Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 1166_XI_2023  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2024.  

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoriaAkademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15 ( sala łączona 22-24)

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2024 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://aplikanci.kirp.pl/index/index/wybor_izby/szczecin na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta.

Zmiany w planie:
1. Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne”  SSR Jakubem Idziorkiem zaplanowane w dniach 25-26.01.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 15-16.02.2024 r., w godz. 10.30-12.45.
2.
Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” SSO Tomaszem Radkiewiczem zaplanowane w dniach 25-26.01.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 01-02.02.2024 r., w godz. 10.30-12.45.
3.
Ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” z SSA Krzysztofem Górskim zaplanowane w dniach 16-17.05.2024 r., zostaną zrealizowane w dniach 9-10.05.2024 r., godz. 13.00-16.00, natomiast ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” z r. pr. Joanną Maruszewską odbędą się w dniach 16-17.05.2024 r.  godz. 16.15-19.15.
4. Ćwiczenia dla grupy „B” dnia 29.03.2024 r.
10.00-13.45 ćwiczenia „Prawo cywilne, postępowanie cywilne” z SSO dr Tomaszem Radkiewiczem.
5. Zmiana w planie w dniach 25-26.04.2024 r.
13:00-14:30 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Izabela Piskor
14.45-17:45 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Tomasz Parus
6. Zmiana w planie w dniach 16-17.05.2024 r.
13:45-16:00 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Izabela Piskor
16.15-19:15 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Joanna Maruszewska
7. Zmiana w planie w dniach 6-7.06.2024 r.
13.00-15:15 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Joanna Maruszewska
15.30-17:45 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Joanna Maruszewska
17.45-19:15 Prawo cywilne, postępowanie cywilne r. pr. Joanna Maruszewska
8. Zmiana w planie w dniach 23-24.05.2024 r., zajęcia odbędą się w jednej grupie 23.05.2024 r., godz. 13.00-16.00 „Prawo cywilne, postępowanie cywilne”  z r. pr. Izabelą Piskor, przy ul. Monte Cassino 15 sala 34.
9. Zmiana w planie dla gr B dn. 21.06.2024 r.
13.00-15.15 SSA Krzysztof Górski „Prawo cywilne, postępowanie cywilne”
15.30-17.45 r. pr. Joanna Maruszewska „Prawo cywilne, postępowanie cywilne”

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 1164_XI_2023 ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2024.