Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 1167_XI_2023 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2024.

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoria – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR  1164_XI_2023  ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2024.