Plan szkolenia

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 873/XI/2022  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2023.

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczeniaOkręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

konwersatoria – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/4

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą NR 875_XI_2022  ustaliła przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2023.

1. Zmiana w planie w dniu 20.01.2023 r.
8.00-10.15 „Prawo spółek handlowych” r. pr. Jolanta Góra
10.30-12.00 „Prawo rodzinne i opiekuńcze”  SSR Katarzyna Słodkowska
2. Zmiana w planie w dniu 03.02.2023 r.
8.00-11.00 „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” r. pr. Marcin Filipowicz
11.15-12.00 „Prawo rodzinne i opiekuńcze” r. pr. Małgorzata Rudnik-Mijal
12.00-14.15 „Prawo rodzinne i opiekuńcze” r. pr. Małgorzata Rudnik-Mijal
14.30-16.00 „Prawo spółek handlowych” r. pr. Tomasz Parus
3. Zmiana w planie dn. 7.04.2023 r.
8.00-10.15 ” Prawo spółek handlowych” r. pr. dr Daniel Dąbrowski
4. Zmiana w planie dn. 14.04.2023 r.
8.00-10.15 „Prawo spółek handlowych” r. pr. Jolanta Góra
10.30-13.30 „Prawo spółek handlowych” r. pr. Tomasz Parus
5. Zmiana w planie dn. 19.05.2023 r.
8.00-11.45 „Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń” SSR Marek Dalidowicz
12.00-14.15 „Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń” SSR Radosław Bielecki
6. Zajęcia z 9.06.2023 r., zostaną zrealizowane w dniach:
16.06.2023 r., godz. 13.15-15.30 „Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia ” SSR Marek Dalidowicz
23.06.2023 r., godz. 13.15-16.15 „Postępowanie karne, postępowanie
karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia ” SSR Radosław Lorenc