Egzamin radcowski

Planowany termin przeprowadzenia egzaminu  radcowskiego w 2023 r.

Departament Zawodów Prawniczych MS informuje, że przeprowadzenie egzaminu radcowskiego w 2023 r., w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych, planowane jest w terminie 25-28 kwietnia 2023 r.

 

MIEJSCE EGZAMINU ORAZ PROCES REJESTRACJI

Egzamin radcowski odbędzie się w kompleksie hotelu „Vulcan” przy ul. F. K. Druckiego – Lubeckiego 6a, 71-643 Szczecin (wjazd od ulicy Pawła Stalmacha, za sklepem spożywczym Biedronka).

Proces rejestracji rozpoczynał się będzie wg ustalonego harmonogramu rejestracji, w określonych odstępach czasu:
Pierwsza grupa (noszących nazwiska o początkowych literach od A do F) – o godzinie 9.10.
Druga grupa (noszących nazwiska o początkowych literach  od G do M) – o godzinie 9.20.
Trzecia grupa (nazwiska rozpoczynające się na litery od N do R) stawić się powinna o godzinie 9.30.
Ostania grupa (nazwiska rozpoczynające się na litery od S do Z) – o godz. 9.40.

 

ZAJĘCIA POWTÓRZENIOWE PRZED EGZAMINEM RADCOWSKIM

Krajowa Izba Radców Prawnych serdecznie zaprasza aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych do udziału w zajęciach powtórzeniowych przed tegorocznym egzaminem radcowskim. Wykłady dostępne będą na platformie szkoleniowej e-KIRP.
Tematyka spotkań obejmuje zakres egzaminu zawodowego: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady etyki.
Wykłady mają być odpowiedzią na potrzebę ugruntowania zdobytej w ciągu aplikacji wiedzy oraz zwrócenia uwagi na typowe zagadnienia, które występowały na egzaminie radcowskim podczas ostatnich lat. Zajęcia prowadzone będą przez uznanych i doświadczonych wykładowców a na każdy przedmiot egzaminacyjny przeznaczono 6 godzin szkoleniowych.
Do korzystania z zajęć uprawnieni są wyłącznie aplikanci radcowscy, którzy ukończyli aplikację radcowską w 2021 r.
Poniżej harmonogram zajęć powtórzeniowych:


Od 27.04.2022 r. po zalogowaniu się na platformę e-KIRP wszyscy uprawnieni aplikanci będą mieć dostępny kurs z zajęciami repetytoryjnymi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z logowaniem na platformie e-KIRP prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej platforma.e-kirp@kirp.pl.

 

Szkolenie online z obsługi LEX-a w wersji na egzamin zawodowy 2022 r.

Podczas zbliżających się egzaminów zawodowych radcowskich w dniach 10-13 maja 2022 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.
Wersja ta różni się nieco od znanej wersji LEX-a, dlatego zapraszamy wszystkie zdające egzamin osoby na bezpłatne szkolenie z jej obsługi.

Szkolenie online  odbędzie się w środę 27.04.2022 r. o godz. 9.00. Podczas szkolenia pokażemy jak korzystać z programu LEX w wersji egzaminacyjnej. Będę również szansa zadać pytania prowadzącemu i wyjaśnić wątpliwości.

Link do zapisu na szkolenie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/obsluga-lexa-przed-egzaminem?utm_source=LKP&utm_medium=izby&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-WEB-POT-egzamin-zawodowy-04-22-TOFU_LFM/COM0122003_KEM011&utm_term=web&utm_content=izby

Webinar – Szkolenie z obsługi LEX-a w wersji na egzamin zawodowy 2022

 

PRÓBNY EGZAMIN RADCOWSKI

Informujemy, iż Aplikanci  OIRP Szczecin, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 r.  mają  możliwość  zgłoszenia się do udziału w próbnym egzaminie zawodowym organizowanym przez KRRP. Zgłoszenie aplikantów na poszczególne części egzaminu mają Państwo prawo dokonywać w terminie  od dnia 10 lutego do dnia 24 lutego 2022 r. za pośrednictwem opracowanego przez KRRP formularza elektronicznego znajdującego się  na stronie https://kirp.pl/probny-egzamin-radcowski/ Poniżej link do formularza rejestracyjnego:

[FORMULARZ REJESTRACYJNY – PRÓBNY EGZAMIN RADCOWSKI 2022]

Zadania próbnego egzaminu udostępnione zostaną za pośrednictwem platformy KRRP i będą rozwiązywane przy użyciu  własnego sprzętu komputerowego zdającego. Nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu KRRP poinformuje uczestników o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia  tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań, uniemożliwiającego przekaz  lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych KIRP.

Egzamin próbny obejmować będzie pięć części pisemnych i odbędzie się w dniach:

  • 25 marca 2022 r. zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 minut),
  • 26 marca 2022 r. zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 minut),
  • 28 marca 2022 r. zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 minut),
  • 29 marca 2022 r. zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 minut),

Ocena każdej z części egzaminu próbnego zostanie dokonana przez  KIRP – przez jedną osobę sprawdzającą z zachowaniem formy oceny egzaminacyjnej, ograniczającej się jednak do istotnych uwag, zastrzeżeń czy wskazania uchybień formalnych.

Ogłoszenie wyników przez KIRP  nastąpi w terminie do  dnia 15 kwietnia 2022r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że uruchomiony został dedykowany adres mailowy probnyegzamin@kirp.pl, na który aplikanci mogą kierować wszelkie pytania związane z próbnym egzaminem radcowskim.

Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2022 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Wytyczne dot. egzaminu radcowskiego

Pliki do pobrania