X kadencja (2016-2020)

Dziekan

Przemysław
Mijal

DZIEKAN

Prezydium Rady

Anna
Biel

WICEDZIEKAN

Piotr
Sydor

SEKRETARZ

Adam
Jędrzejewski

SKARBNIK

Albert
Kuźmiński

RZECZNIK PRASOWY

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Członkowie Rady

Jakub
Cieślicki

Michał
Horoszko

Radosław
Jagodziński

Bożena
Licht

Paweł
Lipiński

Małgorzata
Łęczyńska-Smoter

Joanna
Maruszewska

Marcin
Matuszkiewicz

Kacper
Sobczak

Lucyna
Żejmo-Prawicka

Rzecznik Dyscyplinarny

Błażej
Baumgart

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Aleksander Deboa
 • Ewa Kuncer- Misztal
 • Łukasz Niciejewski
 • Magdalena Parus
 • Tomasz Parus
 • Maciej Puchała
 • Paweł Szcześniewski
 • Krzysztof Wites

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Izabela
Piskor

PRZEWODNICZĄCA

 • Elżbieta Grzybkowska- Zastępca Przewodniczącej
 • Marcin Chmielewski
 • Renata Huninik
 • Rafał Janicki
 • Ewa Jędrzejewska
 • Diana Klonek-Sydor
 • Ewa Krzysztoporska
 • Anna Malek
 • Ewa Niciejewska
 • Andrzej Oryl
 • Małgorzata Rudnik-Mijal
 • Patrycja Rybak-Dębińska
 • Patrycja Szalkiewicz
 • Jowita Szczygielska
 • Paweł Zwarycz

Komisja rewizyjna

Kinga
Flaga-Gieruszyńska

PRZEWODNICZĄCA

 • Robert Goch – Zastępca Przewodniczącej
 • Małgorzata Biernacka
 • Mirela Chomont
 • Joanna Potocka

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

 • Przemysław Mijal

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 • Anna Biel
 • Adam Jędrzejewski
 • Krzysztof Judek
 • Joanna Maruszewska
 • Marcin Matuszkiewicz
 • Stefan Mazurkiewicz
 • Przemysław Mijal
 • Piotr Sydor

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów Izby

 • Ahl Elżbieta
 • Amerski Mateusz
 • Baumgart Błażej
 • Biel Anna
 • Biernacka Małgorzata
 • Bór-Apostolu Aleksandra
 • Brzeziński Paweł
 • Brzozowski Tomasz
 • Chmielewski Marcin
 • Chomont Mirela
 • Ciapała Jerzy
 • Cieślicki Jakub
 • Cieplińska Aleksandra
 • Dąbrowska Elżbieta
 • Deboa Aleksander
 • Dołęga Kinga
 • Doskocz Artur
 • Falco Anna
 • Falco Marian
 • Filipowicz Marcin
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga
 • Galikowski Mateusz
 • Gilewska Anna
 • Goch Robert
 • Góra Jolanta
 • Grygoruk Joanna
 • Grzybkowska Elżbieta
 • Horoszko Michał
 • Huninik Renata
 • Jagiełło Agnieszka
 • Jagiełło Magdalena
 • Jagiełło Witold
 • Jagodziński Radosław
 • Janicki Rafał
 • Jarosz Joanna
 • Jerzykowski Jarosław
 • Jędrzejewska Ewa
 • Jędrzejewski Adam
 • Judek Krzysztof
 • Klonek-Sydor Diana
 • Korejwo Łukasz
 • Krzysztoporska Ewa
 • Kujawa Alicja
 • Kuźmińska Anna
 • Kuźmiński Albert
 • Leszczyńska Natalia
 • Licht Bożena
 • Lipiński Paweł
 • Lubiniecki Andrzej
 • Łęczyńska-Smoter Małgorzata
 • Makowski Krystian
 • Malek Anna
 • Malujda Rafał
 • Marciniak Dominik
 • Martyniuk Joanna
 • Maruszewska Joanna
 • Matusiak Karol
 • Matuszkiewicz Marcin
 • Mazurek-Różynek Anna
 • Mazurkiewicz Stefan
 • Mijal Przemysław
 • Nahajowska Eliza
 • Naklicki Ryszard
 • Nej Małgorzata
 • Niciejewska Ewa
 • Nowak Maciej Grzegorz
 • Ogonowski Karol
 • Olszewski Sebastian
 • Oryl Andrzej
 • Parus Magdalena
 • Parus Tomasz
 • Pejaś Joanna
 • Piaseczny Grzegorz
 • Picheta Tomasz
 • Piskor Izabela
 • Potocka Joanna
 • Potocka-Korejwo Katarzyna
 • Prochownik Joanna
 • Przeworska Alicja
 • Puchalski Piotr
 • Puchała Maciej
 • Rachwał-Frankowska Maria
 • Radoch Jacek
 • Rajchel Dagmara
 • Rudnik-Mijal Małgorzata
 • Rybak-Dębińska Patrycja
 • Sobczak Kacper
 • Stawarczyk Marek
 • Sydor Piotr
 • Szalkiewicz Patrycja
 • Szcześniewski Paweł
 • Szczygielska Jowita
 • Szyjewska-Bagińska Joanna
 • Usielska Aleksandra
 • Wiktorczyk Karolina
 • Wites Krzysztof
 • Witkowski Wojciech
 • Ziółkowski Bartłomiej
 • Zwarycz Paweł
 • Żejmo-Prawicka Lucyna
 • Głowik Damian
 • Pecold Damian
 • Przybycińska-Wieczorek Agnieszka