Logo OIRP

Logo OIRP w Szczecinie

Zgodnie z uchwałą nr 527/VIII/2010 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011 r. (zmienionej uchwałą nr 148/X/2016) w sprawie logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie są uprawnieni do używania logo w informacjach o działalności zawodowej oraz na papierach firmowych pod warunkiem zachowania zasad określonych w Księdze znaku

Poniżej znajduje się plik do pobrania loga OIRP w Szczecinie