Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 538/XI/2021 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2022.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lutym 2022 r., zajęcia dla II roku aplikacji odbywać się będą w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM.

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoria – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów. Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla II roku zajęcia będą prowadzone w piątki. Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.
2. Zmiana w planie w dniach:
11.02.2022 r., godz. 8.00-11.15 odbędą się ćwiczenia z prawa rodzinnego i opiekuńczego z SSR Katarzyną Słodkowską.
18.02.2022 r., godz. 8.00-11.15 odbędą się ćwiczenia z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego  z r. pr. Marcinem Filipowiczem.
3. Zmiana w planie w dniu 04.03.2022 r.:
konwersatorium „prawo spółek handlowych” z r. pr. Danielem Dąbrowskim zostanie zrealizowane w godz. 11.30-13.00.
konwersatorium „prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” z SSR Jarosławem Łazarskim zostanie zrealizowane w godz. 13.15-16.15,
konwersatorium „prawo spółek handlowych” z r. pr. Tomaszem Parusem zostanie zrealizowane w godz. 16.30-18.00.
4. Zmiana w planie:
Ćwiczenia z tematu prawo spółek handlowych z r. pr. Danielem Dąbrowskim zostaną zrealizowane w dniu 25.03.2022 r., godz. 8.00-10.15, natomiast ćwiczenia „prawo spółek handlowych z r. pr. Jolantą Górą odbędą się w dniu 01.04.2022 r., godz. 8.00-10.15.
5. Ćwiczenia „prawo spółek handlowych” z r. pr. Tomaszem Parusem z dnia 25.03.2022 r., zostaną zrealizowane w terminie 8.04.2022 r., godz. 13.00-15.15.
6.
Ćwiczenia z dnia 11.02.2022 r. „prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”  z r. pr. Marcinem Filipowiczem, zostaną zrealizowane w dniu 18.03.2022 r. , godz. 12.00-15.00.
7. 
Zmiana  w planie w dniu 3.06.2022 r.
8.00-10.15 ćwiczenia „Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia ” z prokuratorem Damianem Kordykiewiczem.
10.30-12.45 ćwiczenia „Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń ” z SSR Markiem Dalidowiczem.
8. Ćwiczenia z SSR Radosławem Bieleckim z dnia 24.06.2022 r., zostaną zrealizowane w dniu 01.07.2022 r. w godz. 8.00-10.30, natomiast w dniu 24.06.2022 r. godz. 10.30-12.45 zostaną zrealizowane ćwiczenia z prawa karnego SSR Markiem Dalidowiczem.
9. Zmiana w planie:
29.07.2022 r. godz. 8.00-10.15 „Prawo gospodarcze”  r. pr.  Andrzej Oryl
09.09.2022 r. godz. 8.00-10.15 „Prawo gospodarcze” r. pr. Joanna Jarosz
09.09.2022 r., godz. 10.30-12.00 „Prawo gospodarcze”  r. pr. Tomasz Parus
09.09.2022 r., godz. 12.15-15.15 „Prawo gospodarcze” r. pr. dr Dorota Ambrożuk.