Organy OIRP

XI kadencja (2020-2024)

Dziekan

Przemysław
Mijal

DZIEKAN

Prezydium Rady

Anna
Biel

WICEDZIEKAN

Piotr
Sydor

SEKRETARZ

Adam
Jędrzejewski

SKARBNIK

Albert
Kuźmiński

RZECZNIK PRASOWY

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Członkowie Rady

Jakub
Cieślicki

Radosław
Jagodziński

Mariusz
Kowalewski

Bożena
Licht

Paweł
Lipiński

Małgorzata
Łęczyńska-Smoter

Joanna
Maruszewska

Marcin
Matuszkiewicz

Kacper
Sobczak

Lucyna
Żejmo-Prawicka

Rzecznik Dyscyplinarny

Błażej
Baumgart

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Deboa Aleksander
 • Jeżowska Sylwia
 • Kuncer-Misztal Ewa
 • Niciejewski Łukasz
 • Nowak-Zaręba Patrycja
 • Parus Magdalena
 • Parus Tomasz

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Izabela
Piskor

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta
Grzybkowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCej

 • Brykczyńska-Grudzińska Aleksandra
 • Chmielewski Marcin
 • Dąbrowski Kamil
 • Huninik Renata
 • Jędrzejewska Ewa
 • Malek Anna
 • Nahajowska Eliza 
 • Niciejewska Ewa
 • Oryl Andrzej
 • Rudnik-Mijal Małgorzata
 • Szalkiewicz Patrycja
 • Wites Krzysztof
 • Zwarycz Paweł

Komisja rewizyjna

Kinga
Flaga-Gieruszyńska

PRZEWODNICZĄCA

Joanna
Potocka

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

 • Biernacka Małgorzata
 • Tymoszuk-Lewandowska Marta
 • Uniejewski Jan

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

 • Biel Anna

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 • Biel Anna
 • Jędrzejewski Adam
 • Judek Krzysztof
 • Maruszewska Joanna
 • Matuszkiewicz Marcin
 • Mazurkiewicz Stefan
 • Mijal Przemysław
 • Sydor Piotr

Delegaci na Zgromadzenie Izby

 • Ahl Elżbieta
 • Baumgart Błażej
 • Bednarski Radosław
 • Biel Anna
 • Biernacka Małgorzata
 • Bołzan Konrad
 • Bór Aleksandra
 • Brykczyńska-Grudzińska Aleksandra
 • Cała-Wacinkiewicz Ewelina
 • Chmielewski Marcin
 • Ciapała Jerzy
 • Cieślicki Jakub
 • Dąbrowska Elżbieta
 • Dąbrowski Kamil
 • Deboa Aleksander
 • Doskocz Artur
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga
 • Gilewska Anna
 • Grygoruk Joanna
 • Grzybkowska Elżbieta
 • Grzywna-Kadłubowska Monika
 • Habrat Łukasz
 • Huninik Renata
 • Jagiełło Magdalena
 • Jagiełło Witold
 • Jagodziński Radosław
 • Janicki Rafał
 • Jeżowska Sylwia
 • Jędrzejewska Ewa
 • Jędrzejewski Adam
 • Judek Krzysztof
 • Klich Aleksandra
 • Klonek-Sydor Diana
 • Koleśnik-Komor Aleksandra
 • Korejwo Łukasz
 • Korszewska Katarzyna
 • Kowalewski Mariusz
 • Krawczunas-Kowalczyk Anna
 • Kryń Maria
 • Kubaj Krystyna
 • Kurdyła Anna
 • Kuśmirczuk Paweł
 • Kuźmińska Anna
 • Kuźmiński Albert
 • Leszczyńska Natalia
 • Licht Bożena
 • Lipiński Paweł
 • Łęczyńska-Smoter Małgorzata
 • Makowski Krystian
 • Malek Anna
 • Martyniuk-Placha Joanna
 • Maruszewska Joanna
 • Matusiak Karol
 • Matuszkiewicz Marcin
 • Matwiejczuk Agnieszka
 • Mazurek-Różynek Anna
 • Mazurkiewicz Stefan
 • Michalak Bartosz
 • Mijal Przemysław
 • Nahajowska Eliza
 • Niciejewska Ewa
 • Niciejewski Łukasz
 • Niedźwiecka Małgorzata
 • Ogonowski Karol
 • Olszewski Sebastian
 • Oryl Andrzej
 • Parus Magdalena
 • Parus Tomasz
 • Piaseczny Grzegorz
 • Picheta Tomasz
 • Piskor Izabela
 • Potocka Joanna
 • Przeworska Alicja
 • Puchała Maciej
 • Pustułka Anna
 • Rudnik-Mijal Małgorzata
 • Sadowska Wioleta
 • Skiba Aleksandra
 • Skrzypczak-Aszkiłowicz Anna
 • Sobczak Kacper
 • Soswa Łukasz
 • Stawarczyk Marek
 • Stępień Konrad
 • Straszewska Magdalena
 • Sydor Piotr
 • Szalkiewicz Patrycja
 • Szarłata Rafał
 • Szulc Grzegorz
 • Tobolewski Artur
 • Tymoszuk-Lewandowska Marta
 • Uniejewski Jan
 • Wacinkiewicz Daniel
 • Wawryniuk-Barańska Joanna
 • Wiktorczyk Karolina
 • Wites Krzysztof
 • Witkowski Wojciech
 • Ziółkowski Bartłomiej
 • Zwarycz Paweł
 • Żejmo-Prawicka Lucyna

Przedstawiciele aplikantów:

Myć Piotr
Długosz Maja
Piekielska Izabela