Przeszukanie kancelarii, mieszkań i innych pomieszczeń radcy prawnego

Udział przedstawiciela samorządu

Zgodnie z art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej.

Przeszukania takie możliwe są w oparciu o art. 219 par. 1 i par. 2 k.p.k.

Przedstawiciele OIRP Szczecin powołani do uczestniczenia przy przeszukaniach w kancelariach i innych pomieszczeniach zajmowanych przez radców prawnych:

  1. Łukasz Korejwo
  2. Przemysław Mijal
  3. Piotr Sydor