Egzamin radcowski

Zajęcia przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny zaprasza aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych do udziału w zajęciach powtórzeniowych przed tegorocznym egzaminem radcowskim, które odbędą się na platformie szkoleniowej e-KIRP. Wykłady mają na celu usystematyzowanie zdobytej w toku aplikacji wiedzy oraz zwrócenia uwagi na typowe zagadnienia, które na przestrzeni ostatnich lat występowały na egzaminie zawodowym. Do udziału w zajęciach uprawnieni są aplikanci radcowscy, którzy ukończyli aplikację radcowską w grudniu 2023 roku.

Tematyka zajęć obejmować będzie zakres poszczególnych części egzaminacyjnych: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady etyki. Zajęcia poprowadzą doświadczeni wykładowcy, praktycy i specjaliści w danej dziedzinie a na każdy blok tematyczny przeznaczono 8 jednostek szkoleniowych. Zajęcia dostępne będą na platformie szkoleniowej e-KIRP w module dla aplikantów „Zajęcia przedegzaminacyjne 2024”, gdzie już od dzisiaj, każdy uprawniony do udziału aplikant radcowski może wypełnić ankietę dotyczącą propozycji zagadnień poruszanych podczas wykładów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

Lp. Prowadzący Przedmiot Data Godzina Czas trwania
1. r. pr. dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Prawo karne 8 kwietnia 2024 godz. 16.00 180 minut
2. SSO Grzegorz Karaś Prawo cywilne 9 kwietnia 2024 godz. 16.00 180 minut
3 r. pr. dr hab. prof. UŁ Michał Wojewoda Prawo gospodarcze 10 kwietnia 2024 godz. 10.00 180 minut
4. r. pr. Anna Sękowska Etyka, zwz 11 kwietnia 2024 godz. 16.00 180 minut
5. Sędzia NSA dr hab. Dorota Dąbek Prawo administracyjne 12 kwietnia 2024 godz. 10.00 180 minut
6. SSO Maciej Gruszczyński Prawo karne 15 kwietnia 2024 godz. 10.00 180 minut
7. SSA Jacek Sadomski Prawo cywilne 16 kwietnia 2024 godz. 10.00 180 minut
8. SSO Maciej Kruszyński Prawo gospodarcze 17 kwietnia 2024 godz. 16.00 180 minut
9. r. pr. Przemysław Kledzik Prawo administracyjne 18 kwietnia 2024 godz. 16.00 180 minut
10. r. pr. Ryszard Dolata Etyka, zwz 19 kwietnia 2024 godz. 10.00 180 minut

 

Każdy wykład zostanie zarejestrowany i udostępniony na platformie szkoleniowej.

Przypominamy, że warunkiem udziału w wydarzeniu jest posiadanie aktywnego konta na platformie szkoleniowej e-KIRP www.e-kirp.pl

Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2024 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Wytyczne dot. egzaminu radcowskiego

Pliki do pobrania