X kadencja (2016-2020)

Dziekan

Przemysław
Mijal

DZIEKAN

Prezydium Rady

Anna
Biel

WICEDZIEKAN

Piotr
Sydor

SEKRETARZ

Adam
Jędrzejewski

SKARBNIK

Albert
Kuźmiński

RZECZNIK PRASOWY

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Członkowie Rady

Jakub
Cieślicki

Michał
Horoszko

Radosław
Jagodziński

Bożena
Licht

Paweł
Lipiński

Małgorzata
Łęczyńska-Smoter

Joanna
Maruszewska

Marcin
Matuszkiewicz

Kacper
Sobczak

Lucyna
Żejmo-Prawicka

Rzecznik Dyscyplinarny

Błażej
Baumgart

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Aleksander Deboa
 • Ewa Kuncer- Misztal
 • Łukasz Niciejewski
 • Magdalena Parus
 • Tomasz Parus
 • Maciej Puchała
 • Paweł Szcześniewski
 • Krzysztof Wites

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Izabela
Piskor

PRZEWODNICZĄCA

 • Elżbieta Grzybkowska- Zastępca Przewodniczącej
 • Marcin Chmielewski
 • Renata Huninik
 • Rafał Janicki
 • Ewa Jędrzejewska
 • Diana Klonek-Sydor
 • Ewa Krzysztoporska
 • Anna Malek
 • Ewa Niciejewska
 • Andrzej Oryl
 • Małgorzata Rudnik-Mijal
 • Patrycja Rybak-Dębińska
 • Patrycja Szalkiewicz
 • Jowita Szczygielska
 • Paweł Zwarycz

Komisja rewizyjna

Kinga
Flaga-Gieruszyńska

PRZEWODNICZĄCA

 • Robert Goch – Zastępca Przewodniczącej
 • Małgorzata Biernacka
 • Mirela Chomont
 • Joanna Potocka

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

 • Przemysław Mijal

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 • Anna Biel
 • Adam Jędrzejewski
 • Krzysztof Judek
 • Joanna Maruszewska
 • Marcin Matuszkiewicz
 • Stefan Mazurkiewicz
 • Przemysław Mijal
 • Piotr Sydor

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów Izby

 • Ahl Elżbieta
 • Baumgart Błażej
 • Bednarski Radosław
 • Biel Anna
 • Biernacka Małgorzata
 • Bołzan Konrad
 • Bór-Apostolu Aleksandra
 • Brykczyńska-Grudzińska Aleksandra
 • Cała-Wacinkiewicz Ewelina
 • Chmielewski Marcin
 • Ciapała Jerzy
 • Cieślicki Jakub
 • Dąbrowska Elżbieta
 • Dąbrowski Kamil
 • Deboa Aleksander
 • Doskocz Artur
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga
 • Gilewska Anna
 • Grygoruk Joanna
 • Grzybkowska Elżbieta
 • Grzywna-Kadłubowska Monika
 • Habrat Łukasz
 • Huninik Renata
 • Jagiełło Magdalena
 • Jagiełło Witold
 • Jagodziński Radosław
 • Janicki Rafał
 • Jeżowska Sylwia
 • Jędrzejewska Ewa
 • Jędrzejewski Adam
 • Judek Krzysztof
 • Klich Aleksandra
 • Klonek-Sydor Diana
 • Koleśnik-Komor Aleksandra
 • Korejwo Łukasz
 • Korszewska Katarzyna
 • Kowalewski Mariusz
 • Krawczunas-Kowalczyk Anna
 • Kryń Maria
 • Kubaj Krystyna
 • Kurdyła Anna
 • Kuśmirczuk Paweł
 • Kuźmińska Anna
 • Kuźmiński Albert
 • Leszczyńska Natalia
 • Licht Bożena
 • Lipiński Paweł
 • Łęczyńska-Smoter Małgorzata
 • Makowski Krystian
 • Malek Anna
 • Martyniuk-Placha Joanna
 • Maruszewska Joanna
 • Matusiak Karol
 • Matuszkiewicz Marcin
 • Mazurek-Różynek Anna
 • Mazurkiewicz Stefan
 • Michalak Bartosz
 • Mijal Przemysław
 • Nahajowska Eliza
 • Niciejewska Ewa
 • Niciejewski Łukasz
 • Niedźwiecka Małgorzata
 • Ogonowski Karol
 • Olszewski Sebastian
 • Oryl Andrzej
 • Parus Magdalena
 • Parus Tomasz
 • Piaseczny Grzegorz
 • Picheta Tomasz
 • Piskor Izabela
 • Potocka Joanna
 • Przeworska Alicja
 • Puchała Maciej
 • Pustułka Anna
 • Rudnik-Mijal Małgorzata
 • Sadowska Wioleta
 • Skiba Aleksandra
 • Skrzypczak-Aszkiłowicz Anna
 • Sobczak Kacper
 • Soswa Łukasz
 • Stawarczyk Marek
 • Stępień Konrad
 • Straszewska Magdalena
 • Sydor Piotr
 • Szalkiewicz Patrycja
 • Szarłata Rafał
 • Szulc Grzegorz
 • Tobolewski Artur
 • Tymoszuk-Lewandowska Marta
 • Uniejewski Jan
 • Wacinkiewicz Daniel
 • Wawryniuk-Barańska Joanna
 • Wesołowski Krzysztof
 • Wiktorczyk Karolina
 • Wites Krzysztof
 • Witkowski Wojciech
 • Ziółkowski Bartłomiej
 • Zwarycz Paweł
 • Żejmo-Prawicka Lucyna

Przedstawiciele aplikantów:
Brożyński Bartosz
Piliman Karolina
Płachecki Sebastian