Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 1163/X/2019  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2020.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

plan I rok – załącznik do uchwały

1. Ćwiczenia z Prawa cywilnego prowadzone przez r. pr. Joannę Maruszewską przeniesione na dzień 11-12.03.2020 r., natomiast ćwiczenia z Prawa cywilnego prowadzone przez r. pr. Daniela Dąbrowskiego odbędą się w dniach 18-19.03.2020 r. godziny bez zmian.
2. Ćwiczenia z Prawa cywilnego w dniu 5.03.2020 r. od godziny 14:00-16:15 dla Gr B poprowadzi r.pr Mariusz Kowalewski.
Ćwiczenia z Prawa cywilnego w dniu 26.03.2020 r. od godziny 13.00-15.15 dla Gr B poprowadzi SSR Ziemowit Parzychowski.

3. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla I roku zajęcia będą prowadzone w czwartki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.

4. Zmiana w planie w dniu 10.09.2020 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
13.30 “Postępowanie cywilne” SSR Jakub Idziorek
15.15 “Postępowanie cywilne” SSO Ziemowit Parzychowski

5. Zmiana w planie w dniu 17.09.2020 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
13.30 “Postępowanie cywilne” SSO Tomasz Szaj
15.15 “Postępowanie cywilne” SSO Ziemowit Parzychowski

6. Ćwiczenia “Postępowanie cywilne” z r. pr. Joanną Maruszewską  przeniesione na dzień 15.10.2020 r. godz. 14.00-16.15, natomiast ćwiczenia “Postępowanie cywilne” z SSO Dorotą Gamrat-Kubeczak odbędą się w dniu 8.10.2020 r. godz. 15.45-18.00.

7. Zmiana w planie w dniu 3.12.2020 r., ćwiczenia:
15.00-17.15Zasady wykonywania zawodu radcy (…)” r .pr. Małgorzata Rudnik-Mijal
17.30-19.45Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania.” r.pr. Maciej Puchała