Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 1164/X/2019  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2020.
Uchwała 1250_X_2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia oraz listy osób prowadzących zajęcia dla aplikantów II-roku.

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

1. Zmiana terminu wykładu “Prawo spółek handlowych” z r. pr. Małgorzatą Łęczyńską-Smoter. Zostaje odwołany wykład w dniu 14.02.2020 r. w godz. 14.30-16.00, odbędzie się on w dniu 21.02.2020 r. w godz. 13.00-14.30.

2. Wykład z Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z SSR Jarosławem Łazarskim z dnia 10.01.2020 r. odbędzie się w dniu 28.02.202020 r. w godz. 15.00-17.15 przy ul. Wojska Polskiego 128 WSB sala 301.

3.  Ćwiczenia z “Prawa spółek handlowych” z  r.pr. Danielem Dąbrowskim w dniu 27.02.2020 r. rozpoczynają się o godzinie 10:45 dla Gr A, w dniu 28.02.2020 r., o godzinie 10:30 dla Gr B.
Ćwiczenia z “Prawa spółek handlowych” z r.pr. Tomaszem Parusem w dniach 27-28.02.2020 r., rozpoczynają się o godzinie 8.00.

4. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów.
Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla II roku zajęcia będą prowadzone w piątki.
Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.