Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwalą 537/XI/2021 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2022.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla I roku aplikacji odbywać się będą w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM do dnia 28 lutego 2022 roku.

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

wykładyWyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 24

plan I rok– załącznik do uchwały

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2022 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://aplikanci.kirp.pl/index/index/wybor_izby/szczecin na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta.

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla I roku zajęcia będą prowadzone w czwartki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.
2. Ćwiczenia z prawa cywilnego z dnia 23-24.03.2022 r., zostaną  zrealizowane w dniach 30-31.03.2022 r., godz. 10.00-13.00
3. Ćwiczenia „Prawo ubezpieczeń społecznych” z dnia 8-9.06.2022 r. z SSA Beatą Górską zostaną zrealizowane w dniach 1-2.06.2022 r.:
1.06.2022 r. , godz. 13.00-19.00 gr A
2.06.2022 r., godz. 13.00-19.00 gr B
4. Zmiana w planie dla grupy „B” Ćwiczenia z dnia 29.09.2022 r. „Postępowanie cywilne” z SSR Jakubem Idziorkiem, zostaną zrealizowane w dniu 15.09.2022 r., od godz. 11.30-13.00.
5. Zmiana w planie dla gr „B” w dniach:
22.09.2022 r. godz. 13.00-16.00 „Postępowanie cywilne”  SSA Krzysztof Górski
29.09.2022 r. godz. 13.00-17.00 „Postępowanie cywilne” r. pr. Joanna Maruszewska.
6. Zmiana w planie dla gr „A” w dniach:
21.09.2022 r. od godz. 14.45-17.45 „Postępowanie cywilne”  SSA Krzysztof Górski, natomiast zajęcia z dnia 21.09.2022 r. z r. pr. Joanną Maruszewską zostaną zrealizowane dnia 28.09.2022 r. godz. 17.15-18.45 „Postępowanie cywilne” r. pr. Joanna Maruszewska.