Mediacja

Mediacje gospodarcze to proces wspierający strony w wypracowaniu optymalnego rozwiązania zaistniałego sporu dla szeroko pojętego biznesu.

Indywidualne podejście do sprawy, merytoryczne przygotowanie się do mediacji, zrozumienie procesów gospodarczych oraz interdyscyplinarność mediatorów, profesjonalnie zajmujących się tym rodzajem mediacji, przyczynia się do osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorcami lub innymi podmiotami uczestniczącymi w mediacjach gospodarczych, dając im tym samym możliwość uregulowania stosunków gospodarczych bez ingerencji i zdawania się na decyzję sądu.

Czas to pieniądz, a mediacja gospodarcza to sprawny i elastyczny sposób wspomagający biznes, jak również podmioty z sektora publicznego, które szukają wsparcia dla zainicjowanych procesów inwestycyjnych.

Mediacja gospodarcza jest doskonałym narzędziem, otwierającym nowe perspektywy porozumienia w ramach dotychczasowej współpracy lub umożliwiającym budowanie zupełnie nowych relacji biznesowych. Pozwala na prowadzenie dalszej współpracy na warunkach dostosowanych do bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Jej dostępność, odformalizowanie i nieskomplikowane zasady są swoistym antidotum na kryzys i problemy finansowe. Może przyczynić się do uzyskania stabilności ekonomicznej, płynności finansowej oraz utrzymania się podmiotu na rynku w sytuacji ekonomicznego kryzysu. Jest to metoda skuteczniejsza, tańsza, szybsza i bardziej elastyczna niż proces sądowy.

  • Prowadzisz własny biznes?
  • Reprezentujesz firmę, korporację, jednostkę sektora finansów publicznych?
  • Szukasz metody, która pomoże uregulować stosunki gospodarcze lub ” ułożyć” je na nowo w optymalny dla Ciebie sposób?

Skorzystaj z usług profesjonalnych mediatorów gospodarczych.

Lista mediatorów

ZAPRASZAMY