Szkolenie ZUS – Przeprowadzenie przez płatników składek kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich

Więcej informacji

Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?

W imieniu Wolters Kluwer Polska pragnę zaprosić Państwa do udziału w konferencji: „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?”, która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. Celem konferencji jest przybliżenie wprowadzanych w Kodeksie postępowania cywilnego zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, jak również pogłębiona refleksja nad tym czy wprowadzone przepisy proceduralne przyczynią się do usprawnienia postępowania cywilnego. Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się
platformą wymiany opinii w zakresie stosowania prawa procesowego.

Program konferencji został przygotowany we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z dr. hab. Tadeuszem Zembrzuskim na czele. Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu Najwyższego i sądów
powszechnych, doświadczonych radców prawnych i adwokatów, radcy Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego, m.in. w osobach:

  • Prezesa SN w stanie spoczynku prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego;
  • Sędziego SN Jacka Gudowskiego;
  • Sędzi SN dr. hab. prof. UJ Marty Romańskiej;
  • radcy PGRP Małgorzaty Sieńko;
  • Sędziego SN prof. dr. hab. Karola Weitza;
  • radcy prawnego dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego;
  • radcy prawnego dr. hab. prof. UWr Łukasza Błaszczaka.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program konferencji.

Joanna Rossa
Dyrektor Rynku Kancelarie Prawne
Wolters Kluwer Polska

Więcej informacji

Szkoła Prawa Niemieckiego

Więcej informacji

Studia podyplomowe “Prawo Ochrony Konsumentów

Więcej informacji

Szkolenie dla praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Więcej informacji

Konferencja OIRP w Szczecinie i SIODO

Temat główny – „PRZY~RODO~WE” synteza doświadczeń ADO i IODO

Data wydarzenia: 20 listopada 2019 – Szczecin

Więcej informacji

Sympozjum naukowe “Prawa człowieka a bezpieczeństwo obywatelskie”

Informację o sympozjum mogą Państwo pobrać z linku poniżej:

Informacje o sympozjum

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie przedstawia ofertę studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) edycja 9”.

Czas trwania 2 semestry,
łącznie: 218 godzin,
rozpoczęcie zajęć od: 11.05.2019 r.

szczegółowe informacje  https://wsap.szczecin.pl/studia-podyplomowe/inspektor-ochrony-danych-osobowych/