Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą nr 180/XI/2020 ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2021.
Uchwała nr 32_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia oraz listy osób prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2021.

Miejsce prowadzenia zajęć:

ćwiczenia – OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego 23/4

wykłady – Wyższa Szkoła Humanistyczna, Monte Cassino 15 w Szczecinie sala 24

1. Zgodnie z Uchwałą Rady nr 1257_X_2020 OIRP w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 (COVID-19) Rada tut. Izby podjęła decyzję, że od dnia 16 marca br. zajęcia dla aplikantów będą odbywały się za pośrednictwem internetu w formie webinarów. Informacje na temat poszczególnych zajęć będą przekazywane do Starostów, a z przesłanym materiałem będą Państwo zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zajęcia w tej formie będą odbywały się dla jednego roku, bez podziału na grupy. Zgodnie z planem dla II roku zajęcia będą prowadzone w piątki. Przed rozpoczęciem każdych zajęć zostaną rozesłane do Państwa linki drogą mailową.
Uchwała nr 34_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r., w sprawie formy odbywania zajęć dla aplikantów radcowskich.

2. Zmiana w planie w dniu 29.01.2021 r. zajęcia od godz. 8:00 do 9:30 z SSR Katarzyną Słodkowską, w godzinach 9:45-13.00 z r.pr. Marcinem Filipowiczem.
3. Zmiana w planie  w dniu 5.03.2021 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
8.00 – 11.00 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Danielem Dąbrowskim
4. Zmiana w planie w dniu 19.03.2021 r., ćwiczenia odbędą się w godzinach:
8.00 – 11.00 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Danielem Dąbrowskim
11.15 – 13.30 “Prawo spółek handlowych” z r.pr. Tomaszem Parusem.
5. Wykład “Prawo gospodarcze” z r.pr Anną Mazurek-Różynek zaplanowany na dzień 16.07.2021 r., zostanie zrealizowany w dniu 25.06.2021 r. w godz. 13.15 – 16.15.
6. Ćwiczenia “Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia” z SSR Radosławem Bieleckim zaplanowane na dzień 02.07.2021 r., zostaną zrealizowane w dniu 18.06.2021 r.
7.
Wykład z Prawa gospodarczego z r. pr. Andrzejem Orylem zaplanowany w dniu 23.07.2021 r. zostanie zrealizowany od godziny 12:00-14.30, natomiast wykład z Prawa gospodarczego z r. pr.  Tomaszem Parus odbędzie się w godzinach od 10.30-12.00.
8.
Ćwiczenia zaplanowane w dniach 23-24.09.2021 r., z r. pr. Mariuszem Kowalewskim “Prawo gospodarcze” odbędą się w dniach 30.09-01.10.2021 r. godz. 10.30-12.45 , natomiast ćwiczenia z Tomaszem Parusem ” zostaną zrealizowane w dniach 23-24.09.2021 r. godz. 9.45-12.00.
9. 
Zmiana w planie ćwiczenia z dnia 15.10.2021 r., zostaną zrealizowane w dniu 22.10.2021 r. :
12.00 – 13.30 Prawo gospodarcze  r. pr. dr Ambrożuk Dorota
13.45 – 15.15  Prawo gospodarcze r. pr. dr Wesołowski Krzysztof
15.30 – 17.45 Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego  r. pr. Baumgart Błażej