Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2020 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

WYNIKI Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2020 R.

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Szczecinie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

wyniki ER 2020