/2019 z dnia 10 października 2019 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie w sprawie pytań usuniętych ze zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019 r.
Załącznik do ww. uchwały:
Uchwałą Nr 389/X/2017 z dnia 8 grudnia 2018 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłosiło zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019 r.
Załączniki do ww. uchwał stanowią zbiory pytań:

zbior-pytan-na-II-roku-aplikacji-w-2019
———————————————————————————————

Wersji demo do programu”KOLOKWIA”: https://www.veeo.pl/kolokwium/

Do prawidłowego działania programu „kolokwia” producent oprogramowania zaleca wyłączenie programu antywirusowego, który błędnie interpretuje częste zapisywanie kopii na nośniku USB.

Zachęcamy Państwa do wykonania testu zapisu na USB:
W tym celu należy pobrać testową wersję programu:
– zapisać ją na pamięci USB,
– uruchomić i w polu pisania postawić znak kropki,
– następnie wybrać opcję ‘zasłoń ekran’,
– w kolejnym kroku powrócić do pisania kolokwium.
– zakończyć kolokwium i upewnić się, że na pamięci USB utworzył się plik PDF.

Dodatkowo posiadając system operacyjny Windows 8/8.1 należy szczególną uwagę zwrócić na kursor, aby nie znalazł się w prawym górnym rogu ekranu, miejsce to służy do otwierania bocznego menu, które przez program jest interpretowane jako czynność niedozwolona.


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. zmieniona Uchwała nr 87/X/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 91_X_2019 z dnia 4.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
 1. I termin – 14 marca  2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 4 kwietnia 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 kwietnia 2019 r.
 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 1. I termin – 15 kwietnia 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 13 maja 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 29 maja 2019 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
 1. I termin – 8 lipca 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 23 lipca 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 2 września 2019 r.
 • kolokwium z prawa gospodarczego:
 1. I termin – 26 października 2019 r. ;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 9 listopada 2019 r. ;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 23 listopada 2019 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.