Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

13 września 2021
Szkolenie wyjazdowe zapisy
12 września 2021
Piknik Radcowski- zdjęcia z imprezy
12 września 2021
Szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r.
27 lipca 2021
Klub Seniora zaprasza do współpracy
12 maja 2021
Pomoc socjalna dla członków Izby

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

E-Izba

Aktualności

Szkolenie wyjazdowe zapisy

Rozpoczynamy zapisy na szkolenie wyjazdowe w Międzyzdrojach. Zapisy potrwają do wyczerpania puli dostępnych pokoi

Szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r.

Zapraszamy do zapisów na szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r. Szkolenia będą odbywały się w formie hybrydowej. 12 osób będzie mogło w nich uczestniczyć bezpośrednio na sali w siedzibie Izby, a pozostałe osoby za pośrednictwem naszej aplikacji do szkoleń online. W tym półroczu, z przyczyn logistycznych, szkolenia wyjątkowo będą odbywać się głównie we wtorki.

Lista szkoleń i formularz zapisów na:
https://oirp.szczecin.pl/.../srody-radcowskie/lista-szkolen/

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP

W wykonaniu pkt 10 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-10-21

Wpis na listę radców prawnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Żerebecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

 

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Zaproszenie do lektury ” Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych”

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Jest to wynik prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał także udział Dariusz Gibasiewicz - Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. Omówiono także podstawowe aspekty, wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono także uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów, poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak  budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

http://EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

Zaproszenie na nowe listopadowe szkolenia z prawnikami z USA dla członków Izby

Szanowni Państwo,

na prośbę Fundacji Center For American Studies oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie przesyłamy informację o szkoleniach online z prawnikami ze Stanów Zjednoczonych.

Jedno ze szkoleń poprowadzi prof. Cecily Baskir, LL.M., która jest praktykującym prawnikiem oraz profesorem prawa na CUA Columbus School of Law. Ukończyła studia na Princeton University (licencjat), Yale Law School (tytuł doktora nauk prawnych) oraz Georgetown University Law Center (tytuł LL.M.). Jest właścicielką własnej kancelarii (Law Office of Cecily E. Baskir, LLC) i burmistrzem miasta Chevy Chase w Maryland (2017-2021). Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w stanie Maryland, w tym na szczeblu odwoławczym.

Drugie ze szkoleń poprowadzi J. Patrick Higgins (USA), interdyscyplinarny naukowiec zajmujący się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Prowadzący jest absolwentem prestiżowego George Mason University, obecnie zaś związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a.

  1.     Szkolenie Legal English for Scholars! (12-14 listopada)
  • Cel szkolenia: poznanie terminologii niezbędnej do pracy ze złożonymi tekstami prawnymi i prawniczymi oraz poprawienie znajomości prawniczego języka angielskiego używanego w kontekście pisania tekstów na tematy prawnicze (artykuły, glosy, eseje, komentarze).
  • Prowadzący: J. Patrick Higgins, M.A.
  • Termin na rejestrację z 30% rabatem dla członków Izby: 27 października.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/wPJ4P7Gkzm2M5uvu6
  1.     Szkolenie Legal Writing & Legal Analysis Made Painless! (19-21 listopada)
  • Cel szkolenia: opanowanie sztuki pisania złożonych dokumentów prawnych – od analizy przepisów prawnych i przekonującego przedstawiania faktów sprawy, aż po skuteczne ustrukturyzowanie argumentacji prawnej, tak w wymiarze ogólnym (logika i przejrzystość wywodu) jak i szczegółowym (organizacja akapitów i zdań, tranzycje między zdaniami, gramatyka, interpunkcja i styl).
  • Prowadząca: Prof. Cecily Baskir, LL.M. (absolwentka Princeton, Yale i Georgetown University)
  • Termin na rejestrację z 40% rabatem dla członków Izby: 3 listopada.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/xABrKwJDEnPeziAu8

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o trwających zapisach na szkolenie Drafting Contracts in English Made Easy! (8-10 października) prowadzone przez amerykańsko-brytyjską adwokat, Susanna Frederick Fischer (absolwentkę Oxford University, Princeton University i Virginia Law School). Uczestnicy szkolenia poznają m.in. terminologię niezbędną do sporządzania umów w języku angielskim, nauczą się skutecznie formułować jej poszczególne postanowienia oraz zrozumieją najważniejsze typy klauzul umownych, które wykorzystywane są w profesjonalnym anglojęzycznym obrocie prawnym.

Więcej informacji o szkoleniu Drafting Contracts: https://www.linkedin.com/events/6823913072961306625/ (ze zniżką mogą zapisywać się Państwo do 25 września – prosimy w formularza o wprowadzenie nazwy Państwa Izby jako kodu promocyjnego; formularz rejestracji: https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866).

W linku znajdą Państwo oficjalne oferty szkoleń wraz z ich szczegółowym planem. Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez formularze Google do których linki zawarte są w zaproszeniach.

Link do ofert: https://drive.google.com/drive/folders/1mcgUJ4oJyWQ90zYyoUoR8UHSb1D-2zw6?usp=sharing

Wszystkie aktualności

Kalendarz

0