Szkolenia pozostałe i konferencje

Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji zadecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia br.

Dodatkowo resort wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

Pełny komunikat Ministerstwa można przeczytać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedzie-wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen

Materiały i szkolenia dotyczące e-Doręczeń:

Wspierając radców prawnych w dostosowaniu się do nowych wymogów, KIRP stworzyła kompleksowy poradnik „Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych”, pokazujący krok po kroku jak założyć i obsługiwać skrzynkę do e–Doręczeń. Materiał przesyłamy w załączniku.

Ponadto KIRP udostępnia radcom prawnym na platformie e-KIRP materiał instruktażowy w formie e-booka, opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy we współpracy z Wolters Kluwer Polska, który swoim patronatem objęła KIRP.

Radcowie i aplikanci mogą także wziąć udział w szkoleniach online realizowanych przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, które swoim patronatem objęła KIRP:

– „e-Doręczenia dla profesjonalnych pełnomocników, czyli nowy sposób kontaktów z organami”, które odbędzie się 27 listopada o godz. 14.00. Rejestracja pod linkiem: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/e-doreczenia-dla-profesjonalnych-pelnomocnikow-czyli-nowy-sposob-kontaktow-z-organami-,3360.html
– „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”, które odbędzie się 28 listopada o godz. 15.00. Rejestracja pod linkiem: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/e-doreczenia-co-nalezy-wiedziec-przed-10-grudnia#rejestracja

Na platformie e-KIRP zostało już udostępnione nagranie webinaru „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”.

Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych

Szkolenie: „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Rady Radców Prawnych przekazujemy informację o szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

Na mocy porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy są uprawnieni do bezpłatnego udziału w szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów sędziego i asystentów prokuratora, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Swoim zakresem obejmują zasady prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Podczas szkoleń omówione zostaną kwestie związane z m.in.: przemocą wobec dziecka, funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych w aspekcie ich udziału w czynnościach procesowych, taktyki i techniki przesłuchania małoletniego, zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia jako zasady realizacji dobra dziecka oraz realizacją czynności procesowych z udziałem małoletnich w postępowaniu karnym.

Szkolenie jest pierwszym wydarzeniem z rozpoczynającego się cyklu wydarzeń poświęconym problematyce reprezentacji dziecka.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz rejestracyjny przy użyciu poniższego linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

Dane zgłoszonych uczestników zostaną przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która następnie prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy instrukcję wraz z informacjami umożliwiającymi założenie konta na platformie dedykowanej części szkolenia, która realizowana będzie w formie online (część pierwsza szkolenia).

Cześć pierwsza (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) szkolenia odbywa się w trybie online i składa się z bloku psychologicznego i prawnego. Część druga o charakterze warsztatowym (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) będzie przebiegać stacjonarnie.

Za udział w całym szkoleniu (części teoretycznej oraz praktycznej) radcowie prawni mogą otrzymać punkty szkoleniowe. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z par. 3 pkt. 1 i 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz par. 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku uczestnikom zostaną przyznane 32 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

 W tym celu uczestnicy szkolenia powinni przedłożyć właściwej OIRP certyfikat, który będzie możliwy do pobrania z platformy szkoleniowej KSSIP po ukończeniu całego kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

Szkolenia w poszczególnych miastach organizowane są w następujących terminach:

Data szkolenia stacjonarnego Miasto szkolenia stacjonarnego Szkolenie online
18.10.2023 Katowice (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
31.10.2023 Wrocław termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.11.2023 Wrocław

Częstochowa

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.11.2023 Olsztyn (2 grupy)

Białystok (2 grupy)

Sieradz

Warszawa (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
22.11.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.11.2023 Ostrołęka (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
28.11.2023 Świdnica

Opole

Tarnów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
29.11.2023 Gdańsk

Kraków (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
30.11.2023 Jelenia Góra termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.12.2023 Kalisz termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.12.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
11.12.2023 Bielsko-Biała (2 grupy)

Konin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.12.2023 Sosnowiec

Siedlce

Warszawa (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.12.2023 Poznań (2 grupy)

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.01.2024 Zielona Góra (2 grupy)

Lublin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
09.01.2024 Poznań (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
10.01.2024 Elbląg termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
16.01.2024 Wrocław (2 grupy)

Płock

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
17.01.2024 Warszawa (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.01.2024 Koszalin

Kraków (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
24.01.2024 Szczecin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.02.2024 Bydgoszcz (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.02.2024 Toruń (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.02.2024 Wrocław termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
15.02.2024 Lublin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
20.02.2024 Tarnobrzeg

Gliwice (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.02.2024 Katowice (2 grupy)

Rzeszów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.03.2024 Przemyśl

Radom (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.03.2024 Legnica termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.03.2024 Zamość termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.03.2024 Kraków (2 grupy)

Gdańsk (2 grupy)

Szczecin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.03.2024 Kielce (2 grupy)

Warszawa (2 grupy)

Koszalin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

Poniżej link do zgłoszenia:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

Rekrutacja do Szkoły Prawa Litewskiego na kolejny rok akademicki 2023/2024

Szanowni Państwo!

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Litewskiego.  Szkoła ta została powołana w celu krzewienia wiedzy na temat litewskiego porządku prawnego. Partnerem Strategicznym inicjatywy jest Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

Zajęcia, w wymiarze 41 godzin, prowadzone są on-line w języku angielskim i realizowane będą w I semestrze roku akademickiego 2023/2024 w godzinach popołudniowych. Przedmioty realizowane w ramach Szkoły obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy i mediacji.

Zaproszenie do udziału w Szkole Prawa Litewskiego kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły.

Udział w zajęciach Szkoły jest nieodpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/e/JES5fP90gE

Rekrutacja do Szkoły Prawa Litewskiego na kolejny rok akademicki 2023/2024 trwa do 31 października 2023 r.

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych – 29 września 2023 r.

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych – 29 września 2023 r.

Projekt „System wsparcia przyjmowania małoletnich migrantów bez opieki w Polsce” wrzesień-październik 2023 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza prawników i prawniczki zainteresowanych ochroną praw dzieci i chętnych  do przyjęcia roli kuratora lub kuratorki małoletnich cudzoziemców bez opieki, do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-mentoringowym.

Funkcja kuratora małoletniego cudzoziemca bez opieki polega na prawnej reprezentacji dziecka w ściśle określonych procedurach administracyjnych lub sądowych. Od lat liczba osób, które są gotowe podjąć się pełnienia tej funkcji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Podjęcie wyzwania w postaci przyjęcia roli kuratora lub kuratorki da szansę małoletnim przebywającym w Polsce bez opieki na uregulowanie swojego statusu i skupieniu się na adaptacji do przebywania w nowym dla nich kraju i rozwijania swojego potencjału zamiast wielomiesięcznego (lub wieloletniego) zawieszenia pomiędzy procedurami.

Celem projektu jest zapewnienie małoletnim cudzoziemcom  bez opieki, przebywającym w strzeżonych ośrodkach lub placówkach-opiekuńczo wychowawczych, reprezentacji prawnej w postaci wykwalifikowanych kuratorów mogących prowadzić ich sprawy w pobliżu ich miejsca przebywania, jak również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie szkoleń i sieciowania.  Ważnym  elementem projektu będzie utworzenie struktury  wsparcia i współpracy zarówno pomiędzy zaangażowanymi placówkami jak też kuratorami.

W ramach projektu oferujemy:  

 • szkolenia (wrzesień-październik 2023)
 • wsparcie mentorskie
 • wsparcie językowe
 • partycypację w pokryciu kosztów związanych z pełnieniem funkcji kuratora/ki. 

PUNKTY SZKOLENIOWE

 • radcowie prawni: 1 punkt szkoleniowy za 45 min. wykładu,
 • adwokaci 1 punkt szkoleniowy za 1 godz. wykładu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

W załączeniu program szkoleń oraz opis projektu.

Program szkoleń _ SWMCBO

Opis projektu _SWMCBO

Zgłoszenia przyjmujemy do  27.08.2023 przez formularz:

https://forms.gle/c5Pyp2VuQuXwEuAv8

Seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law” -16 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law”.
Prywatne prawo jednolite odgrywa ogromną rolę w obrocie międzynarodowym. Unifikacja zasad dotyczących określonych instytucji prawnych ułatwia wymianę handlową i sprzyja współpracy międzynarodowej. Prowadzi do obniżenia kosztów transakcji oraz zmniejsza ryzyko sporów sądowych, a także zjawiska forum shopping.
Zmieniający się świat stawia nowe wyzwania także przed jednolitym prawem prywatnym.
1. W jaki sposób zapewnić, by instrumenty prawa jednolitego były stosowane tak samo w poszczególnych państwach?
2. Czy jest szansa na unifikację prawa w nowych obszarach powstających w wyniku gwałtownego rozwoju technologicznego (sztuczna inteligencja, pojazdy autonomiczne)?
3. Czy instrumenty o charakterze soft law mogą służyć ujednolicaniu prawa prywatnego?
Te trzy zagadnienia będą przedmiotem seminarium odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 10:30.
Prelegentami podczas seminarium będą wyjątkowi znawcy prezentowanych tematów:
-David Glass, Senior Lecturer in Law z Uniwersytetu w Cardiff (Wielka Brytania), który przedstawi ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa dotyczące art. 24 ust. 4 konwencji CMR w świetle zasad interpretacji konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów;
– dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Igor Vio z Uniwersytetu w Rijece, którzy zaprezentują ostatnie postępy w zakresie regulacji dotyczących statków autonomicznych (MASS);
– dr Dominik Sypniewski, Politechnika Warszawska, które przedstawi rolę standardów FIDIC w usuwaniu barier odnoszących się do umów o świadczenie usług;
– prof. dr. sc. Emir Sudžuka, Uniwersytet „VITEZ”, Bośnia i Hercegowina, który wygłosi wykład pod tytułem „Wyzwania reformy prawa prywatnego w Bośni i Hercegowinie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”.
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym – w sali 217 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17a oraz na platformie MS Teams.
Uczestnicy, pragnący wziąć udział zdalny, proszeni są o rejestrację pod następującym adresem: https://bit.ly/seminar_wpia
Po rejestracji uczestnicy otrzymają link do dołączenia do seminarium na platformie MS Teams.
Za udział w seminarium, które jest bezpłatne- każdy radca prawny otrzyma 5 punktów szkoleniowych.
Organizatorem seminarium jest Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bezpłatny webinar – „Szczególna rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach gospodarczych”.

Szanowni Państwo,

na prośbę Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w ramach projektu UE przekazujemy informację o nieodpłatnym szkoleniu webinar online o tematyce:

Szczególna rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach gospodarczych”, na którym omówione zostaną nowe obowiązki pełnomocników zawodowych w świetle obecnych i nadchodzących nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 1 lipca 2023.

Termin webinaru online: 17 maja 2023 r. godz. 17:00-20:15.

Bardzo prosimy o przekazanie informacji radcom prawnym  i adwokatom celem możliwości podniesienia kwalifikacji zgodnie z aktualnym cyklem szkoleniowym.

Link do webinarów i zapisów:

https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl

Ten jak i inne webinary są nieodpłatne finansowane ze środków UE w ramach ogólnopolskiego projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Szkolenie na platformie e-KIRP dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych

– 23 marca 2023 r.

 

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych uprzejmie informuję, że na platformie Krajowej Izby Radców Prawnych będzie przeprowadzone szkolenie pt. „Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu”.

Wykładowcą będzie dr Piotr Zimmerman. Szkolenie odbędzie się dnia 23 marca 2023 r.  o godz. 17:00. Proszę logować się bezpośrednio na platformie e-kirp.

Z pozdrowieniami

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Szkolenia wyjazdowe I półrocze 2023 r. organizowane przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na cykl szkoleń, które w pierwszej połowie 2023r. zaplanowała w urokliwych miejscach naszego kraju w Krynicy Zdrój, w Zakopanem oraz w Kołobrzegu.ZA KAŻDE NASZE SZKOLENIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

1/ 30.03 -2.04.2023r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.

Tematyka :

 1. Najczęściej popełniane błędy procesowe pełnomocników w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych ( w tym dowód z zeznań świadka na piśmie oraz dowód z opinii biegłego z innego postępowania),

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach  dr Łukasz Zamojski

obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

 1. Czynności pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia, między innymi:

–  obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym,

–  udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych,

–  udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania,

– prawo przeglądania akt sprawy, porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania, zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym,

–  subsydiarny akt oskarżenia,

–  obrońca i pełnomocnik w postepowaniu przed sądem I instancji,

wykładowca radca prawny Agnieszka Kot

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, następnie wpisana na listę radców prowadzoną  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową koncentruje na świadczeniu pomocy prawnej głównie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego oraz karnego i administracyjnego poprzez współpracę w zakresie obsługi jednostek samorządowych, a przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych.

 1. Najnowsze zmiany w prawie pracy.

   Praca zdalna, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

wykładowca radca prawny Karol Siergiej

Jeden z czołowych ekspertów prawa pracy w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, pracowniczych sporów sądowych, wynagradzania pracowników, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy.

 1. „Jak budować i wzmacniać swoją SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ a tym samym DBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN w świecie pełnym zmienności i niepewności.”

wykładowca Sabina Kamińska

 Coach ICF, Trener Biznesu, Konsultant Rozwoju Organizacji, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej Przestrzeń Rozwoju. Praktyk w zakresie stosowania, interpretacji i przekazywania informacji zwrotnej  z badania narzędziami psychometrycznymi w projektach diagnostycznych dla biznesu, m.in. dokonuje diagnozy potencjału w oparciu o narzędzie Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI® oraz „Siłę i Odporność Psychiczną” Liderów i całych Zespołów –  wykorzystując metodologię  kwestionariusza MTQ PLUS– AQR International. Zrealizowała ponad 8000 godzin pracy w formie warsztatów, szkoleń, coachingów grupowych i indywidualnych, skupiając się na tematyce przywództwa, zarządzania pracą zespołów, przechodzenia przez zmiany i efektywności osobistej.

2/ 11-14.05.2023 hotel „ Mercury” Zakopane

Tematyka:

 1. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym,

    Kara umowna w praktyce sądowej,

    Odsetki cywilnoprawne.

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów:  Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego,  Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

 1. Gesty, mikroekspresje i słowa, które mają moc. Wystąpienia publiczne praktycznie.

    „Pierwszy krok nigdy nie jest do tyłu”. O zarządzaniu zmianą.

     Etykieta w komunikacji biznesowej.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

3/ 1-4.06.2023 hotel „Ikar Plaza” Kołobrzeg

Tematyka:

 1. Obowiązki pełnomocników procesowych,

– doręczenia w toku postępowania cywilnego ,

–  postępowanie apelacyjne i zażaleniowe– stan obecny i projektowane zmiany,

–  Postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne.

wykładowca Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

 1. Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie.

wykładowca psycholog Ewa Laus

psycholog, trener PTP. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menadżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków. Wykładowca w Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Sopocie. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w obszarze związanym z: rozwój kompetencji menedżerskich (przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja, zarządzanie zmianą, oceny pracowników), Szkolenia ogólnorozwojowe (efektywność osobista, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji, podejmowanie decyzji), Coaching, zarządzanie coachingowe.  Współpracowała przy tworzeniu standardów obsługi Klienta, budowaniu systemów ocen pracowniczych, programach rozwoju talentów oraz systemów kompetencji. Współuczestniczyła w tworzeniu i realizacji projektu dla PGZ i Prezesów Spółek współpracujących,  związanego z wdrażaniem zmian, tworzeniem misji i wizji organizacji, kształtowaniem kultury organizacyjnej i komunikacją w projekcie zmiany. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe dostosowane do kultury organizacyjnej. Realizuje coaching indywidualny i grupowy skoncentrowany na rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji w organizacji.

 

Areopag o pojmowaniu praworządności – relacja live 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu naukowo-społecznym, pt. Areopag o pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?, które jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej III Konferencji Naukowej imienia profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”.

Areopag odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 i będzie on transmitowany na żywo w Internecie na portalach Facebook i YouTube WPiA US oraz na stronie portalu wSzczecinie.pl.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3k2ONpOqg

Rolę areopagitów przyjęli prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Obrady Areopagu poprowadzi red. Jacek Żakowski. Przebieg dyskusji na bieżąco będzie ilustrował gość specjalny – sędzia Arkadiusz Krupa, znany jako autor satyrycznych rysunków, które umieszcza na stronie Ślepym Okiem Temidy.  

Przedsięwzięcie to jest oryginalnym formatem dyskusji, która ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców.  

W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników.  

Praworządność w rozumieniu prawniczym była w ostatnich latach nie bez powodu przedmiotem wielu dyskusji. Licznie występujące w niej głosy wymagają nomen omen reasumpcji oraz postawienia kropki nad „i”. Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować to zagadnienie. 

Serdecznie zapraszamy!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.