Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 05.09.2023 r. – godz. 8.30 do 14.30 (czas rozwiązywania zadania 6 godzin).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3.


Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.
Termin: 11.07.2023 r. – godz. 9.00 do 15.00 (czas rozwiązywania zadania 6 godzin).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala 32-34.
Rozwiązanie


Kolokwium dodatkowe poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjne .
Termin: 13.05.2023 r. – od godz. 9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 .
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjne .
Termin: 6.05.2023 r. – od godz. 10.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 .
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjne .
Termin: 22.04.2023 r. – od godz.9.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 oraz 23/4 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach.


Kolokwium poprawkowe z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 14.03.2023 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Rozwiązanie zadania


Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Termin: 21.02.2023 r. – godz.9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 56/XI/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie  zmiany uchwały nr 51/XI/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji wprowadza się następujące zmiany:

 • kolokwium z prawa gospodarczego:
  I termin – 31 października 2023 r. ;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 14 listopada 2023 r. ;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 5 grudnia 2023 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 51_XI_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów II roku aplikacji: 

 • kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  I termin – 21 luty 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 14 marca 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 4 kwietnia 2023 r.
 • kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego :
  I termin – 22 kwietnia 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 6 maja 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 maja 2023 r.
 • kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia :
  I termin – 11 lipca 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 5 września 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 26 września 2023 r.
  • kolokwium z prawa gospodarczego:
   I termin – 31 października 2023 r. ;
   II termin/kolokwium poprawkowe – ………………….. 2023 r. ;
   III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – ……………….. 2023 r.

   Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 52_XI_2022  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r.

   W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą 53_XI_2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

   Oświadczenie aplikanta kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w 2023 roku

   Pytania na kolokwium ustne:
   Zbiór pytań 2023 II rok prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne