Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 180/XI/2020 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2021.

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 32-34

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów. Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla II roku zajęcia będą prowadzone w piątki. Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.

2. Zmiana w planie w dniu 29.01.2021 r. zajęcia od godz. 8:00 do 9:30 z SSR Katarzyną Słodkowską, w godzinach 9:45-13.00 z r.pr. Marcinem Filipowiczem.
3. Zmiana w planie  w dniu 5.03.2021 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
8.00 – 11.00 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Danielem Dąbrowskim
4. Zmiana w planie w dniu 19.03.2021 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
8.00 – 11.00 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Danielem Dąbrowskim
11.15 – 13.30 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Tomaszem Parusem