Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 1163/X/2019  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2020.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

plan I rok – załącznik do uchwały

1. Tu będą pojawiać się ewentualne komunikaty dot. zmian w planie.