Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 179/XI/2020 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2021.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 24

plan I rok– załącznik do uchwały

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla I roku zajęcia będą prowadzone w czwartki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.

2. Wykład z Prawa cywilnego z SSA Edytą Buczkowską-Żuk zaplanowany na dzień 28.01.2021 r. zostanie zrealizowany w dniu 11.02.2021 r. od godziny 12.15 do 15.15, natomiast wykład z Prawa cywilnego z SSR Jakubem Idziorkiem odbędzie się  dnia 28.01.2021 r. w godzinach od 13.00 do 15.15.
3. Zmiana w planie w dniu 11.03.2021 r., ćwiczenia z Prawa cywilnego z r.pr. Danielem Dąbrowskim zostały przeniesione na dzień 18.03.2021 r. w godzinach 13.00-16.00, natomiast ćwiczenia z Prawa cywilnego z r.pr. Joanną Maruszewską odbędą się w dniu 11.03.2021 r. od godz. 13.00 do 16.00.
4. Ćwiczenia dla gr A zaplanowane na dzień 08.09.2021 r. zostaną zrealizowane w dniu 29.09.2021 r. od godziny 11.15 do 12.45 , z r. pr. Joanną Maruszewską “Postępowanie cywilne”.
5. Ćwiczenia dla gr B zaplanowane na dzień 09.09.2021 r. zostaną zrealizowane w dniu 23.09.2021 r. od godziny 17.15 do 18.45 , z r. pr. Joanną Maruszewską “Postępowanie cywilne”.