Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 1164/X/2019  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2020.
Uchwała 1250_X_2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia oraz listy osób prowadzących zajęcia dla aplikantów II-roku.

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

1. Zmiana terminu wykładu “Prawo spółek handlowych” z r. pr. Małgorzatą Łęczyńską-Smoter. Zostaje odwołany wykład w dniu 14.02.2020 r. w godz. 14.30-16.00, odbędzie się on w dniu 21.02.2020 r. w godz. 13.00-14.30.

2. Wykład z Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z SSR Jarosławem Łazarskim z dnia 10.01.2020 r. odbędzie się w dniu 28.02.202020 r. w godz. 15.00-17.15 przy ul. Wojska Polskiego 128 WSB sala 301.

3.  Ćwiczenia z “Prawa spółek handlowych” z  r.pr. Danielem Dąbrowskim w dniu 27.02.2020 r. rozpoczynają się o godzinie 10:45 dla Gr A, w dniu 28.02.2020 r., o godzinie 10:30 dla Gr B.
Ćwiczenia z “Prawa spółek handlowych” z r. pr. Tomaszem Parusem w dniach 27-28.02.2020 r., rozpoczynają się o godzinie 8.00.

4. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów. Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla II roku zajęcia będą prowadzone w piątki. Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.

5. Ćwiczenia z ” Mediacji i negocjacji” odbędą się w dniach 15-16.10.2020 r. z r. pr. Tomaszem Pichetą, w dniu 10.07.2020 r. odbędą się ćwiczenia z “Prawa gospodarczego” z r. pr. Izabelą Piskor.

6. Wykład “Prawo gospodarcze” z r. pr. Joanną Maruszewską planowany na dzień 4.09.2020 r. , odbędzie się dnia 18.09.2020 r., natomiast dnia 4.09.2020 r. wykład “Prawo gospodarcze” poprowadzi  r. pr. Tomasz Parus, godziny bez zmian.

7. Zmiana w planie w dniu 4.09.2020 r., wykład odbędzie się w godzinach:

8.00 “Prawo gospodarcze” r. pr. Izabela Piskor
10.30 “Prawo gospodarcze” r. pr. Tomasz Parus
12.15 “Prawo gospodarcze” r. pr. Andrzej Oryl

8. Zmiana w planie w dniu 11.09.2020 r., wykład odbędzie się w godzinach:

8.00 “Prawo gospodarcze” r. pr. Anna Mazurek-Różynek
10.30 “Prawo gospodarcze” r. pr. Joanna Jarosz
13.00 “Prawo gospodarcze” r. pr. Anna Mazurek-Różynek