Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 853/X/2018  zmienioną Uchwałą 853/X/2018 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2019.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

Uwaga: Jednorazowo zajęcia dla gr A w dniu 20.02.2019 r. odbędą się w budynku WSB.

wykłady – WSB – Wyższa Szkoła Bankowa, aleja Wojska Polskiego 128 w Szczecinie sala 301 (III piętro).

1. Wykłady z Postępowania cywilnego z SSR Tomaszem Radkiewiczem zaplanowane w dniu: 4.04.2019 r. zostaną zrealizowane w dniu: 16.05.2019 r. od godz. 15.00 (4h), natomiast wykłady z Prawa ubezpieczeń społecznych z SSA Beatą Górską zaplanowane w dniu: 16.05.2019 r. zostaną zrealizowane w dniu: 4.04.2019 r. od godz. 13.00 (4h).

2. Ćwiczenia z Prawa pracy prowadzone przez SSR Konrada Kujawę w dniu 20.06.2019 r. dla Grupy B z powodu święta Bożego Ciała wypadającego na ten dzień przesunięte zostały na dzień 21.06.2019 r. godziny bez zmian.

3. Ćwiczenia z Prawa ubezpieczeń społecznych prowadzone przez SSA Beatę Górską w dniu 13.06.2019 r. (4h) dla Grupy B z przyczyn osobistych są odwołane. Odrobienie zajęć w dniu 4.07.2019 r. od godziny 11.30. 

4. Ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone przez SSO Katarzynę Longe w dniu 17.07.2019 r. dla Grupy A odbędą się od godz. 15.45, natomiast Ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone prze Komornika sądowego Konrada Chęcińskiego w tym dniu odbędą się od godz. 13.00.

5. Ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone przez SSR Jakuba Idziorka w dniu 4.09.2019 r. dla gr A. odbędą się w dniu 2.10.2019 r. od godz. 14.45, natomiast ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone przez SSO dr Tomasza Radkiewicza w dniu 2.10.2019 r. dla gr. A odbędą się w dniu 4.09.2019 r. od godz. 13.00.

6. Ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone przez SSO Ziemowita Parzychowskiego zaplanowane w dniach 4 i 5.09.2019 r. odbędą się w dniu 25 i 26.09.2019 r. od godz. 15.00, natomiast ćwiczenia z Postępowania cywilnego prowadzone przez SSO dr Tomasza Radkiewicza zaplanowane w dniach 25 i 26.09.2019 r. odbędą się w dniach 4 i 5.09.2019 r. od godz. 15.30.

7. Ćwiczenia z Postępowania cywilnego z dnia 24.07.2019 r. dla gr A prowadzone przez r. pr. Kingę Przybylską- Charif zostaną odrobione w dniu 31.07.2019 r. od godz. 9.00 (4h).