Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 1166_XI_2023  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2024.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoriaAkademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15 ( sala łączona 22-24)

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2024 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://aplikanci.kirp.pl/index/index/wybor_izby/szczecin na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta.

Zmiany w planie:
1. Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne”  SSR Jakubem Idziorkiem zaplanowane w dniach 25-26.01.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 15-16.02.2024 r., w godz. 10.30-12.45.
2. Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” SSO Tomaszem Radkiewiczem zaplanowane w dniach 25-26.01.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 01-02.02.2024 r., w godz. 10.30-12.45.
3.
Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” z SSA Krzysztofem Górskim zaplanowane w dniach 16-17.05.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 9-10.05.2024 r., godz. 13.00-16.00, natomiast ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” z r. pr. Joanną Maruszewską odbędą się w dniach 16-17.05.2024 r.  godz. 16.15-19.15.

 

 

 

 

 

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 1164_XI_2023 ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2024.