Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 853/X/2018  zmienioną Uchwałą 853/X/2018 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2019.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

Uwaga: Jednorazowo zajęcia dla gr A w dniu 20.02.2019 r. odbędą się w budynku WSB.

wykłady – WSB – Wyższa Szkoła Bankowa, aleja Wojska Polskiego 128 w Szczecinie sala 301 (III piętro).

1. Wykłady z Postępowania cywilnego z SSR Tomaszem Radkiewiczem zaplanowane w dniu: 4.04.2019 r. zostaną zrealizowane w dniu: 16.05.2019 r. od godz. 15.00 (4h), natomiast wykłady z Prawa ubezpieczeń społecznych z SSA Beatą Górską zaplanowane w dniu: 16.05.2019 r. zostaną zrealizowane w dniu: 4.04.2019 r. od godz. 13.00 (4h).