Szkolenia pozostałe i konferencje

Międzynarodowa Konferencja na temat Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa – Gdańsk – 13-14 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

„Z okazji 40-lecia powstania samorządu radców prawnych w Polsce, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w „Biznes. Algorytm. Prawo. Międzynarodowej Konferencji na temat Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2022 r. w Radisson Hotel & Suites Gdansk.

Konferencja, uświetniająca jubileusz największego samorządu prawniczego w Polsce została przygotowana we ścisłej współpracy z instytucjami   akademickimi oraz licznymi partnerami   biznesowymi. Daje to gwarancje, że poruszane zagadnienia będą dotyczyć kluczowych spraw związanych z istotnymi potrzebami współczesnego biznesu przy jednoczesnym uwzględnieniu i zaprezentowaniu licznych innowacyjności technicznych wykorzystywanych do obsługi klienta w branży prawniczej.

W załączeniu wstępny program Konferencji.

https://www.bal-conference.com/

Konferencja BRPO „Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zbliża się konferencja pt. „Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”, która odbędzie się w dniu  9 września 2022 roku w godzinach 10:00-16:00.

W wydarzeniu można wziąć udział poprzez dołączenie do transmisji.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PBB4JF7fl7I

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Program konferencji

10:00    Otwarcie konferencji – dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

I część konferencji – Przedmiot spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczących KOZZD

10:20     Sprawy przed ETPC z perspektywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – dr Marcin Szwed, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

10:45     Funkcjonowanie KOZZD a art. 3 EKPC – wnioski z wizytacji KMPT – Rafał Kulas, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, BRPO

11:10     Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawach dotyczących KOZZD przed ETPC – adw. Anna Wilińska-Zelek, adw. Mateusz Bogacz, Naczelna Rada Adwokacka

11:35     Terapia w ramach detencji prewencyjnej – codzienna praktyka i przyszłe wyzwania – dr Wojciech Grudka, Kierownik Oddziału Terapeutycznego KOZZD w Gostyninie

12:00     Dyskusja

12:30     Lunch

II część konferencji – Zagraniczne rozwiązania dotyczące detencji prewencyjnej

13:15     Placówki dla osób stwarzających zagrożenie w Niemczech – Irena Wilke, Zakład Karny w Rosdorf, Niemcy

13:45     Rozwiązania holenderskie dot. osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa – Peter Braun, psycholog, psychoterapeuta, Holandia; Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14:25     Dyskusja

15:00     Przerwa kawowa

III część konferencji – Zmiany legislacyjne

15:20     Ocena projektu nowelizacji ustawy z 22.11.2013 r – dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

15:40     Podsumowanie konferencji – dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencję prowadzi: dr Ewa Dawidziuk, Dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar, BRPO

Zaproszenie na transmisję konferencji (program)

Klauzula informacyjna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie rozpowszechniony w postaci materiałów promujących wydarzenie na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Biura RPO,
  • Twój aktywny udział poprzez zadawanie pytań lub pozostawienie komentarza jest równoznaczny ze zgodą na rejestrację i dalsze rozpowszechnianie takich danych jak Twój wizerunek, wypowiedź, nazwa użytkownika mediów społecznościowych,
  • NIE będziemy Cię profilować, czyli automatycznie przypisywać lub przewidywać Twoich zachowań, preferencji czy postaw,
  • PAMIĘTAJ: w każdym momencie możesz odwołać zgodę oraz zwrócić się do Biura RPO o dostęp do swoich danych. Wystarczy napisać na adres Biura RPO (poniżej) lub adres e-mail: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl. Cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

Nowe szkolenie na platformie e-learningowej „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.”

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Rady Radców Prawnych, uprzejmie informujemy, że na platformie e-learningowej e-kirp.pl zostało umieszczone szkolenie „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.”

Szkolenie dotyczy zmian w zakresie podatków dochodowych, które mogą wywierać istotny wpływ na sytuację finansową kancelarii oraz osób je prowadzących –  zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, kto może dokonać zmian sposobu opodatkowania i kiedy warto to zrobić, kto zyskał a kto stracił na nowych rozwiązaniach Polskiego Ładu. Dowiesz się również, jaka forma prowadzenia działalności w branży prawniczej jest najbardziej opłacalna.

Szkolenie „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.” poprowadził prof. Adam Mariański – prawnik i doradca podatkowy, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki. Prof. Mariański jest Prezesem Polskiego Instytutu Analiz Ekonomiczno-Prawnych, a także Partnerem Zarządzającym w Mariański Group. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego. Jest autorem ponad dwustu publikacji z tej dziedziny.

Radcowie prawni, którzy ukończą szkolenie otrzymają 4 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

https://kirp.pl/polski-lad-2-0-po-zmianach-od-1-lipca-2022-szkolenie-na-platformie-e-kirp-pl/

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji – zapraszamy do udziału biernego w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2022 r. w formule zdalnej za pośrednictwem MS Teams. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://konferencja-mklodawski.usz.edu.pl/zapisy/

Bezpośrednie linki do formularzy rejestracyjnych:

formularz rejestracyjny (panele eksperckie 11-12 maja 2022 r.)

formularz rejestracyjny (I panel młodych 12 maja 2022 r.)

formularz rejestracyjny (I panel młodych 12 maja 2022 r.)

Zachęcamy również do śledzenia:

Program OKN im. M. Kłodawskiego (04.05)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dylematy wokół prawa do sądu”, w której OIRP Szczecin jest współorganizatorem wraz z Uniwerystetem Szczecińskim Wydział Prawa i Administracji, Zespołem badawczym „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”, Naczelnyn Sądem Administracyjnym oraz Stowarzyszeniem Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do działu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Dylematy wokół prawa do sądu”, której jako Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie mamy zaszczyt być współorganizatorem. Pozostałymi organizatorami są: Uniwerystet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Zespół badawczy „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 28 kwietnia 2022 r. Stanowi kontynuację cyklicznego przedsięwzięcia naukowego, zainaugurowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 r. Głównym założeniem Konferencji jest podjęcie szerokiej debaty na temat aktualnych i kluczowych z punktu widzenia praw obywateli i funkcjonowania państwa, problemów. Celem tegorocznej edycji Konferencji jest podjęcie szerokiej debaty na temat prawa do sądu, jako jednego z kluczowych, konstytucyjnych praw człowieka.

Patronat honorowy nad Konferencja objęli: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz czasopismo „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji rozważania zamierzamy skoncentrować na poszczególnych elementach prawa do sądu, w szczególności na:

1) prawie dostępu do sądu;

2) prawie do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej;

3) prawie do sprawiedliwego wyroku sądowego;

4) zagadnieniu egzekwowania orzeczeń sądowych;

5) prawie do odpowiedniego ukształtowania ustroju i organizacji organów rozpoznających sprawy.

Szczegóły Konferencji znajdują się w załączonym pliku:

Dylematy wokół prawa do sądu – program konferencji

Jednocześnie, w konsekwencji pozostawania przez nasz samorząd współorganizatorem Konferencji, udział w niej przez radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie wiąże się z uzyskaniem 5 punktów szkoleniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/registration/1i2Jr2NFVUScBaOYpD8jYg,vnfqoB2QWUeza6gQSfjk1Q,4R3WSp4FxkOt0IpHPyciNg,y_KrQRuDfEGpC7NbTJzFrA,ziexjgWi9kiIUkTUOSaGRA,a5D230T_AEeUXWkwa3vHBA?mode=read&tenantId=af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362

Na zgłoszenia udziału biernego oczekujemy do 26 kwietnia 2022 r.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2007280656145705

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.