Rada OIRP w Szczecinie Uchwalą 537/XI/2021 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2022.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla I roku aplikacji odbywać się będą w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM do dnia 13 lutego 2022 roku.

ćwiczenia – 

wykłady – 

plan I rok– załącznik do uchwały

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2022 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://aplikanci.kirp.pl/index/index/wybor_izby/szczecin na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta.

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla I roku zajęcia będą prowadzone w czwartki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.